Hjem
Senter for vitenskapsteori
Morgenbladet kårer fantastiske formidlere

Professor Roger Strand nominert i kåringen "Fantastiske formidlere"

Morgenbladet ønsker finne og presentere ti fantastiske formidlere. Professor Roger Strand er blant de nominerte i denne første runden som avsluttes 15. april.

Hovedinnhold

"Roger Strand er en snodig skrue som på finurlig og humoristisk vis klarer å inspirere folk fra vidt ulike disipliner til å engasjere seg i filosofiske debatter om temaer som for eksempel vitenskapelig objektivitet. Han synliggjør hvordan forskning påvirkes av politiske og sosiale forhold, og understøtter alle spirer til selvstendig tenkning blant studentene sine."

Dette er begrunnelsen for å nominere professor Strand i kåringen der Morgenbladet søker svar på spørsmålet: Hva er god undervisning? Hvor er de beste foreleserne nå for tiden? Hvordan bedømmer man egentlig kvalitet i undervisningen? Er den klassiske forelesningens tid virkelig over? Hva lærer studentene å tenke?

Nominasjonene og stemmene danner grunnlaget for juryens videre utvelgelse, og det er mulig å stemme til 15. april.