Hjem

Forskergruppe for undervisning og læring i kunstfag

Hovedinnhold

Forskergruppe for undervisning og læring i kunstfag arbeider for å utvikle ny kunnskap i og stimulere til refleksjon over undervisning og læring i visuell kunst og musikk. 

Forskergruppe for undervisning og læring i kunstfag (ULK) arbeider for å:

- utvikle ny kunnskap i og stimulere til refleksjon over undervisning og læring i visuell kunst og musikk
- forankre kunnskapsutviklingen i kunstpedagogiske praksiser, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
- initiere forskningssamarbeid og bidra til kunnskapsutveksling mellom UiB og aktuelle praksisfelt
- etablere master- og ph.d.-utdanning i læring og undervisning i kunstfag
- formidle forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
Suzanne og Caritha har begge studert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er vegen å gå for deg som har fullført ein mastergrad og som ønskjer å bli lærar.