Hjem
UNESCO Chair: Bærekraftig arv og miljøforvaltning
UNESCO i Vestland fylke

UNESCO-initiativer i Vestland fylke

Flere departementer er involvert i UNESCO-arbeidet i Norge. Utenriksdepartementet har det overordnede ansvaret for norsk politikk i FN, inkludert UNESCO. Kunnskapsdepartementet sørger for å koordinere norsk UNESCO-arbeid og har ansvar for fagfeltene utdanning og forskning. Klima- og miljødepartementet har ansvaret for spørsmål om verdensarv. Kulturdepartementet skal følge opp UNESCOs kultur- og kommunikasjonsprogram. Departementene er ansvarlige for Norges offisielle UNESCO-politikk, mens den norske UNESCO-kommisjonen fungerer som et bindeledd mellom sivilsamfunnet og norske myndigheter. Kunnskapsdepartementet har sekretæransvar for den norske UNESCO-kommisjonen. Det finnes en rekke UNESCO-prosjekter og initiativer i Vestland fylke. Her er en oversikt over disse.

Oversiktskart over UNESCO-relaterte prosjekter i Norge.
Oversiktskart over UNESCO-relaterte prosjekter i Norge.
Foto/ill.:
UNESCO Norge (https://unesco.no/kart-over-unesco-i-norge/)

Hovedinnhold

Matbyen Bergen

UNESCOs nettverk av kreative byer

Bergen hart vært medlem av UNESCOs nettverk av kreative byer innenfor gastronomi siden 2015. Gå til bergenmatby.com for mer informasjon.

Bryggen i Bergen

UNESCOs verdensarvliste

Bryggen ble bygget rundt 1070, og ble etter hvert det sentrale knutepunktet for Hansahandel i Norge. Fra 1360 til 1754 fungerte Bryggen som det tyske handelskontoret i Bergen. Området er i dag en levende historisk bydel med rester av gammel havnebebyggelse som ble gjenreist etter bybrannen i 1702. Besøk stiftelsenbryggen.no for mer og utfyllende informasjon.

Norsk Geopark, Sunnhordland 

UNESCO Global Geopark

Norsk Geopark i Sunnhordland søker i om opptak i UNESCO Global Geopark-nettverket høsten 2021. Søknadsprosessen er et samarbeid med fagmiljøene ved UiB og NGU. Denne statusen vil gi Sunnhordland internasjonal annerkjennelse som reisemål for bærekraftig geoturisme. Du kan lese mer om geoparken på www.geoparksunnhordland.no.

ICOMOS Norge

"International Council on Monuments and Sites"

ICOMOS ble dannet i 1965 og er en «non-governmental organization» for fagfolk som arbeider med kulturminnevern. ICOMOS Norge er rådgiver for norske myndigheter i verdensarvspørsmål. Du finner mer informasjon på www.icomos.no.

Lepraarkivene i Bergen

UNESCO liste over verdens dokumentarv

Lepraarkivet i Bergen dokumenterer gjennombruddet for den vitenskapelige forståelsen og beskrivelsen av spedalskhet eller lepra på verdensbasis. Besøk arkivverkets nettside for mer informasjon. 

Nordhordland UNESCO biosfæreområde

UNESCOs "Mennesket og Biosfæren" (MAB) program

Nordhordland fikk i 2019 status som UNESCO biosfæreområde under UNESCOs MAB-program. Programmet har som mål å oppnå langsiktig bærekraftig bruk av klodens ressurser. Som et middel i dette arbeidet utnevnes det modellområder som skal vise gode eksempler på bærekraftig bruk - biosfæreområder. Les mer på www.nordhordlandbiosphere.no.

Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden

UNESCOs verdensarvliste

Verdensarvområdet Vestnorsk Fjordlandskap (Geirangerfjorden og Nærøyfjorden) ble skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste i 2005. Nærøyfjorden og området rundt omfatter fjordlandskap med aktive geologiske prosesser, vakkert naturlandskap med breer, skog, fosser og elver, samt kulturlandskapet langs fjorden. Les mer om Nærøyfjorden verdensarvpark og vestnorsk fjordlandskap på vestnorskfjordlandskap.com/.

'Oselvarverkstaden' (The Oselver workshop)

UNESCOs immaterielle kulturminneliste

Oselveren er en klinkbygd tradisjonell trebåt fra Os i Hordaland. Kunnskapen om å bygge og bruke båten er verna på UNESCOs liste over immaterielle kulturminner. Stiftelsen Oselvarverkstaden er de eneste som bygger Oselver i dag. Les mer på www.oselvarverkstaden.no/unesco.

UNESCO-professorat for Bærekraftig Arv og Miljøforvaltning – Natur og Kultur

UNITWIN/UNESCO Chair-programmet

Universitetet i Bergen fikk tildelt UNESCO-professoratet i Bærekraftig Arv og Miljøforvaltning – Natur og Kultur i 2015. Stillingen holdes av førsteemanuensis ved institutt for biovitenskap, Inger Måren. Les mer på www.uib.no/unesco-chair.

Urnes stavkirke

UNESCOs verdensarvliste

Urnes stavkirke er den eldste og rikest dekorerte av dagens bevarte stavkirker i Norge. Den har vært på UNESCOs verdensarvliste siden 1979. Besøk stavechurch.com/urnes-stavkirke for mer informasjon om Urnes stavkirke.

Sophus Tromholts fotografiske arkiv

UNESCO liste over verdens dokumentarv

Sophus Tromholt (1851-1896) var en dansk nordlysforsker og amatørfotograf som kom til Bergen i 1875. Han reiste til nordlysobservatoriet i Kautokeino i forbindelse med det første internasjonale polaråret 1882-83. Under oppholdet i Finnmark tok Tromholt den fotografiserien som han i dag er mest kjent for. Han dokumenterte landskapet og forskningsstasjonen, men først og fremst den nordlige og samiske befolkningen og deres liv. Besøk nettsidene til Spesialsamlingene ved Universitetssbibliteket i Bergen for mer informasjon og tilgang til Tromholts fotosamling.