Hjem

Prosjekt Tjenesteutvikling

Prosjekt Tjenesteutvikling

Spørreskjema til alle administrative ansatte

I uke 49 får alle ansatte i sentraladministrasjonen tilsendt et spørreskjema på e-post fra Prosjekt Tjenesteutvikling. Husk svarfrist fredag 14.desember.

Prosjekt Tjenesteutvikling

Produsent:
UiB

Vi oppfordrer alle til å svare på denne undersøkelsen - vi trenger dine innspill! 

Spørreundersøkelsen er en del av kartleggingsarbeidet som Prosjekt tjenesteutvikling nå skal i gang med.  

Spørsmålene handler blant annet om:  

  • Dine arbeidsoppgaver og aktiviteter  
  • Hvordan arbeidsplassen din fungerer for deg i forhold til oppgaveløsing og samhandling med andre.   
  • Tilfredshet og fysisk tilrettelegging av kontor/arbeidsplass 

Resultatene fra denne spørreundersøkelsen vil blant annet danne informasjonsgrunnlag for videreutvikling av tjenestene i sentraladministrasjonen, og gi arkitektene et utgangspunkt for utformingen av Nygårdsgaten 5. 

Resultatene fra undersøkelsen vil også bli presentert for alle ansatte i januar 2019. 

Du finner mer informasjon om kartleggingsprosessen og Prosjekt Tjenesteutvikling på prosjektets nettsider.  

Benytt anledningen – Si din mening!