Hjem
UiB Tjenesteutvikling
Arrangement

Hva er greia med tjenesteutvikling?

Tjenesteutviklingsdag for alle administrativt ansatte ved UiB.

Animasjon som illustrerer innovasjon
Tjenesteutviklingsdagen holdes 11.april i Nygårdsgaten 5.
Foto/ill.:
Ill. colourbox.com

Hovedinnhold

Tjenesteutvikling som begrep brukes i ulike sammenhenger internt ved UiB, i sektoren og andre bransjer. En vinkling som går igjen ved flere av universitetene i Norge er tjenesteutvikling knyttet til utvikling av IT-tjenester eller arbeidet med større systeminnføringer. ​

Ved UiB har tjenesteutvikling også vært brukt som et organisasjonsutviklingsgrep for styrke samhandling på tvers av fellesadministrative avdelinger og fakultet, samt øke innovasjonskompetansen hos administrativt ansatte. Tjenesteutvikling handler altså om tjenester, men også om hvordan organisasjonen leverer disse tjenestene. Det inkluderer å forbedre arbeidsprosesser, samarbeid og kultur. Målet er å fremme kultur og tankesett for brukernær tilnærming i utvikling.​

På tjenesteutviklingsdagen får du lære mer om dette og se hvordan andre har jobbet med utvikling av idéer og gjennomføring av disse, og hvordan man får til kreativ samarbeid og innovasjon.  ​

Påmeldingen til Tjenesteutviklingsdagen er fulltegnet. Meld deg på venteliste (frist innen 29.03). 

 

Program for dagen

TIDSTORSAL
09:00-09:30Velkommen og åpning ved Tore Tungodden, Universitetsdirektør
 STORSAL
09:30-10:15

Hør om det 

«Hvordan ta steget fra tanker i eget hode til en idé å dele med andre? Erfaringer med sommerfugler og Jante» ved Magnus Svendsen Nerheim, seniorrådgiver og portefølje-, program- og prosjektleder ved IT-avdelingen & UiB læringslab 

«Hvordan gikk vi fra en god idé til resultat – historien om UiB Opp» ved Vibeke Irgan, seniorrådgiver og fagleder eksternfinansiering ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen.  

«Innovasjon og studentpartnerskap – Hvordan har Senter for fremragende utdanning bioCEED jobbet for å utvikle gode idéer»  ved Oddfrid Førland, seniorrådgiver og koordinator ved bioCEED og Kristin Holtermann, rådgiver ved bioCEED 

10:15-10:30PAUSE - Gå til neste aktivitet
 STORSALS. ALM 1S. ALM 2
10:30– 10:55

Prøv det ut 

«Hvordan går man fra enkeltpersoners behov til en løsning som fungerer for ‘alle’? En innføring i innhenting og prosessering av brukerbehov» ved Hanne Svanholm Misje og Julie Alver Tønsaker, rådgivere ved HF-fakultetet og alumni fra Tjenesteinnovasjonsprogrammet 

Hør og snakk om det 

«Hvordan gi handlingsrom til idéer ved egen enhet?»  Erfaringsdeling i grupper med utgangspunkt i en presentasjon av arbeidet med tjenesteutvikling ved Universitetsbiblioteket ved Marion Mühlburger, leder seksjon for tilvekst og system og Karin Rydving, leder seksjon for utdannings- og forskningsstøtte ved Universitetsbiblioteket. 

Prøv det ut 

«En kjapp metode for ideutvikling – Crazy 8»  ved Trine Steensæth Pedersen - førstekonsulent, universitetsdirektørens kontor og Olaug Eiksund, seniorrådgiver, HR-avdelingenBegge TIP alumni

10:55-11:05PAUSE - Gå til neste aktivitet
 STORSALS. ALM 1S. ALM 2
11:05-11:30

Prøv det ut

«Hvordan sikre at løsningen vi lager faktisk er den beste løsningen? En innføring i å feile raskt»  ved Nina Fox, seniorrådgiver HR og leder faggruppen for innovativt forbedringsarbeid i Ressursgruppen for prosjekt og produkt 

Hør og snakk om det

«Hvordan gi handlingsrom til idéer ved egen enhet?»  Erfaringsdeling i grupper med utgangspunkt i en presentasjon av arbeidet med tjenesteutvikling ved Universitetsbiblioteket ved Marion Mühlburger, leder seksjon for tilvekst og system og Karin Rydving, leder seksjon for utdannings- og forskningsstøtte ved Universitetsbiblioteket. 

Prøv det ut 

«En kjapp metode for ideutvikling – Negativ brainstorming»  ved Trine Steensæth Pedersen, førstekonsulent, universitetsdirektørens kontor og Olaug Eiksund, seniorrådgiver, HR-avdelingen, begge TIP alumni

11:30– 12:30LUNSJ
 STORSAL
12:30– 13:15 

Hør om det 

«Når målet er innovasjon: Om kreativitet og samarbeid i tverrfaglige grupper»  ved Ingunn Johanne Næss, seniorforsker, Slate  

«Hvordan jobber vi med å bygge et miljø for utvikling hos oss?»  ved Ingve Bergheim, leder seksjon for arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling ved HR-avdelingen.  

«Scener fra et samarbeid – erfaringer fra kreativt gruppearbeid i Tjenesteinnovasjonsprogrammet (TIP)» Ved Torgeir Rinke Bangstad, seniorrådgiver ved Fakultet for kunst, musikk og design og  Lisa Lund, seniorrådgiver ved HR-avdelingen, begge alumni fra TIP. 

13:15-11:25PAUSE - Gå til neste aktivitet
 STORSALS.ALM 1S.ALM 2
13:25-13:50

Prøv det ut 

«En samarbeidsøvelse i praktisk gruppearbeid» ved Elisabeth Nesheim, seniorrådgiver, HR-avdelingen og Gry Ane Vikanes Lavik, universitetsbibliotekar, Universitetsbibliotek og TIP alumni

Hør og snakk om det 

«Fra arkiv til lab: Tverrfaglig samarbeid om formidling og forskning»  ved Morten Heiselberg, senior-konsulent og produsent ved billedsamlingene, Universitetsbiblioteket og Emma Josefin Ölander Aadland,   universitetsbibliotekar og koordinator for Digital lab, Universitetsbiblioteket 

Snakk om det 

«Roller i samarbeid» ved Kristin Miskov Nodland, seniorrådgiver, HR-avdelingen

13:50-14:00PAUSE - Gå til neste aktivitet
 STORSALS.ALM 1S.ALM 2
14:00-14:25

Prøv det ut

«Beslutningsbrettspillet – hvordan ta beslutninger i en gruppe» ved Elisabeth Nesheim, seniorrådgiver, HR-avdelingen og Gry Ane Vikanes Lavik, universitetsbibliotekar, Universitetsbibliotek og TIP alumni

Hør og snakk om det 

«Fra arkiv til lab: Tverrfaglig samarbeid om formidling og forskning»  ved Morten Heiselberg, senior-konsulent og produsent ved billedsamlingene, Universitetsbiblioteket og Emma Josefin Ölander Aadland,   universitetsbibliotekar og koordinator for Digital lab, Universitetsbiblioteket 

Snakk om det 

«Roller i samarbeid» ved Kristin Miskov Nodland, seniorrådgiver, HR-avdelingen

14:25-14:40PAUSE og samling i Storsal
 STORSAL
14:40-15:00

Oppsummering og avrunding 

Bilder fra dagens aktiviteter på storskjerm

  

Velkommen til Tjenesteutviklingsdag 11. april, i Nygårdsgaten 5!​