Hjem
Program for universitetspedagogikk

Hva er TeLEd?

TeLEd (Teaching and Learning in Higher Education) er en forskningsgruppe som består av ansatte og studenter fra hele Universitetet i Bergen (og flere medlemmer fra andre institusjoner, herunder Lunds universitet, Aarhus Universitet, Universitetet i Stavanger, OsloMet osv).

Hovedinnhold

Forskningsgruppen TeLEd holder månedlige arrangementer som er åpne for alle. Gjennom vår forskningsvirksomhet, arrangementer og samfunnsbygging søker vi å:

  • bringe et bredt spekter av forskere til å utforske spørsmål knyttet til undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning.
  • fostre en kultur for SoTL (Scholarship of Teaching and Learning) ved å delta i samarbeidsforskning på eksisterende og nye former for undervisning, læring og vurdering.
  • Skape et forum for åpne diskusjoner om og systematisk evaluering av undervisnings- og læringspraksiser.

Meld deg inn! Vi ser frem til å treffe deg.