Hjem

Rektoratet

Digitalisering

Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning 2019

Universitetet i Bergen (UiB) og DIKU har gleden av igjen å invitere til nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning 17.-18. oktober 2019 i Bergen.

Sykkeltur på universitetsområdet - 360 v2

Produsent:
Frode Ims/Lars Haaheim

Universitetet i Bergen (UiB) og DIKU har gleden av igjen å invitere til nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning.

Tid:        17.-18. oktober 2019
Sted:     Universitetsaulaen, Universitetet i Bergen

Det er andre gang UiB og DIKU (tidligere Norgesuniversitetet) arrangerer denne konferansen, med fokus på digitalisering og utdanningsledelse. Konferansen retter seg mot ledere og beslutningstakere i faglig og administrativ linje på alle nivåer, med mål om å legge til rette for dialog og diskusjon rundt de pedagogiske, praktiske og didaktiske problemstillingene som sektoren møter i digitaliseringsarbeidet. 

Detaljer for program og påmelding følger i løpet av våren. Vi håper dere allerede nå markerer datoene i egen kalender og at vi ser dere i Bergen i oktober!