Hjem
Senter for vitenskapsteori
Prøveforelesning

Prøveforelesning: Thor Olav Iversen (vitenskapsteori)

Thor Olav Iversen prøveforeleser for ph.d.-graden torsdag 1. juni 2023.

Hovedinnhold

Oppgitt emne:

"Global food insecurity: Is food aid a part of the problem or a solution?"

Prøveforelesningen holdes på engelsk.

Åpent for alle interesserte.