Hjem
Senter for vitenskapsteori
Nyhet

Et vinnende læringsmiljø

I 2011 gikk læringsmiljøprisen til Jan Reinert Karlsen og Roger Strand ved Senter for vitenskapsteori for deres arbeid med de tverrfaglige dannelsesemnene.

Hovedinnhold

Formålet med Universitetet i Bergens læringsmiljøpris er å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved universitetet som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring.

Dannelsesemner startet som et prøveprosjekt våren 2010. I forlengelsen av det nasjonale Dannelsesutvalgets innstilling “Kunnskap og dannelse foran et nytt århundre” har Karlsen og Strand opprettet tverrfaglige emner for alle studenter ved UiB.

– Et av formålene med dannelsesemnene er å utvikle studentene sine evner til å debattere og å tenke kritisk, uttaler professor Roger Strand ved Senter for vitenskapsteori.

For dette arbeidet mottok førsteamanuensis Jan Reinert Karlsen og professor Roger Strand Universitetet i Bergens læringsmiljøpris 2011.

Synliggjøring av universitetsansvar
Arbeidet med dannelsesemner har ført til en økt bevisstgjøring rundt universitets rolle i samfunnet. Den senere tiden har UiB blitt fremhevet som et foregangsuniversitet som tar denne debatten på alvor.

I sin begrunnelse skriver juryen at akademia er dannelse og gir grunnlag for hvordan vi skal innrette og utvikle samfunnet. Gjennom prosjektet har Karlsen og Strand tydeliggjort universitetets ansvar for dannelse og for å fremme kritisk tenkning.

– Jan Reinert Karlsen og Roger Strand, som har ledet oppbyggingen av prosjektet, har vist stort personlig engasjement og de har lykkes, står det i juryens begrunnelse.

Studentdeltagelse har en sentral rolle i undervisningen. En forutsetning for det unike læringsmiljøet har vært tilrettelegging for samspill mellom forelesere og studenter på tvers av fakultetene. Juryen vektlegger prisvinnernes evne til å skape et læringsmiljø som fremmer studentdeltagelse i faget og den videre utviklingen av emnene.

Våren 2012 tilbyr Senter for vitenskapsteori dannelsesemnene VIT210 og VIT211.