Hjem
Senter for vitenskapsteori
Senter for fremragende forskning - SFF

Videre til andre runde i SFF

Av 150 søknader som kom inn til Forskningsrådet er SVTs "Centre of Responsible Evidence Appraisal" valg ut som en av 34 søkere til andre runde. Professor Jeroen van der Sluijs står i spissen for søknaden som senterleder.

man sitting at workplace
Foto/ill.:
Prof. Jeroen van der Sluijs mottar den gode nyheten

Hovedinnhold

Det kom inn 150 søknader om å bli nytt Senter for fremragende forskning ved fjerde utlysning av ordningen. Søknadene er vurdert av en internasjonal vitenskapelig komité.

Denne komiteen har bestått av "generalister" som spenner over et bredt spekter av fag. De har alle har bred erfaring fra forskning på høyt internasjonalt nivå og fra ledelse av større forskningsaktiviteter.

34 sentre blir invitert til å sende inn detaljert søknad om å bli nytt SFF. Søknadsfrist for andre runde er 25. mai og endelig avgjørelse tas i desember.

Prof. van der Sluijs er svært glad for at alt det harde arbeidet som ble lagt ned i første runde nå bærer frukter og har planen klar for å jobbe frem mot endelig søknadsfrist.

– Det kommer til å bli intensivt, men nå er vi topp motivert og gleder oss til å ta fatt på arbeidet, sier van der Sluijs.