Hjem
Utreisende forskere
Forskningstermin

Retninglinjer for forskningstermin

Om retten til forskningstermin og prosessen for tildeling.

Hovedinnhold

Alle fast tilsatte i vitenskapelig stilling har rett til et års forskningstermin etter 6 års tjeneste, eller 1/2 år etter 3 års tjeneste på visse vilkår.

Utfyllende informasjon om opptjening, tildeling og avvikling av forskningstermin finnes i Retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for FoU- tiltak.