Hjem
Etter- og videreutdanning

Forsøksdyrlære

Jobber du med dyreforsøk i forskningsinstitusjoner, laboratorier og private virksomheter? Ved UiB kan du ta nettbasert, teoretisk opplæring for funksjonene A, B og D i EUs rammeverk knyttet til bruk av gnager, gris og modellfisk i forsking.

Illustrasjonsbilde rotte i dyreforsøk
Ta nettbaserte emner i forsøksdyrlære ved Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Alle som skal arbeide med forsøksdyr skal ha opplæring og praksis i samsvar med vedlegg E i Forskrift om bruk av dyr i forsøk før de utformer forsøk, utfører forsøk, steller dyr eller avliver dyr. 

Med implementering av EU-direktiv 2010/63 ble det innført nytt klassifiseringssystem for personell som jobber med dyr i forsøk.  Krav til tekniske ferdigheter («skills») gjelder personer som skal utføre prosedyrer på dyr (Gruppe A, C og D). 

Personer som planlegger forsøk, men ikke selv utfører prosedyrer (gruppe B), må likevel kjenne til disse prosedyrene, hvilken innvirkning de har på dyrene og hvordan vi utføre prosedyrer på mest raffinerte måten, men trenger ikke demonstrere at de selv behersker dem i praksis.

Hvem kan få opplæring og hvor søker du? 

UiB arrangerer opplæringsemner for egne studenter samt master- og phd-studenter fra samarbeidsinstitusjoner. Dersom dette gjelder deg skal du søke studieplass via Studentweb. Les mer om frister og hvordan du søker plass på nettsidene til Dyreavdelingen, Klinisk institutt 1 ved UiB

Dersom du ikke er student/phd.d-kandidat men jobber hos frittstående forskningsinstitutter, laboratorier eller annet i privat sektor, kan du få ta de samme emnene mot å betale en studieavgift. Du skal da søke plass via Evuweb hos UiB Videre. Se søknadslenker til høyre/under på denne siden. 

Tre ulike emner

Opplæringen er organisert i tre ulike emner. All undervisning er nettbasert og foregår på engelsk.

Hvilket av emnene du bør ta avhenger av hvilken funksjon du har (A, B, C eller D) og hvilke forsøksdyr du evt. skal jobbe med: 

 • LAS 601: Generell del av den teoretiske opplæringen
 • LAS 603: Artspesifikk spesialiseringsdel for fisk
 • CARE IN 601: Generell del av den teoretiske opplæringen + artsspesifikk del for gnagere, svin og modellfisk

Merk at for å utføre prosedyrer på dyr (funksjonene A og D) må man tillegg fullføre praktisk opplæring i samsvar med gjeldende krav. Praktiske opplæringsmoduler inngår ikke i disse emnene, og må derfor tas utenom. 

Høsten 2024 går emnene LAS 601 og CAREIN 601. Emnet LAS 603 skal etter planen gå neste gang våren 2025. Les mer om hvert av emnene:  

LAS 601 Kurs i forsøksdyrlære

Emnet gir 6 studiepoeng og skal dekke den generelle delen av Mattilsynets og EU-direktivets (2010/63) krav til obligatorisk teoretisk opplæring av personer som skal utføre prosedyrer på dyr (funksjon A) eller planlegge/designe forsøk med dyr (funksjon B) i forsøksdyrlære.

Innhold: 

 • Lover, regler og etikk for bruk av forsøksdyr
 • Helsefarer i dyreavdelinga
 • Dyrevelferd
 • Håndteringsteknikker
 • Anestesi og avliving
 • Humane endepunkter
 • Planlegging, litteratursøk og design av dyreforsøk
 • Alternativ til dyreforsøk
 • FOTS - søknad om forsøk med dyr

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisning og eksamen

Undervisningen består av selvstudier, gruppearbeid og digital undervisning via UiBs læringsplattform Mitt UiB. 

Undervisningsplan høsten 2024:

1. septemberStudiestart
September månedSelvstudier, gjennomføre alle moduler på Mitt UiB
5. septemberIntroduksjonsforelesning
1. oktober kl. 12-16Topics from the selftest, pain/suffering and distress, clarifications, introduction til group work and exam
2. oktober kl. 09-12Lectures and clarifications
2. - 9. oktoberGroup work, online Mitt UiB
2. - 16. oktoberSelftest
17. oktober kl. 09-10Eksamen: 60 minutters digital flervalgseksamen som du gjennomfører hjemmefra

 

LAS 603 Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk

Kurset gir 2 studiepoeng og skal dekke den artsspesifikke, teoretiske delen av Mattilsynets og EU-direktivets (2010/63) krav til obligatorisk teoretisk opplæring av personer som skal utføre prosedyrer på dyr (gruppe A) eller planlegge/designe forsøk med dyr (gruppe B) i forsøksdyrlære.

Dette emnet fokuserer på oppdretts og laboratorie-fisk som forsøksdyr.

Innhold: 

 • Grunnleggande biologiske behov og atferd hos de aktuelle artene
 • Reproduksjon og genmodifiserte dyr
 • Helsekvaliteter og helseovervåkingsprogram
 • Diett og ernæring
 • Miljøbetingelser
 • Anestesi og smertebehandling
 • Aseptikk og kirurgiske teknikker

Les hele emnebeskrivelsen

Sammen med LAS 601 dekker dette emnet kravet til teoretisk opplæring for personer som planlegger og utfører forsøk på fisk. 

Undervisning og eksamen

Undervisningen består av selvstudier, gruppearbeid og digital undervisning via UiBs læringsplattform Mitt UiB. 

Emnet skal etter planen gå på nytt våren 2025. Mer informasjon kommer i september 2024. 

CARE IN 601 - Opplæring for studier i gnager, gris og modellfisk

Emnet gir 8 studiepoeng og dekker den generelle delen av Mattilsynets og EU-direktivets (2010/63) krav til obligatorisk teoretisk opplæring av personer som skal utføre prosedyrer på dyr (funksjon A) eller planlegge/designe forsøk med dyr (funksjon B), samt den artsspesifikke delen for artsgruppene gnagere svin og modellfisk (t.d sebrafisk, medaka) når de benyttes som modellorganismer i biomedisinsk forsking. Emnet oppfyller kravene til teoretisk opplæring for funksjonene A, B og D.

Innhold: 

Kjernemoduler (Funksjon A, B, D):

 • Nasjonal lovgivning
 • Etikk, dyrevelferd og de tre R'ene (replacement, reduction, refinement), nivå 1
 • Basal og spesifikk biologi
 • Artsspesifikt dyrestell, -helse og-håndtering
 • Gjenkjenning av smerte, lidelse og kvaler (inkludert alvorsvurdering og humane sluttpunkt)
 • Humane avlivingsmetoder

Funksjonsspesifikke moduler for funksjonene A og B: 

 • Minimalt invasive prosedyrer uten anestesi
 • Design av prosedyrer og prosjekt (nivå 1)
 • Design av prosedyrer og prosjekt (nivå 2)

Oppgavespesifikke moduler: 

 • Anestesi for mindre prosedyrer
 • Avansert anestesi for kirurgiske eller langvarige prosedyrer
 • Kirurgiske prinsipp

Les hele emnebeskrivelsen 

Undervisning og eksamen

Undervisningen består av selvstudier, gruppearbeid og digital undervisning via UiBs læringsplattform Mitt UiB. 

Undervisningsplan høsten 2024:

19. augustStudiestart
Uke 34Introforelesning
Uke 35-36 Selvstudier
Uke 37Gruppearbeid
Uke 38Forelesninger
Uke 39Gruppearbeid og 45 minutters lærerovervåket flervalgstest via UiBs læringsplattform Mitt UiB
Uke 40 Hjemmeeksamen publiseres
Uke 42Innleveringsfrist hjemmeeksamen
Uke 45Sensur

Målgruppe og opptakskrav

Disse tre emnene retter seg mot deg som jobber med dyreforsøk og er ansatt i private virksomheter, forskingsinstitutter og laboratorier.  

Emnene er på masternivå, og vi krever derfor at du har en bachelorgrad, cand.mag.grad eller annen, tilsvarende grad eller grunnutdanning med et omfang på tre år/180 studiepoeng. Videre må du dokumentere at du har minimum to års relevant yrkeserfaring. 

Det er mulig å kompensere for deler av utdanningskravet (inntil eitt år/60 studiepoeng) ved å dokumentere relevant yrkeserfaring ut over minstekravet om to år. Da vil det være tilstrekkelig med to års grunnutdanning/120 studiepoeng. Ta gjerne kontakt med oss for en vurdering, dersom dette gjelder deg.