Hjem
Etter- og videreutdanning
Kurs for manuellterapeuter

Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver

Kurs i differensialdiagnostikk og laboratorieprøver for deg som er manuellterapeut eller er i gang med manuellterapiutdanning. Neste kurs skal etter planen gå i juni-september 2023. Mer informasjon kommer rundt årsskiftet 2022/2023. 

Vidareutdanning for manuellterapeutar
Kurs for deg som ønsker mer kunnskap om medisinske tilstander som kan forveksles med muskel- og skjelettplager, og de mest brukte laboratorieundersøkelsene.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Videreutdanningskurset HELFYT 662 Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver skal gi utdypende kunnskap om medisinske tilstander som kan forveksles med muskel- og skjelettplager, og kjennskap til de mest brukte laboratorieundersøkelsene. 

Kursinnhold

Kurset tar for seg følgende tema: 

  • nevrologi
  • reumatologi
  • medikamentbruk
  • ortopedi
  • svimmelhet
  • smertepsykologi
  • indremedisin
  • onkologi
  • urologi

Du får også en innføring i laboratorieanalyser, med gjennomgang av ulike laboratorietester relatert til klinikk, med vekt på det som er mest aktuelt i vanlig primærpraksis. 

Les mer i emnebeskrivelsen

Organisering, undervisning og eksamen

Kurset består av to ukessamlinger, normalt en uke i juni og en uke i august. Neste kurs er planlagt avviklet i 2023, mer informasjon kommer rundt årsskiftet 2022/2023. 

Det er obligatorisk å delta på de to undervisningssamlingene. Samlingene inkluderer forelesninger, gruppearbeid og selvstudier, knyttet til kliniske eksempler og tilstander. 

Avsluttende 2-timers skriftlig flervalgsoppgave som blir vurdert til bestått/ikke bestått.