Hjem
Senter for vitenskapsteori
VITSV900

Kurs i vitenskapsteori og etikk, SV-fakultetet

Emnet VITSV900 Vitenskapsteori og etikk i samfunnsvitenskap er en obligatorisk del av opplæringsdelen av forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet.

Collage
Deler av Kurset VITSV900 skal holdes på Vatnahalsen høyfjellshotell.
Foto/ill.:
Vatnahalsen Høyfjellshotell / Colorbox

Hovedinnhold

Informasjon

Emnet gir ph.d.-kandidater ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet en oversikt over vitenskapsteori og etikk som er tilpasset forskere innenfor samfunnsvitenskapene. Kurset foregår på engelsk. Derfor er også informasjonen om kurset på engelsk.