Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Kjøleproblemer gjorde at de fleste av UiBs datatjenester var nede i helgen.
Onsdag 9 juni er dato for utdeling av Holbergs internasjonale minnepris, Nils Klim-prisen og Holbergprisen i skolen. Tirsdag 8 juni er det stort symposium med Holbergprisvinneren Natalie Zemon Davis og flere internasjonale gjester. I tillegg kommer debatter og foredrag i dagene før og etter utdelingen.
Rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo, presiserer status for Museumsprosjektet 2014 etter oppslag i Universitetets nettavis, På Høyden.
UiB har framgang på den anerkjente Shanghai-rankingen av verdens universiteter. – Vi har klatret på de to store universitetsrankingene i år. Det er svært hyggelig og betyr en god del for vår profil, særlig internasjonalt, sier rektor Sigmund Grønmo.
Statsråd Kristin Halvorsen spør. Rektor Sigmund Grønmo svarer.
Den storstilte rehabiliteringen av Bergen Museum blir nevnt spesielt i forslaget til statsbudsjett. – Dette er svært positivt, sier rektor Sigmund Grønmo.
Opp 83 plasser på Times Higher-ranking. - Oppsiktsvekkende, sier rektor Sigmund Grønmo.
Universitetet i Bergen har beredskap for utbrudd av Influensa A(H1N1). Dette innebærer ulike forebyggingstiltak, i tråd med egen pandemiplan og råd fra helsemyndighetene.
Medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter som settes i gang etter 1. juli 2009 skal forhåndsgodkjennes av regional etikkomité (REK) etter bestemmelsene i helseforskningsloven. Forskningsprosjekter som er godkjent etter gammelt regelverk behøver ikke å søke om ny godkjenning, men forsetter å løpe på samme vilkår som tidligere.
To fakulteter får anledning til å ansette dekaner som en prøveordning. Instituttrådene gis utvidet beslytningsmyndighet. Det er to av endringene som følger av Universitetsstyrets vedtak om styrings- og ledelsesformer ved UiB.
Bergens Tidende (BT) hadde lørdag 14. februar et nytt oppslag om Kåre Rommetveit og UiB. Vinklingen i oppslaget er ikke i samsvar med fakta i saken, slik disse framgår av de dokumentene som ble offentliggjort for mer enn to uker siden, og som BT i lengre tid har bedt om innsyn i.

Sider