Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanningskurs manuellterapi

Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver

Kurs i differensialdiagnostikk og laboratorieprøver for deg som er- eller utdanner deg til manuellterapeut.

Vidareutdanning for manuellterapeutar
Kurs for deg som ønsker mer kunnskap om medisinske tilstander som kan forveksles med muskel- og skjelettplager, og de mest brukte laboratorieundersøkelsene.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Videreutdanningskurset HELFYT 662 Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver skal gi utdypende kunnskap om medisinske tilstander som kan forveksles med muskel- og skjelettplager, og kjennskap til de mest brukte laboratorieundersøkelsene. 

Kursinnhold

Kurset berører tema innen: 

  • nevrologi
  • reumatologi
  • medikamentbruk
  • ortopedi
  • svimmelhet
  • smertepsykologi
  • indremedisin
  • onkologi
  • urologi

Du får også en innføring i laboratorieanalyser, med gjennomgang av ulike laboratorietester relatert til klinikk, med vekt på det som er mest aktuelt i vanlig primærpraksis. 

Les mer i emnebeskrivelsen

Organisering, undervisning og eksamen

Kurset består av to samlinger hhv. i juni og september 2021:

Uke 23: 7.-9. juni
Uke 34: 26. -27. august

Det er obligatorisk å delta på de to undervisningssamlingene. Samlingene inkluderer forelesninger, gruppearbeid og selvstudier, knyttet til kliniske eksempler og tilstander. 

Avsluttende 2-timers skriftlig flervalgsoppgave som blir vurdert til bestått/ikke bestått.