Hjem
Universitetsdirektørens kontor
Holbergprisen

Holbergdebatten 2021: "Identity Politics and Culture Wars"

Er identitetspolitikk en positiv kraft?

The 2021 Holberg Debate: "Identity Politics and Culture Wars"

Årets panel består av Juduth Butler, Cornel West og Glenn Greenwald. (Foto: University of California, Berkeley, Robin Holland, David dos Santos)
Produsent:
The Holberg Prize / SA Studios, New York

Hovedinnhold

Omfanget av opphetede debatter om sosial rettferdighet og identitetsbasert politikk har nærmest eksplodert i Vesten de siste årene, og få samfunnsområder er nå uberørt at kulturkonflikter. For noen er identitetsbasert politikk en effektiv strategi i kampen mot diskriminering og marginalisering. For andre fremstår det heller som om identitetspolitikk har forårsaket kulturkriger, voldelige konflikter og en destruktiv bruk av merkelapper.

Identitetsbasert politikk knytter seg ofte til brennbare temaer som abort, homofili, trans-rettigheter, pornografi, multikulturalisme og rasisme, men konfliktene handler også om andre grunnleggende identitetsmarkører som religion og ideologi, og de berører saker som spenner fra ytringsfrihet til spørsmål om ressursfordeling og privilegier. 

Diskusjonene utfordrer etablerte forestillinger om likhet og ført til nye krav om identitetsbasert rettferdighet. Selve begrepet identitetspolitikk er også omdiskutert, idet mange mener det er tendensiøst og brukes av dem som er kritiske til marginaliserte gruppers kamp for sosial rettferdighet.

Uansett hvor man står i synet på de pågående kulturkrigene, virker det åpenbart at konfliktene involverer både en kamp om rettigheter og en kamp om makt.

Med dette utgangspunktet har Holbergprisen invitert tre prominente samfunnsaktører — Judith Butler, Cornel West og Glenn Greenwald — til å diskutere følgende spørsmål:

Er identitetspolitikk, slik denne i dag manifesterer seg, et passende verktøy i arbeidet for sosial rettferdighet, eller har fenomenet blitt en oppskrift på kulturell antagonisme, politisk polarisering og nye former for urett?

For mer informasjon: Se våre engelske nettsider.

Spørsmål til panelet

Vi oppfordrer alle seere til å stille spørsmål til panelet. Spørsmål kan sendes inn både før og under debatten.

Still spørsmål her.

Filmvisning

I forbindelse med Holbergdebatten vises dokumentarfilmen Examined Life (2008) på Bergen Kino, KP1, den 2. desember kl. 17:30. Det vil bli en innledning av en fagperson før filmen begynner. Dette oppvarmingsarrangementet er et samarbeid mellom Holbergprisen, Studentersamfunnet i Bergen og Bergen Filmklubb. Mer informasjon kommer.