Hjem
UiB Tjenesteutvikling
Nyhet

Lær innovative metoder til arbeidshverdagen

Vil du lære om innovative metoder til din arbeidshverdag på UiB? Til høsten starter et nytt kull av Tjenesteinnovasjonsprogrammet (TIP).

To deltakere presenterer oppgaven sin foran en jury
Amra Grudic-Feta (t.v.) og hennes gruppe presenterte sin løsning for en jury under fjorårets program.
Foto/ill.:
Frøy Katrine Myrhol/UiB

Hovedinnhold

Tjenesteinnovasjonsprogrammet er et utviklingsprogram for administrativt ansatte, hvor du får opplæring i Design Thinking-metodikk gjennom arbeid med reelle problemstillinger fra UiB. For å komme frem til gode løsninger, vil det være stort fokus på brukerinvolvering og testing.

Deltakerne lærer seg hvordan de kan gjennomføre gode brukerintervjuer, teste ut løsningene tidlig i prosessen og arbeide frem de gode ideene. Gjennom hele programmet vil deltakerne arbeide i grupper, sammen med ansatte fra ulike deler av organisasjonen. Tjenesteinnovasjonsprogrammet er en del av UiB Tjenesteutvikling. 

Lærte om brukerperspektivet

Forskingsrådgiver Amra Grudic-Feta på Det medisinske fakultet deltok i fjorårets kull.

– Jeg meldte meg på fordi jeg hadde lyst å lære nye måter å jobbe på. Det har vært fantastisk å få innsikt i metoder for å komme på nye ideer og mulige løsninger kjapt. Jeg har aldri vært så kreativ på så kort tid før, og jeg tror at programmet gjør oss modigere til å foreslå nye tiltak i arbeidshverdagen vår, sier hun.

Hennes største utbytte har vært å lære om nye metoder for å sikre brukerperspektivet i prosjekter. Gruppen hennes jobbet med å utvikle en forskerportal, for å gi bedre administrativ støtte til forskere som skal søke om eksterne forskningsmidler.

– Det har vært veldig interessant å gjennomføre brukerintervjuer hos forskerne, for å sikre at vi lager en løsning som brukerne ønsker og har lyst til å bruke. Vi opplevde at det var mange som hadde lyst til å prate med oss, og de satte pris på muligheten til å få fortelle om sitt synspunkt, sier Grudic-Feta.

– Jeg kan absolutt anbefale alle å bli med på Tjenesteinnovasjonsprogrammet. Det er en mulighet til å tenke annerledes rundt din egen rolle som administrator, og du justerer arbeidsmetodene dine. Nå bruker jeg metodene jeg har lært aktivt i min egen arbeidshverdag som forskningsrådgiver.

Verdifullt å jobbe på tvers

Kristin Holtermann jobber som rådgiver for bioCEED - Senter for fremragende utdanning i biologi. Hun ønsket å delta fordi hun hadde lyst å lære mer om Design Thinking og nye verktøy, og fasilitering av workshoper.

Deltakerne jobber i tverrfaglige grupper, og Holtermann samarbeidet med ansatte både fra studieavdelingen, HR og IT-avdelingen. De løste en oppgave om hvordan UiB kan få studentene til å velge mer tverrfaglig i valgfrie studiepoeng.

– For meg har det vært verdifullt og motiverende å få møte kollegaer på tvers av fakulteter og avdelinger på UiB, og lære om ulike perspektiver i organisasjonen, forteller Holtermann.

– Det var særlig spennende å lære nye metoder ved å jobbe med konkret problemstilling ved UiB. Jeg vil absolutt anbefale andre ansatte å være med på Tjenesteinnovasjonsprogrammet. Det er tidkrevende, men jeg fikk mye igjen for å delta, sier hun.

Bli med på høstens kull

Ønsker du å delta på høstens kull i Tjenesteinnovasjonsprogrammet? For å bli med, kan du kontakte din nærmeste leder som kan nominere deg som deltaker. På UiB Tjenesteutviklings nettsider kan du lese mer om programmet.