Hjem
Ansattsider
UiBtilgang

UiBtilgang - felles tilgangsstyring for IT-tjenester

UiBtilgang styrer brukerkontoer som gir ansatte, studenter og gjester tilganger til ulike IT-systemer og tjenester.

Hovedinnhold

Oppretting av brukerkontoer for ansatte og studenter skjer automatisk på grunnlag av data fra lønnssystem (DFØ), studentsystem (FS) og gjestessytem.

UiBtilgang brukes når du skal søke om tilgangsrettigheter, og for ledere som skal administrere rettigheter.

Slik bruker du UiBtilgang som... 

Ansatt

UiB tilgang styrer tilgang til en del systemer, så når en ansatt f.eks. trenger tilgang til FS, søker hun om dette i UiB tilgang.

For nye ansatte blir det opprettet brukerkonto automatisk. Den nyansatte får melding om dette og må aktivere kontoen.

Se også brukerveiledninger for:

Student

Når studenter er registrert i FS (Felles studentsystem), vil det automatisk bli opprettet brukerkonto. Studenten må aktivisere kontoen.

Se også brukerveiledninger for:

PhD-kandidat

Brukerkontoen din styres automatisk av din tilknytning til Universitetet. Du kan ha en eller flere tilknytninger til Universitetet. 

Dersom du er ansatt og registrert i SAP har du en ansatt-tilknytning til og med siste arbeidsdag. Dersom du har studentstatus (inkludert PhD) og aktiv studierett i FS, har du en studenttilknytning til studieretten utgår. Denne tilknytningen kan du selv forlenge med 6 måneder i tilgang.uib.no 

Dersom du ikke har noen av disse tilgangene, må du registreres og tilknyttes som gjest til Universitetet. Det er det personalgodkjennere ved din organisasjonsenhet som kan gjøre. De styrer også eventuell forlengelse. Dette gjøres i Gjestetjenesten.

Her finner du brukerveiledning for registrering og oppdatering av gjester i Gjestetjenesten.

Personalgodkjenner kan sjekke om du fortsatt har studentstatus. Hvis ikke, registreres og forlenges din konto i Gjestetjenesten. 
 

Gjest 

Gjester må registreres i et eget system, gjest.uib.no. Ledere (personalgodkjennere) kan registrere gjester, og adgangen til å registrere gjester kan også delegeres til andre ansatte. Gjesten må bekrefte registreringen og aktivisere kontoen.

Som gjester regnes f.eks. emeriti, konsulenter og gjesteforskere.

Se også brukerveiledning for:

Emeriti

Brukerkontoen din vil bli stengt dagen etter ditt ansettelsesforhold er avsluttet. Sluttdato blir registrert i lønnssystemet SAP. Du vil motta et varsel om at brukerkontoen stenges.

Seks måneder etter at brukerkontoen blir stengt, slettes dataene som er lagret. Kontoen din på Microsoft 365 stenges 30 dager etter at UiB-brukerkontoen er stengt.

Dersom du fortsatt har en aktiv tilknytning til UiB, og har behov for å beholde brukerkontoen, må det godkjennes av nærmeste leder (personalgodkjenner). Du må da registreres som gjest. Ansatt-kontoen din blir altså først stengt og du må deretter avtale med leder at du inviteres som gjest.

Leder (personalgodkjenner)

Så snart en person er registrert i lønns- og personalsystemet SAP, Felles studentsystem (FS) eller Gjestetjenesten, vil brukerkontoen bli opprettet automatisk. Brukeren vil motta en e-post der de blir bedt om å aktivere brukerkontoen. Denne prosessen gjennomfører brukeren selv.

Gjestekontoer

Som leder (personalgodkjenner) har du ansvar for opprettelse av brukerkontoer til gjester i Gjestetjenesten. Denne oppgaven kan delegeres til andre som får vertsrolle for å registrere gjester. 

Godkjenne utvidete tilganger, et lederansvar

Dersom noen av dine ansatte har behov for utvidede tilganger i UiBhjelp, FS eller Inspera skal de selv søke om dette i UiBtilgang. Du som personalgodkjenner vil motta et varsel om søknaden på e-post. I e-posten er det en lenke som sender deg direkte til UiBtilgang. I UiBtilgang kan du enten godkjenne eller avslå søknaden om utvidet tilgang. Du kan også som personalgodkjenner søke på vegne av den ansatte.

Se også brukerveiledninger for:

Vert i Gjestetjenesten

Leder (personalgodkjenner) har ansvar for opprettelse av brukerkontoer til gjester i Gjestetjenesten. Denne oppgaven kan delegeres til andre som får vertsrolle for å registrere gjester. 

Se også brukerveiledninger for:

Innholdsprodusent på UiBs nettsider

Tilgang til å produsere og redigere innhold på områder på UiBs nettsider (www.uib.no) gis av din lokale webkontakt. Nye innholdsprodusenter skal også meldes til lokal webkontakt som bruker dette skjemaet for å gi tilgang.

NB! Husk at alle som skal ha tilgang til W3 må gjennomføre kurs før de får tilgang.

Opplever du problemer med tilgangen til til W3 etter omleggingen, må du ta kontakt med brukerstøtte i UiBhjelp.