Hjem
UiB Tjenesteutvikling
UiB Tjenesteutvikling

Pop-up verksted

Et pop-up up-verksted er et kort kurs hvor du lærer metodikk som skal bedre måten du arbeider på, og samarbeider med andre. Samtidig lærer du metoder for å øke kreativiteten, innovasjon og problemløsning.

Illustrasjon med flere felter
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Pop-up verkstedene baserer seg på erfaringsbasert læring, hvor deltakerne får teste ulike øvelser og metoder som kan brukes i arbeidshverdagen. Deltakerne får først en innføring i metodikkene, og skal deretter prøve dem ut gjennom gruppearbeid.  

Pop-up verkstedene arrangeres både fysisk og digitalt. Ved digitale pop-up verksted benyttes verktøy som Microsoft Whiteboard. En fasilitator sikrer at alle får bidra i gruppearbeidet og at tidsrammen holdes.

Dette lærer du

  • Ta gode avgjørelser i grupper
  • Gode metoder for idéutvikling
  • Rask problemløsning
  • Innsikt i brukerens behov
  • Lære å teste tidlig i prosesser

Målet med verkstedene 

Målet med verkstedene er å øke deltakernes endringskompetanse og kapasitet gjennom metodikk. Dette vil du lære på en praktisk måte gjennom erfaringsbasert læring. Verkstedene skal være tett på kjernevirksomheten ved UiB. Det er også en måte å gi fasilitatorer praksis etter opplæring fra andre kurs.

Tema og påmelding

Pop-up-verkstedene er delt inn i flere tema, og både vitenskapelig og administrativt ansatte kan delta. Frister og påmelding for de ulike kursene vil annonseres på blant annet UiBs nettsider.