Hjem
Rektoratet
Digitalisering

Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning 2019

Universitetet i Bergen (UiB) og DIKU har gleden av igjen å invitere til nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning 17.-18. oktober 2019 i Bergen. Påmeldingen er nå stengt.

Sykkeltur på universitetsområdet - 360 v2

Produsent:
Frode Ims/Lars Haaheim

Universitetet i Bergen (UiB) og DIKU har gleden av igjen å invitere til nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning.

Tid:        17.-18. oktober 2019
Sted:     Universitetsaulaen, Universitetet i Bergen / Media City Bergen

Digitalisering i høyere utdanning – frigjørende eller disiplinerende?

The medium is the message, postulerte Marshall McLuhan i 1964. Det den ikoniske medieteoretikeren refererer til, er at medieteknologier, fra skrift og trykkpresse til de digitale mediene som dominerer vår samtid, påvirker oss mer gjennomgripende enn vi reflekterer over til daglig. Verken vår individuelle persepsjonsevne eller vår felles virkelighetsforståelse forblir uberørt.

Høyere utdanning er ikke noe unntak. Mens teknologi og verktøy stimulerer noen til ny praksis, vil andre oppfatte det som instrumenter for uønsket disiplinering av faglig virksomhet. Det som samtidig gir nye muligheter for vurdering, læring, undervisning og formidling, representerer derfor også et spenningsfelt det er utfordrende for utdanningsledere på alle nivå å navigere i.

Digitaliseringskonferansen 2019 retter seg mot ledere og beslutningstakere i faglig og administrativ linje på alle nivåer, og den er flerstemmig. Du får se og høre fra fagmiljø som eksperimenterer med ny teknologi, utdanningsledere som står i spagat mellom behov for kontinuitet og behov for fornying, myndighetene som styrer sektoren og kunnskapsmiljøene som forsker på drivkrefter og konsekvenser.

Din stemme teller selvsagt også. Vi ønsker velkommen til utveksling av meninger og erfaringer i Bergen i oktober!

Det er andre gang UiB og DIKU arrangerer denne konferansen. 

 

(programmet oppdateres fortløpende)

Program 17. oktober
Universitetsaulaen

Konferansier: Programdirektør for digitalisering ved UiB, Mathilde Holm

Vi strømmer direkte her

09.00-10.00Registrering og kaffe
10.00-10.20

Velkommen

Ved viserektor Oddrun Samdal, UiB og direktør Harald Nybølet, DIKU

10.20-11:00

Digitalisering for bedre læring

Ved Julie Iversen, fag- og læringsmiljøansvarlig for Norsk Studentorganisasjon og Nikolai Klæboe, tidligere leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

11:00-11:45

Digital transformasjon av høyere utdanning
Ved professor Jan Gulliksen, viserektor for digitalisering ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

11.45-12.45Lunsj
12.45-13.30

Hvem styrer digitaliseringen i høyere utdanning? 
- Drivkrefter og spenninger

Innledninger ved statsviter og professor emeritus Ivar Bleiklie (UiB) og professor og leder av LINK - Senter for læring og utdanning, Bjørn Stensaker (UiO)

13.30-14.30

Sektoren snakker

Moderatorer er Andreas Trohjell, leder av Studentparlamentet ved UiB og Sandra Amalie Lid Krumsvik, nestleder av Studentparlamentet ved UiB

14.30-15.00Pause
15.00-16.00

Direktoratene kommer!
Hva er direktoratenes rolle, hver for seg og felles, i digitaliseringsarbeidet?

Paneldeltakere:
Harald Nybølet, direktør DIKU
Roar Olsen, direktør UNIT
Terje Mørland, direktør NOKUT

Samtaleleder:
Leder for UHR Utdanning og viserektor for utdanning ved UiB Oddrun Samdal

  
19.30Middag i Universitetsaulaen

Program 18. oktober
Media City Bergen

Konferansier: Programdirektør for digitalisering ved UiB, Mathilde Holm

Vi strømmer direkte her

08.30-09.00Morgenkaffe
09.00-09.30

Forskning om campusutforming, digitalisering og studentaktiv læring 

Ved Sølvi Lillejord, Fagdirektør for lektorprogrammet og professor i pedagogikk ved UiB 

09.30-10:00                                  

Innovasjonspedagogikk - å undervise i usikkerhet

Ved professor Lars Nyre, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

 pause og presentasjon av studentprosjekter i MCB
10.30-11:00

Et arbeidsliv i endring
– Hva må til for at omstillingen skal gi flere og bedre jobber, og ikke færre og dårligere?

Ved Paul Chaffey, statssekretær KMD

11.00-11:45Digital Learning Spaces - Tomorrow and Beyond
Ved Dr Tomi Kauppinen, coordinator of the strategic project Aalto Online Learning at Aalto University
11:45-12:45

Lunsj

12.45-13:30

Digitalisering av intervjuer i opptaksarbeidet

Ved Linda Nøstbakken, prorektor for utdanning og Heidi Sund, seksjonsleder for opptak, Norges Handelshøyskole 

 

 

13:30-14:00Oppsummering og avslutning

Påmelding

Pris for konferanse: 3700,-

Pris for middag torsdag 18. oktober: 900,-

Påmeldingen er nå stengt og konferansen er fulltegnet. 

 

Praktisk informasjon

Konferansen arrangeres i Universitetsaulaen i Bergen (dag 1) og i Media City Bergen (dag 2). 

Hotellovernatting kan bestilles som en del av registreringen inntil én måned før konferansen.