Hjem
Spesialsamlingene
UNESCO

UNESCO og Spesialsamlingene

Hovedinnhold

Spesialsamlingene har i dag fem samlinger som er en del av UNESCO-programmet Norges Dokumentarv. Fotosamlingen etter Sophus Tromholt er i tillegg tatt inn i det internasjonale registeret for UNESCOs Memory of the World som en av de få fotosamlingene i verden. UNESCO-programmet Memory of the World knyttes blant annet til Verdensarvkonvensjonen (1972) og UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv (2003). Les mer på Kulturrådets nettside.

Norges Dokumentarv (UNESCO):

Arkivet etter Knud Knudsen - norsk fotopionér 1862–1900
Nordlandshandelarkivene på Bryggen 1702–1942
Arkivet etter Karen-Christine Friele 1932-2013
Norsk målføresynopsis 1946–1970

Memory of the World (UNESCO):

Sophus Tromholts arkiv - Finnmark og Kautokeino 1882–1883