Hjem
Senter for vitenskapsteori
PS901

Vitenskapsteori og etikk ved det psykologiske fakultet

Vitenskapsteori og etikk er ved det psykologiske fakultetet en integrert del av emnet "Forskingsdesign, metode, etikk og vitskapsteori (PS901)".

Hovedinnhold

Ved Det psykologiske fakultet skjer opplæringen i vitenskapsteori og etikk som en integrert del av emnet "Forskingsdesign, metode, etikk og vitskapsteori (PS901)", som går intensivt og utgjør 8 studiepoeng. Etter kursperioden leverer kandidatene et skriftlig arbeidskrav som blant annet kan være en vitenskapsteoretisk analyse av eget forskningsprosjekt. Emnet arrangeres og administreres av det psykologiske fakultet.

Se her for en oversikt over PhD KURS ved det psykologiske fakultetet.