Hjem
UiB Tjenesteutvikling
Prosjekt Tjenesteutvikling

Google design sprint - et innblikk for ledere

7. november var mellomledere ved UiB samlet for å få et innblikk i hvordan det jobbes på nye måter ved Universitetet i Bergen

Det har det siste året vært mye fokus på design sprint metodikken på UiB. Begrepet 'sprint' brukes flittig og flere er nysjerrig på hva dette er. Enkelte avdelinger har vært tidlig ute for å teste metodikken på ulike problemstillinger. 

Studentrekruttering

Rekruttering av studenter er en av UiBs viktigste oppgaver. For å videreutvikle dette arbeidet har SA tatt iniativ til å gjennomføre en sprint med representanter fra kommunikasjonsavdelingen og fra fakultet. 

Jørgen Thune Johnsen fortalte lederne om erfaringer med metodikken og hva resulatetet ble.  Thune var begreistret for metodikken og konseptet som i hovedsak dreier seg om at man jobber intensivt med en problemstilling over flere dager. Både brukere og beslutningstakere inviteres slik at man kan lage løsninger som er både brukerorienterte og forankret i organisasjonen. 

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket var også tilstede for å fortelle hvordan deres opplevelser med sprint-metodikken har vært. De har allerede gjennomført 2 sprinter, i tillegg til at de arbeider ut i fra metodikken ved flere andre anledninger. 

Bakgrunnen for å teste ut metodikken var at de i flere år hadde utsatt å ta fatt i noen problemstillinger som virket svært omfattende. Ved å sitte seg ned å jobbe intensivt over flere dager fikk de i mye større grad mulighet til å dele problemstillingen i mindre delproblemstillinger som gjorde dette håndterbart. 

AFF har hatt en viktig rolle som fasilitator for disse sprintene, men hvordan skal vi sikre at dette er kompetanse UiB har internt?

Ressursgruppen for prosjekter

Jon Eikhaug og Mette Benserud fra ressursgruppen for prosjekter var tilstede for å fortelle hvordan UiB skal sikre at prosjektkompetanse og nye metoder blir en del av organisasjonen.

De presenterte ressursgruppen som har opparbeidet seg spesialkompetanse innen prosjektmetodikk og bruk av sprint. Tanken er at man i større grad skal støtte seg på interne ressurser som både hjelper med gjennomføring, valg av metodikk og mye mer. Les mer om ressursgruppen her.