Hjem
Studentsider
erasmus+

Lancaster University og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByLancaster
  • Studieplassar8
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap, og som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieplanen til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket ved vertsuniversitetet er engelsk.

Universitetet tilbyr språkkurs i engelsk for internasjonale studentar.

Universitetet krev dokumentasjon på språkkunnskapar når ein søker. Dei krev dokumentasjon som viser engelskkunnskapar tilsvarande B2-C1-nivå etter EU sine retningslinjer for språkkompetanse.Studentar som har oppnådd karakteren 4 eller betre i engelsk frå vidaregåande treng ikkje å avlegge TOEFL eller IELTS-test, eller dokumentere tilstrekkelege språkkunnskapar på andre måtar.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som vert godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. På denne nettsida finn du ei oversikt over juridiske emne som universitetet tilbyr.

Lancaster University opnar for at Erasmus-studentar kan ta emne både på bachelornivå og LLM-nivå. For å få størst mogleg fagleg utbyte, tilrår vi at ein tek emne på LLM-nivå. Om ein vel å ta emne på bachelornivå, må ein ta 4 emne på 8 ECTS (34 ECTS totalt) for å oppnå full semesterbelasting. Om ein vel emne på LLM-nivå må ein ta 3 emne på 10 ECTS (30 ECTS totalt).

Lancaster University nyttar ECTS-systemet, der ein ECTS-credit svarar til eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Lancaster University - Study Abroad Visiting Students

1/2

Welcome to Lancaster

2/2

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Lancaster University er eit offentleg breiddeuniversitet som blei grunnlagt i 1964. Det har om lag 12 500 studentar, og er delt inn i ni kollegium, som kvar har rundt 800 medlemmar. Desse rommar akademiske miljø, men òg bustader, sosiale møteplassar, uteplassar og særeigne tradisjonar. Campusområdet til universitetet ligg på ein bakketopp fem kilometer sør for Lancaster sentrum.

Lancaster er administrativt senter for fylket Lancashire, har rundt 46 000 innbyggarar og ligg ved elva Lune, nordvest i England. Byen har sterke band til den britiske kongefamilien, gjennom det gamle hertughuset Lancaster og HKH Dronning Elisabeth II er òg hertuginne av Lancaster. Kvar november blir det arrangert eit stort fyrverkerishow i byen.

Bustad

Universitetet tilbyr studentbustader på campus tilknytt dei ulike kollegia. For å få tilbod om bustad er det viktig å søke innan fristen.

Semesterinndeling

Det akademiske året er delt inn i trimester, med forelesingsperiodar og eksamensavvikling i tidsromma september/oktober - desember, januar - mars og april - juni.

Studentrapportar

2021

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

03.09.2021 - 17.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst kan det være greit å vite at året på Lancaster University er delt inn i tre semestre (Michaelmas term, Lent term og Summer term). Hvert semester er derfor kortere enn det vi er vant med. Jeg reiste ned 20. september og undervisning begynte ikke før 11. oktober og varte til rundt 17 desember. Det er derfor kun et 10 ukers semester, mens innleveringer av eksamensoppgaver (ihvertfall om du velger fag på masternivå) var for meg 17. og 18. januar. Jeg var litt bekymret i begynnelsen på hvordan det kom til å bli, men det gikk fint. Men beregn tid til å jobbe med eksamensoppgaver i romjulen og januar.

Jeg ville undersøkt hvilke fag de tilbyr før du reiser ned. De hadde fag på både undergraduate nivå og masternivå. Jeg valgte masternivå siden jeg da "kun" hadde tre eksamener, fremfor fire (som jeg tror du har hvis du har fag på lavere nivå enn master). Jeg fant fagene ved å trykke på lenken som ligger på uib sin nettside om Erasmus-avtale mellom UiB og Lancaster University.

Man kan bestille fly enten til Manchester eller til London. Det desidert enkleste er å ta toget fra Manchester Airport til Lancaster. Det tar ca. 1 time og 20 min og kostet rundt 50 kr (om man har railcard og bestiller litt på forhånd). Men det er også mulig å fly til London, for så å ta toget til Lancaster. Dette er dyrere (ca. 600 kr med railcard (spørs hvor tidlig du bestiller togbillett)) og tar lengre tid (ca 2-3 timer). Men fly til London er ofte billigere enn til Manchester. Jeg flydde derfor til London, men dro hjem igjen fra Manchester.

Ellers bestilte jeg Railcard før jeg reiste ned (gjennom trainline sine nettsider). Dette er et bevis man får på app som gjør togbilletter ca. 1/3 billigere. Dette kostet £30 og varer ett år. Jeg sparte inn disse pengene ganske raskt siden jeg tok toget fra London til Lancaster. Det er også lett å ta toget til andre byer, som for eksempel Glasgow og Manchester. Så hvis man tenker å ta toget litt rundt ville jeg kjøpt et.

Om du har notater fra rettshistorie om engelsk rett eller lignende kan det være lurt å lese dette før semesteret begynner. Kan være greit å få en liten innføring i common law systemet siden flere av fagene handler om engelsk rett.

Undervisningsformer

I de tre fagene jeg hadde var det ikke forelesninger, men seminarer kalt 'workshops'. Er vanlige klasserom med lærer som underviser. I to av fagene føltes det mer som en forelesning siden det kun var lærer som underviste, mens i det ene la læreren opp til diskusjoner i grupper. I de to førstnevnte timene var det likevel veldig lav terskel for å stille spørsmål, noe som seminarlederne også satt pris på.


I de tre fagene var det kun ett seminar i uken, og hvert seminar varte i to timer (10 seminarer til sammen i hvert fag). Så jeg hadde undervisning mandag, tirsdag og onsdag og fri resten av uken. Synes det var ganske greit. Ellers måtte man registrere seg på skoleappen om at man var i timen. Jeg tror ikke det fikk noen konsekvenser om man ikke gjorde det, men hørte at skolen ville sende mail for å undersøke hvorfor du ikke var på undervisning osv. hvis man ikke registrerte seg.

Ellers fikk vi leselister som var veldige lange og som det virket som at lærerne forventet at vi hadde lest, noe jeg aldri fikk gjort siden det var så mye. Men det kan være greit å lese det som står som hovedpensum, i alle fall skumme over det.

I klassene var det hovedsakelig britiske studenter. Dette var en blanding av personer som studerte juss, men også studenter fra andre studier som ville ta et eller flere jussfag. Det synes jeg var veldig greit fordi seminarlederne pleide da å forklare godt hvordan jussoppgaver skulle skrives siden mange aldri hadde skrevet dette før.

Vurdering av emnetilbodet

Personlig synes jeg ikke det var utrolig mange fag å velge mellom. Det var noen fag jeg ville ha, men som ikke hadde undervisning det semesteret jeg var der - f.eks. International Environmental Law. Men det er vel typisk ved uib også. Jeg fant uansett tre fag som var Environmental Law, Corporate Governance og International Commercial Litigation.

For internasjonale studenter var International Commercial Litigation (LL.M5235) det mest praktiske. Handlet om internasjonale tvister og hvilket land som hadde jurisdiksjon ved tvist, og hvilket lands lov som skulle gjelde i tvisten. Det var for det meste et skille mellom reglene i UK vs. i Europa og EU. Seminaret i dette faget var også veldig forelesnings-aktig, så trengte ikke å komme forberedt. Men man fikk mye mer med seg og forståelse om man hadde gjort det. Ellers synes jeg at foreleseren i dette faget var veldig tydelig og hadde mye kunnskap. Han brukte også mange eksempler, som jeg likte godt.

Environmental Law (LL.M 5238) handlet om engelsk miljørett, så ble brukt engelsk lov og reguleringsmetoder. Dette gikk fint, selv om det hadde vært mer relevant for meg å hatt internasjonal miljørett. Men de samme prinsippene og verdiene gikk igjen. Ulike temaer vi hadde var bl.a. om prinsipper og verdier, bevaring av landskapet, vannforurensning, flom og klimaendringer. I dette faget la læreren opp til diskusjoner i grupper. Var derfor det faget man burde være mest forberedt, samtidig som det ikke var en veldig høy terskel.

Corporate Governance (LL.M5120) handlet om eierstyring og selskapsledelse i UK. Mye av dette var også relevant internasjonalt, men man tok utgangspunkt i engelsk rett. Ulike temaer vi hadde var bla. teorier om CG, det juridiske rammeverket for CG, board of directors (bla. kjønns- og etnisitetsmangfold), og om shareholders og stakeholders. Seminaret var som en forelesning, mens kursansvarlig var hele tiden opptatt av at alle hadde fått alt med seg. Han var også veldig flink til å forklare meg som norsk student hvordan reglene osv. fungerte i England.

Alt i alt synes jeg alle tre fagene var grei. Eksamensformen for alle fagene var essay (som for meg bare er vanlige juridiske teorioppgaver) på 5000 ord som ble levert elektronisk rundt en måned etter at undervisningen tok slutt. I International Commercial Litigation måtte vi velge én av tre oppgaver, mens i Environmental Law og Corporate Governance lagde man sitt eget spørsmål ut fra temaer fra seminar eller noe annet.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes engelsken var litt vanskelig i starten. Mye jeg ikke forstod av engelske faglige ord og uttrykk som jeg ikke hadde hørt før, men dette gikk seg til. Siden semesteret er så kort følte jeg ikke at engelsken ble mye bedre. Men det var gøy å ha et annet språk for en periode. Skriftlig ble litt bedre siden jeg ble mer vant til å skrive enn tidligere. Skolen ga også ulike kurs på engelsk skriving. Så det er gode muligheter til å forbedre hvis man vil.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er en stor campus med boliger, sportssenter, matbutikk, café osv. Det ligger ca. 20 minutter fra Lancaster sentrum - spørs hvilken buss man tar. Men det gikk veldig mange bussen til og fra universitet og sentrum, så det var veldig bra. Fakultetet for juss ligger forresten i tredje etasje over Bowland College. Her finner du alle lærerne, og det er god oversikt i en av gangene hvor de har kontor. Det var også veldig lav terskel for å komme innom kontoret til en av de om man hadde noe å lure på.

Jeg bodde i sentrum, så fikk ikke så veldig stort inntrykk av skolen ellers enn biblioteket jeg leste på og de stedene hvor vi hadde seminar. Men universitetet var fint, særlig biblioteket som var et stort bygg på tre etasjer med veldig mange fine sitteplasser. Lancaster sentrum var ellers veldig koselig. Liten by med engelsk sjarm. Var fin natur i området og fine severdigheter - f.eks. River lune aqueduct, Williamson park og Lancaster Castle. Om du går på tur til River lune aqueduct vil jeg anbefale å gå på andre siden av elven – altså på motsatt side av byen. Det var en mye finere turrute enn motsatt side. Da kan må gå ned til Millennium Bridge som ligger ved byens største matbutikk. Om man vil se fotball (eller bare ta en drink) vil jeg anbefale Hogarths Gin som ligger i Lancaster sentrum. Koselig og fin bar.

Var også et treningssenter i sentrum jeg trente på som het SnapFitness - et 24 timers åpent treningssenter som var ganske bra.

Det er også enkelt å ta toget til andre byer i England og Skottland. Appen trainline gir en god oversikt over tider og kjøp av billetter. Om du planlegger å ta bussen ofte (f.eks. mellom sentrum og universitetet) kan det være lurt å kjøpe et busskort som gjelder for semesteret - som kostet rundt 1300 kr. Dette kjøpes på Stagecoach sine hjemmesider.

Bustad

Jeg er litt usikker på hvordan bolig er for studenter som vil bo på skolen. Jeg leste i tidligere studentrapporter at Erasmus-studenter måtte bo på det andre universitetet i byen (University of Cumbria) som ligger like ved Williamson park og er ca midt mellom Lancaster University og sentrum. Jeg vet ikke om det fremdeles er slik, men det går an å sende mail til skolen og spørre om dette (studyabroad@lancaster.ac.uk). De er veldig behjelpelige.

Jeg reiste sammen med samboer som også studerer juss, så vi valgte heller å bo i en AirBnb leilighet i sentrum - like ved Millennium Bridge. Jeg likte godt å bo i sentrum siden jeg da fikk et avbrekk fra skolen, bodde nærme togstasjonen og butikkene. Men jeg hadde nok bodd på skolen om jeg reiste alene. Dessuten går man glipp av det sosiale miljøet man får ved å bo og dele kjøkken med andre.

Sosialt miljø

Det finnes mye sosialt å gjøre hvis man ønsker det. Man velger et eget college som arrangerer quiz, spillkveld og andre ting. Jeg meldte meg inn i Bowland, men det var veldig tilfeldig. I tillegg kan man melde seg inn i en sportsklubb om man vil. Det er et stort sportsområde og sportsenter ved universitetet. Ellers er det nok mye sosialt med dem man bor med. Det var også en Erasmus-student som kontaktet skolen for å lage en Whatsapp-chat for andre erasmus-studenter.

Det jeg 'savnet' var likevel en fadderuke for utvekslingsstudenter. Det var kun fadderuke for 1. klassinger, og man kunne kanskje gått på noen av arrangementene. Samtidig fristet ikke det helt. Savnet også andre utvekslingsstudenter i seminarene. Da jeg var der var det kun britiske studenter og noen fra Asia som tok hele mastergraden sin der. Jeg tror det kunne blitt noe mer sosialt om det var andre i samme situasjon som meg. Men jeg tror det var en blanding av corona og Brexit at det var sånn.

Alt i alt synes jeg Lancaster var en koselig by med et bra universitet. Men om du vil være lenger på utveksling enn tre måneder hadde jeg vurdert et annet sted. Men for min del synes jeg det gikk fint med de tre månedene.

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

03.09.2021 - 17.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

1) Skolen har valgt å ikke ha elektronisk OLA, så det måtte vi manuelt fylle ut og få underskrift fra både Lancaster og UIB via å sende begge parter mail. Gikk helt fint.
2) Du melder deg inn i et college før du begynner via link på mail. Vi valgte Bowland fordi det var det største. Alle har hver sin studentbar og arrangementer. Vi var ikke så veldig aktive så du kan lese om dette på nett om du vil.
3) Du får flust av mailer med spørsmål om du ønsker å bo via skolen, eller privat. Dette fikser du selv relativt lett via linkene. Vi valgte AirBNB.

4) Anbefaler å reise til Manchester med fly, ellers blir det mye tog, med bagasje er det kjipt.

5) Skaff deg railcard. Dette bruker du på tog, og du sparer inn kostnaden for det allerede etter første togtur. Du har kortet som en app på telefonen. Vi brukte appen Trainline for å bestille togbilletter. Husk å trykke at du har railcard.
Skaff deg bussbillett når semesteret starter. Koster litt over 1000kr, men er vel verdt det om du busser frem og tilbake til skolen.
Amazon og generelle postpakker har England veldig god kontroll på. Som oftest leveres de til adressen din, men hvis du bor på skolen har de eget pakkekontor der. Amazon prime er gratis med skolemailen.
Engelsk sim-kort kan være greit å ha. Da kan du melde deg inn i kundeklubber osv. Vi fikk gratis sim i welcome week fra Lebara, men de selger det på matbutikker også.
Revolut er en god internasjonal bank du kan ha på telefonen. Der får du også et bankkontonummer som engelsk, det kan være greit å ha.

Når du skal reise til UK kan det være greit å ha med seg papirer på at du har blitt godkjent inn på skolen osv. bare ta med deg alle sånne ark, og støtte fra lånekassen. De må du vise til border control hvis du blir tatt ut i kontroll.
Under welcome week så må du registrere deg som internasjonal student. Du får en egen side på student-portal (tilsvarende mitt uib) som heter registration centre hvor du får en liste med ting som du skal gjennomføre. De første tingene gjør du online via registration centre, mens siste del gjøres på skolen fysisk. Da må du ha med pass, og andre opplysninger, bare ta med alt av skriv du har fått fra skolen. Når du gjør dette på skolen får du utdelt studentkortet ditt.

Undervisningsformer

I de tre fagene vi valgte var det kun seminar. Da var det ett seminar i 2 timer per fag per uke. Vi hadde skole mandag, tirsdag og onsdag, to timer hver disse dagene. I seminar var det litt forskjellig ut fra hvilken professor du hadde. Felles for dem alle var at det er mye forberedelser. Veldig mye å lese, og av og til spørsmål som en bør forberede seg på.

I Environmental Law-seminarene var det stort fokus på aktivitet i timen, gjerne gruppearbeid og presentere noe, eller at professoren stilte et spørsmål ut i klasserommet. Her var det meste basert på refleksjon om hva man kan og bør gjøre for å løse miljøproblemer. Veldig rettet mot UK, og overraskende lite juss.

I Corporate Governance-seminarene var det en professor som hovedsaklig stod og foreleste om faget. Var lite fokus på å stille spørsmål til studentene, og mer at vi stilte spørsmål om ting var uklart. Også her var fokus på UK, en del refleksjon, men også litt inn i juridisk soft-law på området.

I International Commercial Litigation-seminarene var det kun professoren som snakket om faget i timen. Seminarene var imidlertid svært nyttig og professoren var veldig kunnskapsrik. Jeg fikk mest ut av disse seminarene. Faget er internasjonalt og veldig interessant. Anbefaler dette.

Alle tre fagene hadde essay med 5000 ord som vurdering. Frist var rundt 17. januar. Anbefaler å begynne å skrive disse mens du er der nede.

Vurdering av emnetilbodet

Skulle ønske det var flere internasjonale fag. F.eks. var miljørett kun rettet mot UK, og internasjonal miljørett var i neste semester. Ellers veldig fornøyd med international commercial litigation.

Fagleg utbyte og språk

Fikk terpet på engelsken og ble en del bedre til å lese og skrive tung faglig juridisk engelsk. Synes alt i alt at det faglige utbyttet har vært veldig bra, særlig det du velger å skrive essay blir du veldig dreven i.

Universitetsområdet og byen

Byen: Byen er Lancaster og ligger rundt 20min fra universitetet. Byen har ikke shoppingsentre med butikker, men mange vanlige engelske butikker som Marks&Spencer, Primark osv. Ellers er det mange puber så hvis du er interessert i fotball er det veldig gode plasser for å se det. Vi var en del på et sted som heter Hogarths Gin, veldig stilig sted med god plass, gode drinker/utvalg øl og mange tv-skjermer med forskjellige kamper.

Universitetsområdet er veldig stort. Biblioteket er ganske nyoppusset så du kan sammenligne det med HF-biblioteket bare 4-5 ganger så stort. Her var det grupperom du kan booke for å ha kollokvie osv. Det er også treningssenter, tennisbaner, fotballbaner og mye mer.

Bustad

Vi bodde i en AirBNB leilighet ved lune square som var veldig fin, og hadde god standard. Vi fant ut at et 10 ukers semester var såpass kort at det ikke gjorde noe å betale litt ekstra i husleie i måneden. Det er mange bedrifter som tilbyr studentboliger i sentrum, men jeg fikk inntrykk av at de kun tilbød til studenter som skulle leie minimum 6 måneder. Ellers er vanlig å å få studentrom via skolen. Da søker man via en link man får på mail før man reiser ned. De andre studentrapportene fra tidligere år meldte om at man da fikk rom på University of Cumbria som ligger nærmere byen. Vi kom egentlig ikke i kontakt med noen andre Erasmus-elever så vi vet ikke så mye om det å bo der.

Bussen fra byen tar ca. 20 minutter til skolen. Vi kjøpte et busskort som varte hele semesteret. Kostet vel litt over en tusenlapp. Var veldig verdt det.

Sosialt miljø

Sosialt kan du engasjere deg i alt mulig. Du velger et college før du reiser ned, og det er welcome week med mange forskjellige arrangementer. Du velger helt selv hvor sosial du vil være.

2019

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

30.09.2019 - 13.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er et tilbud om å ta SSP (Study Start Program) i to uker før oppstart av semesteret. Personlig gjorde dette fordi jeg ikke hadde andre planer de to ukene og jeg ville gjerne bli kjent med campus før alt satte i gang. Dette er jeg i ettertid kjempeglad for at jeg gjorde!! Det akademiske er ikke veldig krevende på dette kurset, men det gir en fantastisk mulighet til å venne seg til skrive og snakke 24/7 på engelsk slik at da semesteret startet var denne barrieren helt over. I tillegg ble jeg veldig god kjent med campus og disse ukene gir mulighet til å reise i helgene. Det beste med dette kurset er at du møter mange andre utvekslingselever på forskjellige studieretninger. Jeg fikk en veldig god vennegjeng på disse to ukene som var veldig praktisk fordi da hadde jeg en gjeng å reise rundt i Storbritannia med (få av de engelske man blir kjent med vil bruke tid og penger på reise i semesteret). Det var utrolig mange fordeler med å være på campus de to ukene før alt startet og jeg kan ikk ramse opp alle her, men én siste fordel var at alt av registrering og innsjekkinger til selve semesteret blir gjort underveis i kurset slik at du slipper å bruke oppstartsuka i kø med alle de andre tusener av studentene. Universitet har det ikke hektisk ennå, så det er kjempelett å få god og grundig hjelp uten stresset rundt.

Det er lurt å være tidlig ute med å se på flybilletter da det ikke er flyvninger fra Oslo til Manchester daglig. Derfor kan det hende du må reise noen dager før du trenger, men velkomst-dagene til LU strekker seg over flere dager og det vil derfor trolig ikke være et problem. LU tilbyr også buss-shuffle fra flyplassen så det er lett å komme seg til campus/Lancaster med all bagasjen sin.

Det er ikke sikkert man får bekreftelse på bolig før like før avreise fra Norge, men alle får bolig så det er ingen bekymring. De har også ekstra rom på campus for nødstilfeller hvis private boliger faller gjennom i siste stund. Selvfølgelig vil man gjerne prøve å unngå dette, spesielt i oppstarten av Michaelmas semesteret fordi mange briter som flytter til campus får hjelp av foreldrene sine som leier disse rommene av universitet til å bo der i helgen før oppstartsuka.

Undervisningsformer

Undervisningsformene varierer fra forelesning til seminarer. I noen fag er det ikke forelesninger, men studentene får leselister over hva man skal lese ukentlig og så møtes man til seminarer hvor man går gjennom ukens tema. Andre fag bruker forelesinger, men det er lavere terskel til å stille spørsmål underveis i forelesningene enn hva jeg personlig følte i Bergen. I disse fagene bør man møte opp godt forberedt fordi det er spørsmålene, diskusjonene og utdypningene i forelesningen som er der det største utbyttet ligger.

Det er varierende hvilket utbytte man får i seminarene/forelesningene. Så dette bør man ta som det kommer og selv tilpasse seg etter hvilken egeninnsats utenfor undervisningen som kreves.

Det er ikke obligatorisk oppmøte på seminarene eller forelesningene, men universitetet sier ikke dette rett ut. De sier at man skal møte opp og man må "check in" på appen til hver time for å registrere oppmøtet sitt. Dette er hovedsakelig for å ha kontroll over hvilke studenter som "faller av". Dersom oppmøtet er under 70% (husker ikke helt presist om dette er riktig prosentdel), får man en e-mail av universitet hvor de vil ta kontakt og være sikker på at alt går fint og gir oppfordringer til høyere oppmøte. Personlig reiste jeg en del rundt i Storbritannia i løpet av semesteret og så lenge man planlegger og gjør en innsats for å ta igjen tapt tid, så går det helt fint å ta seg friheten til oppleve ting utenfor campus og Lancaster. Selv med reisingen min la jeg ikke i fare for å ligge under oppmøte-grensen.

OBS: Viktig å dobbeltsjekke at UiB ikke krever ett visst oppmøte. De gjorde ikke det høsten 2019 og tviler på at dette er et problem, men noen universiteter setter slike krav for å få godkjent oppholdet og det er kjedelig å miste godkjennelsen på noe slikt.

Vurdering av emnetilbodet

Universitet har et greit utvalg av fag, og jeg anbefaler å begynne å se på dette så tidlig som mulig og bli kjent med tilbudet. Ikke vær redd for å sende inn spørsmål til LU om fagene. Det ene faget jeg tok visste jeg ikke at jeg kunne ta før etter jeg hadde vært i kontakt med utvekslingskontoret deres. Man bør også være obs på at ikke alle fagene på lista blir gjeldende likevel dersom for få studenter melder seg til det. Eller så kan det være kollisjon i undervisningstimene til fagene du har valgt og da må du bytte fag selv. Derfor er det lurt å være godt kjent med fagene og vite litt om hvilke reservefag du kan være interessert i. Det er kjedelig å ende opp med et fag du ikke er interessert i fordi beslutningen blir tatt på sparket.

Ikke føl deg for bundet til fagene du velger når du søker utveksling heller. Når semesteret starter er det en periode på to uker hvor du kan endre fagene du tar. Hvis et fag ikke ble helt som du så for deg eller et annet fag dukker opp i siste liten går det helt fint å bytte dette. Dette tilbudet tok jeg bruk av og er veldig glad for det. Men da må man passe på å lese seg opp på undervisningen man kanskje gikk glipp av.

Fagleg utbyte og språk

Angående det språklige utbytte, så er jeg usikker på hvor mye bedre det skriftlige ble. Som norske studenter er engelsken vår mye bedre enn utvekslingsstudentene fra andre land, men jeg ble likevel ganske overrasket over hvor hvor lite forbedring som krevdes på skriftspråket mitt. Muntlig derimot var noe annet. Å leve med å hele tiden snakke engelsk er noe helt annet enn å holde en presentasjon på engelsk på skolen. Det var kanskje ikke akademisk språklig jeg fikk best utbytte, men hverdagsprat. Jeg er mye mer komfortabel og friere i språket mitt nå enn jeg var før oppholdet.

Det faglige utbyttet varierte. Jeg valgte å ta to LLM-fag (Business and Human Rights og International Law) og ett kriminologifag (Crime and Criminal Justice in the 21st Century). Jeg synes at LLM fagene holdt god faglig standard og lærerne hadde stor kompetanse. Det var likevel en stor overgang i hvordan man studerer juss, da britene studerer jussen fra et mer teoretisk standpunkt enn hva min erfaring er fra Norge. Så dette er en liten barriere man må forvente å ta stilling til. Kriminologifaget valgte jeg å ta fordi det hørtes spennende ut og jeg ville prøve noe litt annerledes når jeg først hadde muligheten. I dette faget var derimot det faglige utbyttet lavt. Personlig opplevde jeg faget som ganske enkelt og forventet en større faglig utfordring. I tillegg hadde man en ny professor hvert seminar, hvilket ga lite flyt i undervisningen.

Universitetsområdet og byen

Campus er stort og har mange tilbud. Jeg fikk en skikkelig college-life følelse av campus og elsket det. Siden det er så stort kan det virke uoversiktlig i starten, men LU har en egen app som hjelper deg i gang. I tillegg hjalp det for meg at jeg var der to uker før semesterstart fordi da fikk jeg tid til å rote meg rundt på campus og bli kjent før alt stresset startet (dette var spesielt fin for meg som kun skulle tilbringe ett semester på LU).

Lancaster by virker veldig stusselig ved første øyekast og det er ikke akkurat Storbritannias navel. Men det er et godt uteliv og flere kulturtilbud som blant annet Lancaster Castle, Williamson Park og Lancaster museum. På grunn av Lancasters beliggenhet er det lettvint med togsreise både nordover til Skottland og sydover mot London eller Wales. Det er også bare 45-50 min unna Manchester så dagsturer til større byer er også fullt mulig.

Hvis du planlegger å bruke tid på reising så er det bare å kjøpe railcard med en gang du kommer over! Det er et eget for studenter alder 19-25 (eller noe sånt) og koster ca 300 nok. Personlig var jeg usikker på å kjøpe dette fordi jeg ikke skjønte hvor mye rabatter man fikk av å ha kortet, men allerede på første reisehelgen min hadde jeg tjent tilbake pengene for kortet. Og jeg sparte mye på å ha kortet på alle mine senere reiser også. Kortet varer i 3-4 måneder som er perfekt for ett semester + litt reising rundt før man drar tilbake til Norge.

Bustad

Så, i Lancaster er det to universiteter. Lancaster University og Cumbria University. LU ligger litt utenfor byen (15-20 min med buss) mens CU ligger tett inntil sentrum. Som erasmus student er det fast praksis at man får bolig på CU sammen med alle andre erasmusstudentene. Da jeg skulle flytte inn viste det seg at det var gjort en feil slik at jeg (og en annen erasmusvenn jeg fikk på kurset) hadde blitt plassert i et annet bygg enn jeg hadde fått beskjed om. Dette bygget var helt falleferdig og virket ikke som om det egentlig var i bruk lenger, med andre ord hadde jeg endt opp med å betale for hotell i stedet for å bo der. Vi prøvde først å snakke med kontaktpersonene våre på CU, men de var lite hjelp. Vi tok så kontakt med LU for å forklare situasjonen og der fikk vi god respons. De kjente til bygget vi ble plassert i og bekreftet at de ikke hadde godkjent at vi skulle bo der. På grunn av mistillit til CU fra LU sin side valgte de derfor å huse alle erasmusstudentene på campus. Jeg vet ikke om dette ble en fast ordning eller ikke, men det er nok ikke vanskelig å få svar på dette fra LU hvis man sender en mail og spør.

Rommet var veldig fint. Jeg delte kjøkken og bad med fire andre. Kjøkkenet er veldig stort så det gikk veldig fint å dele. Badet er to rom; ett rom med toalett og ett rom med dusj. Det er veldig enkelt og det er ikke særlig rom til "stelling" på badet. Men på rommet har man både speil og vask, så "stelling" kan gjøre på rommet. Personlig var jeg veldig fornøyd med å bo på campus fordi det er der alt studentlivet egentlig foregikk. Det var lett å ta bussen til byen når jeg ville dit. Dette er nok veldig smak og behag.

Sosialt miljø

Det er mye sosialt som skjer på campus. Du blir tildelt et college når du starter som blir din tilhørighet. Colleget har et eget bygg med bar og liknende, egne idrettslag du kan melde deg på og flere sosiale arrangement. I tillegg kan man bli med på andre colleger sine arrangementer og det er mye sosialt som ikke er tilknyttet college som man også kan delta på. Det er veldig lavterskel for å prøve ut forskjellige ting så ikke vær redd for å prøve ut nye ting. Pendle (college mitt) hadde flere Netball lag og jeg bestemte meg for å prøve ut dette og fikk flere gode venner her, og gjennom laget var det mye sosialt som foregikk.

Det sosiale miljøet avhenger fullstendig av eget initiativ, men hvis man er "på ballen" den første uka så er det lekende lett å finne en klubb for deg. Og hvis man ikke er interessert i å melde seg inn i en klubb er det mye sosialt utenfor klubber i tillegg.

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

28.09.2018 - 30.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å tenke gjennom hvilke fag man ønsker å ta i forkant av oppholdet. Man får en kort introduksjon til hvert fag når man kommer, men her går ting svært fort og jeg personlig fikk lite ut av det.
Selv om man må søke forhåndsgodkjenning av fag er det uproblematisk å endre dette i ettertid dersom noe skulle skjære seg/fag ikke bli avholdt. Man får også tilsendt en leseliste i forkant, men denne ville jeg ikke brukt tid på da man får bedre informasjon på første seminar om hva som er verdt å lese.

Dersom du planlegger å bo på campus er det lurt å tenke gjennom når en ankommer universitetet. Selv kom jeg dit så sent at jeg ikke fikk handlet noe av det praktiske før dagen etter. Rommene på campus er tom (foruten elementære møbler) når en kommer så her kan det være greit å planlegge litt.

Undervisningsformer

Alle fag jeg hadde ble undervist i seminarer à to timer avholdt en gang i uken per fag. I alle fag jeg hadde var det kursansvarlig selv som holdt kurset noe som er praktisk dersom man er usikker på noe vedrørende essay. Jeg opplevde at kursansvarlig i alle fag var svært hjelpsom dersom man hadde spørsmål rundt dette.

Det er noe forberedelser til seminar, men hvordan det rent praktisk foregår varierer veldig fra kursansvarlig til kursansvarlig. Jeg har hatt fag hvor kursansvarlig foreleste i to timer uten noe særlig aktivitet for studentene, men også fag hvor vi hadde små oppgaver og fremføringer hver uke. Selv opplevde jeg nok at jeg fikk mest utbytte av sistnevnte. Størrelsen på klassene var mellom 6-15 studenter, noe som gav rom for å spørre hvis man lurte på noe og bli kjent med medstudentene.

Man har ikke eksamen ved Lancaster, men man skal levere et essay på 5000 ord i løpet av semesteret. Det varierte litt for min del om jeg lagde spørsmålet til essayene selv eller om de ble utdelt fra kursansvarlig. Der de ble utdelt opplevde jeg at disse kom noen uker inn i kurset, mens jeg fikk bedre tid til å planlegge/skrive når jeg lagde spørsmålet selv. Anbefaler alle å gjøre seg godt kjent med det regelverk som gjelder for fotnoter og ordtelling osv. Skriv så tett opp mot ordgrensen som overhodet mulig da noen er ganske strenge på å trekke for manglende ord.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte en LLM i Business and Corporate Law, som kun har ett obligatorisk fag. Jeg stod derfor fritt til å velge enten fem eller seks valgfag. Dersom man velger fem skriver man masteroppgave på 20.000 ord og 15.000 dersom man velger seks fag. Jeg valgte å ta fem fag, to før jul og tre etter jul. Dette følte jeg var beste løsning da det er en annen måte å skrive på og litt å sette seg inn i det første semesteret. Da jeg skulle skrive tre essay etter jul opplevde jeg det som enklere da jeg visste mer hva jeg skulle gjøre.

Jeg syntes det var et godt fagtilbud ved universitetet selv om jeg ble skuffet da International Arbitration ikke skulle avholdes og jeg måtte endre. I dag er jeg likevel takknemlig for det da jeg endre til Intellectual Property, som jeg også valgte å skrive masteroppgaven innenfor. Dette var et fagområde jeg syntes var utrolig spennende med en utrolig engasjert professor. Ut over det anbefaler jeg Business and Human Rights, som var helt nytt i 2018/2019 da jeg var i Lancaster. Det var også et fag hvor man får et innblikk i den delen av menneskerettighetene som UiB ikke fokuserer på, nærmere bestemt den knyttet til bedrifter, underleverandører, code of conduct osv.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte å dra til England for å bli tryggere på min engelsk og for å oppleve forskjellige kulturer. Jeg dro også hit fordi jeg ikke ønsket å dra på utveksling samme sted som mange andre nordmenn. Jeg opplevde likevel å være en av de beste i klassen både språklig og skriftlig. Likevel fikk jeg utfordret meg på det språklige da det er en omstilling å kommunisere på engelsk hele tiden. Man kommer likevel fort inn i det og jeg endte med å diskutere faglige ting med den norske professoren som jobber på universitetet på engelsk. Jeg føler jeg fikk godt språklig utbytte av å studere og bo i England dette året, og kan trygt si at målet mitt om å bli tryggere på min engelsk er oppnådd. Jeg opplevde også en utvikling språklig ettersom man skriver flere oppgaver og masteroppgaven på engelsk, samt at skriftlig kommunikasjon med venner og bekjente foregår på engelsk. En av de tingene jeg synes er utrolig spennende og gøy med Lancaster er at det er mennesker fra alle kulturer der, og jeg har absolutt fått venner fra hele verden.

Universitetsområdet og byen

Lancaster er en liten men koselig engelsk by. Den har ikke det meste å tilby av aktiviteter, men er nært andre store engelske byer og kun noen timer med tog fra Skottland. Likevel har Lancaster en sjarm over seg som gjør at å tilbringe helgene her ikke blir kjedelig, spesielt ikke når man har blitt kjent med andre studenter. Byen har et godt uteliv, men dersom man ønsker å shoppe anbefaler jeg å dra til en av storbyene rund, eksempelvis Manchester som er ca. en time unna med tog. Jeg anbefaler for øvrig å få tak i rail card så fort som mulig. Med dette sparer man masse på togturer, og prisen på det er rimelig.

Campus er stort, det finnes heldigvis et kart som forklare hvor alt er. Det er likevel ikke så stort at man ikke blir kjent i løpet av et par uker. Biblioteket er stort med masse ressurser man kan benytte og med eget postgraduate rom man kan bruke studentkortet for å låse seg inn på. Merk likevel at når undergrads har eksamensperiode er det svært fullt på biblioteket. Det er eget stille-leserom i Graduate College som er der man bor dersom man bor på campus. Det er også eget datarom og grupperom tilhørende Colleget. Jeg opplevde aldri at jeg ikke fikk en plass å lese, men det måtte planlegges litt mer under eksamensperioden.

Ellers har man alt man trenger på campus, fra frisør til matvareforretning. Det går også hyppig buss fra underpass til sentrum.

Bustad

Man kan velge mellom å bo i byen eller på campus. Sistnevnte er litt dyrere enn å bo i sentrum. Jeg valgte likevel å bo på campus fordi jeg ikke kjente noen andre som dro til Lancaster, et valg jeg er veldig fornøyd med. Det er sosialt og et yrende liv med folk rundt deg hele tiden om du ønsker det. Jeg valgte superior ensuite med eget bad, skrivepult og seng. Da delte jeg kjøkken med 5 andre, dette varierer noe ut fra hvilket hus man blir plassert i. Det eneste som kanskje var litt negativt er at man ikke har noen annen oppholdsplass enn kjøkkenet. Man ender derfor ofte opp med å være sosial på The Herdwick som er puben tilhørende Graduate College og etter min mening den koseligste av alle pubene på campus. Jeg hadde nok valgt å bo på campus om jeg skulle dratt på nytt ettersom det var utrolig sosialt, kjekt og trygt.

Sosialt miljø

Som nevnt har jeg fått venner fra hele verden. Det sosiale er helt supert. Man får mange venner og alle prater sammen og er hyggelige.
Det finnes også mange grupper man kan melde seg inn i og det finnes absolutt noe for enhver smak. Selv spilte jeg fotball på universitetslaget og fikk derfor muligheten til å konkurrere i Roses. Det er en konkurranse mellom Lancaster og York og symboliserer rosekrigene mellom de to på 1400-tallet. Her konkurreres det i all slags sport, og det kåres en vinner til slutt. Dette var kanskje den gøyeste helgen under hele oppholdet mitt. Konkurransen avholdes i Lancaster og York annethvert år, og i 2018/2019 dro vi til York for å konkurrere der.

Jeg anbefaler Lancaster University på det varmeste, jeg hadde et fantastisk utvekslingsår og jeg har fortsatt daglig kontakt med venner jeg fikk her.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

30.09.2018 - 08.01.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være verdt å bite seg merke i at England opererer med 3 semester i året. Derfor er michaelmas term (høstsemesteret) veldig kort. Jeg for mitt vedkommende, skulle gjerne sett at semesteret varte litt lenger.

Videre fikk ikke jeg svar på om jeg fikk bolig før rett før oppstart. Jeg har likevel ikke hørt om noen som ikke fikk bolig.

Undervisningsformer

Undervisningen foregikk i forelesningssaler og i mindre seminargrupper. Personlig opplevde jeg et stort spenn hva gjelder utbytte av de ulike undervisningstimene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var helt OK. Til tross for at jeg hadde fått forhåndsgodkjenning på fagene mine i Bergen, var det flere fag som ikke ble avholdt likevel. Dette var litt skuffende da jeg hadde sett frem til å ha de fagene jeg ikke fikk tatt. Fagsituasjonen var rimelig kaotisk i starten da en måtte melde seg på de ulike fagene og finne ut at ingenting krasjet på timeplanen. Men etter litt styr, ordnet det seg. De ansatte på skolen er veldig opptatt av å hjelpe til etter beste evne.

Fagleg utbyte og språk

Jeg vet ikke om skriftspråket har bedret seg så mye, men muntlig vil en nok oppleve stor forbedring, alt etter forbedringspotensial. Når ne blir tvunget til å kommunisere på engelsk, medfører dette mye mengdetrening som er en fordel når en skal bli flinkere til å kommunisere på et annet språk enn sitt morsmål.

Faglig sett har det vært interessant å få et innblikk i hvordan de underviser i England, hvilket skiller seg noe fra måten det gjøres på i Norge. Aberet var likevel at oppholdet ble så kort at jeg ikke følte jeg rakk å gå helt i dybden på de ulike fagene.

Universitetsområdet og byen

Campus er stort. Heldigvis har skolen en egen app med kart som kan anvendes når en skal finne frem i starten. Ellers er biblioteket luftig og veldig fint.

Byen byr ikke på de voldsomme attraksjoner, men er en søt, liten engelsk by. Den er likevel supert plassert slik at det er mulig å ta seg rundt til noen større engelske byer eller over landegrensa til Skottland.

Bustad

Jeg fikk ikke klarsignal på innvilget bolig før kort til før avreise. Jeg søkte på bolig på campus, men ble plassert i sentrum i et bygg som tilhørte Cumbria University. Til tross for at jeg ikke ble tildelt rom der jeg søkte, er jeg veldig fornøyd med å ha blitt plassert i sentrum. Først og fremst fordi de plasserer erasmus-studentene i samme bygg hvilket legger til rette for det sosiale miljøet.

Rommene holdt forholdsvis lav standard, men en får låne elementære møbler og dyne og pute, så det fungerte fint for det korte oppholdet. Likevel ville jeg absolutt valgt å bo i byen, i hvert fall hvis en får mulighet til å bo med andre erasmus-studenter.

Sosialt miljø

Grunnet bosituasjonen var det sosiale miljøet helt supert. Folk er veldig imøtekommende under et slikt opphold. Dessuten opplevde jeg det som spennende å bo såpass tett oppi folk fra andre kulturer. Vi arrangerte både fester og reiser sammen.

Skolen har også ekstremt mange grupper - og det er virkelig noe for enhver smak. Selv meldte jeg meg inn i to grupper, men det ble ikke tid til så aktiv deltakelse i noen av gruppene.

Jeg kan virkelig anbefale å reise til England på utveksling - for det er et skikkelig sjarmerende land med trivelige mennesker.

2018

Haust 2017/Vår 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017/Vår 2018 - Integrert master i rettsvitskap

28.09.2017 - 30.09.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å ha tenkt igjennom hvilke fag man ønsker å ta på forhånd slik at man kan undersøke hvilket semester de undervises i og hvor mange credits de gir. Fagene blir først offisielt valgt i løpet av de første ukene.

Når det gjelder innflytning, enten på campus eller utenfor, er det lett å få tak i kjøkkenredskaper og annet inventar til en billig penge. Det finnes veldedighetsbutikker som selger brukte ting både på campus og i Lancaster.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår stort sett i seminarer på alt fra 10-30 studenter, men jeg hadde også ett fag hvor undervisningsformen var forelesning. Man har stort sett ett seminar på 2 timer i uken i hvert fag. Det er forventet at man forbereder seg til seminarene. I noen fag hadde vi også diverse gruppearbeid og mindre fremføringer.

Jeg opplevde at seminarformen fungerte bra som undervisningsform. I de fleste fagene var det kursansvarlig selv som underviste i fagene, noe som ga anledning til å stille spørsmål om semesteroppgaven osv. I de fleste fagene jeg hadde var det stort fokus på semesteroppgaven som skulle skrives mot slutten av hvert fag. Denne oppgaven erstattet eksamen i alle fagene jeg hadde. Oppgavene på jussen var på 5000 ord hver. Ettersom jeg tok en LL.M i Human Rights and the Environment hadde jeg også fag ved Lancaster Environment Center. Der var det litt større variasjon; i noen fag var det kun én oppgave på 4000 ord, i andre var det to oppgaver på til sammen 4000 ord.

Jeg anbefaler å starte tidlig i semesteret med skriving av semesteroppgavene. For meg var det en stor overgang å skrive akademiske oppgaver slik det gjøres i England. Den største utfordringen var nok at man har uendelig mange kilder man kan bruke og juridiske artikler brukes mer flittig enn i Norge. Derfor er det greit å sette av litt ekstra tid til dette i starten.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok en LL.M i Human Rights and the Environment. Programmet var en av årsakene til at jeg valgte å reise til akkurat Lancaster. Jeg kunne velge tre fag på Lancaster Environment Center (LEC) og tre fag på det juridiske fakultetet. Jeg valgte Perspective on Environment and Development, Environmental Governance and Management og Rights of Peoples første semester, og International Human Rights Law, International Environmental Law og Climate Change and Society andre semester. Noen av fagene var obligatoriske for programmet, men ellers var det generelt greit å bytte fag. Opplevde litt problemer i starten med kommunikasjon om timeplan mellom LEC og det juridiske fakultet, men dette ordnet seg greit etter hvert. Siden fagene ved LEC gir litt færre poeng/credits enn ved det juridiske fakultet, krever dette programmet at man skriver en stor masteroppgave på 20 0000 ord.

Fagleg utbyte og språk

Selv om det var krevende i starten, er det absolutt mulig å gjøre det bra i fagene. Som student ved jussen i Bergen er man vant til å jobbe jevnt gjennom hele året og fortsetter man slik også i Lancaster går det veldig greit. Jeg har fått et stort faglig utbytte. Syns det har vært særlig nyttig å lære juss på en litt mer helhetlig måte enn i Norge hvor det ofte handler om små detaljer. Kombinasjonen mellom mer sammfunnsvitenskapelige fag og juridiske fag har også åpnet opp min forståelse for sammenhenger på tvers av fagområder, særlig på området for miljølovgining.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger landlig til, ca 15-20 min med buss utenfor Lancaster by. Universitetet har stort sett det meste man trenger, men mange som bor på campus velger å dra inn til byen for å handle mat ettersom utvalget er litt større. Lancaster er en koselig småby nord vest i England med gode togforbindelser til byer som Manchester, Edinburgh, Glasgow og London. Lake District, som er en av Englands største nasjonalparker, ligger ca en halvtime med tog nordover og byr på mange turmuligheter.

Bustad

Jeg valgte å bo på campus både fordi jeg ikke ville være avhengig av transport for å komme meg til seminarer etc., men også fordi det var enklere. Boligene på campus er av veldig grei standard. Jeg delte kjøkken med 6 andre masterstudenter. Rett ved boligene hadde vi tilgang til en egen pub, en lesesal og en social hub, i tillegg til alt annet som finnes på universitetsområdet.

Jeg tror imidlertid at det også er mange fordeler ved å bo i Lancaster by og det er nok enklere å skille lesing og fritid fra hverandre. Kollektivtransporten med busser fra Lancaster og til universitetet er god, så det er absolutt ikke noe problem å bo der.

Sosialt miljø

Jeg opplevde at det juridiske fakultet kunne vært flinkere til å arrangere sosiale sammenkomster blant masterstudentene. I starten var det et par sammenkomster, men etter dette var det opp til studentene selv å bli kjent. Det var ca 40 masterstudenter ved det juridiske fakultetet. Velger man å bo på campus blir man imidlertid fort kjent med de man bor med. Det finnes også en mengde sosiale grupper (societies) hvor man kan drive med alt fra diverse idretter, til dans og teater.

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

28.09.2017 - 30.09.2018

Førebuingar/praktiske tips

UiB og Lancaster University leder deg trygt igjennom alle prosessuelle gjøremål frem mot studiestart. Dersom du drar på utveksling i løpet av fjerde studieår er det greit å være profilaktisk i søknadsprosessen ved å få UiB til å kontakte Lancaster University om at du er kvalifisert til å søke samt å nevne dette i søknadsbrevet ved å vise til den bilaterale avtalen mellom universitetene. Du vil få delvis tilgang til en student-app i forkant av studiestart, full tilgang gis ved oppmøte på universitetet. Du vil motta mye reklame for Purple Card men det er begrenset nytte av dette utenom å få med usunne tilleggsvarer fra Gregs når du handler der. Railcard burde du derimot skaffe deg så fort som mulig, da en enkelt togtur til Edinburgh kan spare inn hele kostnaden for et årskort. Treningstilbudet på sportssenteret er ok, men det tar et lite kvarter å gå hver vei og styrkerommet er lite og dårlig utstyrt. Et godt alternativ er å trene på Lancaster House Hotel som ligger 1 min gange fra Graduate College. Det koster ca. 50% mer, men dørstokkmila forsvinner, du slipper å vente på apparater og du får også fri tilgang til spa. Du vil oppfordres til å kjøpe og lese enkelte lærebøker før studiestart, men i første undervisningstime ga flere av professorene uttrykk for at man ikke skulle kjøpe eller bruke tid på disse bøkene. Jeg anbefaler derfor å heller bare lese de artiklene som blir lagt ut i forkant.

Undervisningsformer

Alle fagene jeg valgte hadde samme undervisningsmodell tilsvarende seminargrupper ved UiB, med en eller to professorer som underviste med varierende grad av studentdeltagelse to timer per uke. Klassestørrelsene var på mellom 4 og 16 elever, og denne intime rammen for undervisningen gir incentiv til å møte godt forberedt til timen. Man får utdelt leselister på opptil flere tusen sider per fag per uke, noe som gjør det umulig å komme igjennom leselisten. Vurderingen i hvert fag baseres på en oppgave på 5000 ord som man får utdelt på første undervisningstime og leverer innen utløpet av semesteret. Det er derfor en god idé å starte med disse oppgavene tidlig og finne en balanse mellom oppgaveskriving og forberedelse til undervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte LLM i International Business and Corporate Law, som hadde et godt men snevert emnetilbud. De fagene jeg likte særlig godt var "corporate governance", "companies and contracts", "insolvency law" og "international corporate law and institutions", da disse fagene ble undervist av to fantastisk dyktige professorer med internasjonal anerkjennelse. Fagene "intellectual property" og "conflict of laws" var langt enklere og etter min mening lite inspirerende. Man kan velge mellom fem fag og en masteroppgave på 20 000 ord eller seks fag og en masteroppgave på 15 000 ord. Felles for både masteroppgave og oppgaven man skal levere i hvert fag er at syntax er veldig viktig, særlig hva angår fotnoter og bibliografi. Dersom ordrammen er 5000 ord og man leverer oppgave på 4700 ord får man 6 % trekk i karakter.

Fagleg utbyte og språk

Som nordmann er man blant de beste i klassen når det kommer til muntlig og skriftlig engelsk. Ettersom de fleste man omgir seg med er internasjonale studenter vil det språklige utbyttet primært komme fra lesing og skriving på engelsk. Det mest betydelige språklige utbyttet vil jeg si er at man lærer seg omfattende juridisk terminologi på engelsk. En stor forskjell mellom studiestedene er at UiB gjerne fokuserer på innholdet i og omfanget av en viss bestemmelse mens mitt studie ved Lancaster University fokuserte mer på overordnede økonomiske aspekter ved jussen. Begge studiestedene gir en praktisk tilnærming til jussen, men på en svært ulik måte. Man får mye øvelse i å skrive teori-oppgaver, da man ila året leverer oppgaver på tilsammen 45 000 ord. Lesemengden ved Lancaster University er også langt større enn ved UiB og dette gjør at man blir bedre til å lese hurtig og selektivt.

Universitetsområdet og byen

Den juridiske avdelingen ved universitetet kunne trengt oppussing, men med tanke på at klassene er små er det helt ok. Biblioteket er veldig bra, særlig i løpet av sommeren når bachelor-studentene har reist hjem. Dersom det er mye bråk på biblioteket kan man enten dra til Study Hub ved Graduate College eller på de veldig koselige og bortgjemte lesesalene på Barker House hvor det også er en Starbucks og matservering. Det går en sti rundt campus som er ypperlig for jogging, og det er også mulig å gå eller sykle inn til byen. Lancaster by ligger ca. 20 minutter unna universitetet med buss og er en idyllisk og tradisjonell engelsk by. Byen har et godt uteliv og butikker som dekker de fleste behov. Dersom man skal kjøpe klær er det derimot bedre å ta turen til Manchester. Universitetet ligger nære Lake District, en nasjonalpark som er kjent som det vakreste naturområdet i England, vel verdt et besøk.

Bustad

Med tanke på bomuligheter kan du enten velge å bo litt billigere i sentrum eller å bo på campus. Selv var jeg fornøyd med å bo på campus, da det er mer sosialt og gjør at du slipper daglig kollektivtransport. På campus må man derimot finne seg i å dele kjøkken med 7 andre personer, men i mitt tilfelle gikk det helt fint.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig godt. Det er et stort utvalg av foreninger på tvers av universitetets ulike studier samt at det ofte stilles i stand arrangementer som matfestivaler, forestillinger etc. Det er også en egen bar på hvert campus som for mange fungerer som en daglig samlingsplass.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

30.09.2017 - 08.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst er det viktig å booke flyet/toget i god tid i forveien. I UK endres prisene for togbillettene på en lik måte som ved flyvninger - så det er smart å være tidlig ute. En annen ting å være forberedt på er at togtilbudet er rimelig komplisert å forstå i starten, da man kan bestille gjennom flere kilder til diverse priser. Det er lurt å laste ned forskjellige apps for å holde styr på billettene. Når du skal på utveksling til Lancaster, er det mest praktiske å fly enten til Manchester eller Liverpool. Det går direkte tog til Lancaster fra begge flyplassene. Likevel kan det anbefales å unngå bestilling av reisen på en helg, da det er favoritt tidspunktet for vedlikehold av jernbanen som innebærer alternativ transport. I mitt eksempel måtte jeg bytte tog to ganger og ta en buss - for - tog, noe som kan være byrdefullt med to kollier og håndbagasje.

Videre har jeg valgt å melde meg på "Study Start Programme" som starter i midten av september og er et tilbud for internasjonale studenter som skal begynne å studere i Lancaster, noe jeg i utgangspunktet syntes å kunne være nyttig å få med seg. Likevel fraråder jeg å melde seg på, da læringsutbyttet var på videregående-nivå med fokus på hovedsakelig språket, essay oppbygging (IKKE JUS RELATERT!) og hvordan unngå plagiat. Som masterstudent fra Norge trenger du et par timer for å lese om ovennevnte temaer, og ikke 2 uker som koster over 700 pund + 300 pund for bostad. Alt i alt - ikke verdt pengene.

Videre reiste jeg gjennom ERASMUS programmet, og meldte meg opp til emner på LLM (masternivå). Omtrent etter 3/4 uker fant jeg at fakultetet betrakter alle erasmus studentene som undergrads, dvs. at selv om du skal ta samme fag og skrive samme essay som postgrads, har du i utgangspunktet ikke tilgang til "PG Study Skills" som er seminarer for masterstudenter ved det juridiske fakultetet. Så dersom du skal reise gjennom ERASMUS og velge LLM emner, er det viktig å ta kontakt med fakultetet og be dem om å legge deg til som deltaker i "PG STUDY SKILLS".

Undervisningsformer

På masternivået foregår undervisningen som seminarer, to timer en gang i uka. Da seminargruppene er på rundt 5-10 personer, forventes det at man kommer forberedt og deltar aktivt i diskusjonen. Moduler på LLM nivå har essay på 5000 ord som vurderingsform - da man trenger 3 moduler for å møte krav om 30 sp, er det nødvendig å skrive 15.000 ord til sammen. Det anbefales på det sterkeste å velge ønsket tema så fort som mulig og starte med research umiddelbart, da det stilles høye krav til antall kilder. Jeg kjenner ingen som har klart å bli ferdig med essayene før semesterslutt den 14 desember. Innleveringsfristen er 15 januar, så man må beregne å jobbe noe i jula samt begynnelsen av januar.

Vurdering av emnetilbodet

Etter at man har blitt akseptert av universitetet, sender de ut diverse informasjon med blant annet course handbook for internasjonale studenter. I motsetning til Norge er skoleåret delt i 3 semester. Jeg reiste ut på høsten og måtte velge blant emner fra Michaelmas term som varer fra 1 oktober til 14 desember. Alt i alt siktet jeg mot selskapsrettslige emner, og fikk tatt 2 av 3 forhåndsvalgte emner. Generelt vil jeg si emnetilbudet mangfoldig, men må sees ut ifra subjektive ønsker.

Fagene jeg fikk tatt var Corporate Governance, International Business Law and Institutions og Conflicts of Law in Business Relations.

Fagleg utbyte og språk

Som tidligere nevnt, stilles det høye krav til studentene som tar LLM emner. Det forventes mye individuelt arbeid, samt å stille opp forberedt til seminarene. Det juridiske fakultetet i Lancaster er rangert som top 10 i UK. På en annen side får man så si ubegrenset tilgang til veiledning og svar på spørsmål angående fag, research og essayet. Da klassene er så små, er terskelen for å sende mail eller stikke innom kontorene til professorene veldig lav. Studenter stadig oppfordret til å ta kontakt.
Når det gjelder litteratur forventes det å ha tilgang til minst en tekstbok, men det er lurt å sette seg inn i flere bøker som kan henvises på essayet - noe som definitivt gir positiv uttelling. Bøker kan lånes fra biblioteket frem til semesterslutt i desember, men det anbefales å kjøpe minst en i hvert fag man kan ha med tilbake i Norge. Videre fokuseres det veldig mye på vitenskapelige artikler. Coursebooks gir flere titals artikler som må leses før hvert seminar. Her kommer den største forskjellen fra den juridiske metoden i Norge. I England forventes det ikke at du leser alt fra A-Å, men at du "skimmer" gjennom en del artikler og bøker og får med deg hovedpunktene som kan brukes under seminarene. Dette var uten tvil den største overgangen man måtte bli vant til.

Det juridiske språket er avansert. Det er mange ord og uttrykk som var nye for meg i starten, og det var krevende å lese pensum med forståelse samt aktivt delta i diskusjoner under seminarene. Likevel er det ingenting å bekymre seg for. Engelsknivået i Norge er såpass høyt at det tok meg 3/4 uker å overkomme ovennevnte utfordringer og kunne bruke engelsken som en naturlig del av skolehverdagen. Dette resulterte i betydelige forbedringer i den muntlige og skriftlige delen av språket.

Universitetsområdet og byen

Universitetet i Lancaster ligger 10 min utenfor sentrum og er en helhetlig campus som kan ses på som en liten by. Det er rikelig med leseplasser for studentene og grupperom for prosjektarbeid. Hele universitetet er nytt, og fasiliteter holder en høy standard. Biblioteket er imponerende med enormt utvalg av juridisk litteratur og kompetent personell. I tillegg til to dagligvarebutikker finnes det en rekke kafeer og restauranter. Det er lurt å skaffe seg et kart over campus de første ukene.

Lancaster er en liten by. Sentrum er lite, men har sin egen sjarm. Det er en rekke kafeer, spisesteder og pubber man kan tilbringe fritiden sin på. Utenom slottet og Williamson Park er det ikke mange andre ulike attraksjoner. Å være i Lancaster i tre måneder er egentlig nok før man begynner å gå tom for ting å gjøre i sentrum. På en annen side er det lett å bli kjent med byen og utforske alle mulige steder.

Bustad

Når det kommer til bolig er det desidert den største ulempen med utveksling til Lancaster gjennom Erasmus+. Når man reiser for et helt år og tar hele LLM, får man tildelt studenthybel i Postgrad bygget på campus som tilsvarer norske standarder. Det er ikke tilfelle med utveksling gjennom for et semester gjennom Erasmus. Personlig kjenner jeg ingen som har fått tildelt bolig på campus. Løsningen som brukes er å plassere de fleste erasmus studentene sammen på et annet campus som tilhører universitetet i Cumbria like ved byen. Husleie er rimelig, da det kostet rundt 1100 pund som engangsbeløp for rundt 3 måneder. Bygningen hadde tvilsomt vært godkjent som studentbolig i Norge. Det er 11 etasjer og heis. I hver etasje var det rundt 8 personer som delte kjøkken og to bad. I mitt tilfelle var jeg heldig med andre beboere så delingen gikk uten betydelige problemer. Rom man får tildelt er større enn de på campus, men man legger merke til alderen på bygningen. Sengen var ikke akkurat komfortabel og stor, vinduene var ikke tette og varmeovnen fungerte litt vilkårlig. På en annen side får man garderobeskap, to stoler, stort skrivebord og vask med speil. Man slipper også å kjøpe puter, dyne, sengetrekk og håndklær da dette gis ved overtakelse av nøkler. I tillegg er det felles vaskeri med kun to vaskemaskiner og to tørketromler som man må betale for selv.
Medstudentene fra erasmus under oppholdet mitt var kjempehyggelige og sosiale, noe som flyttet fokuset fra standarden på studentboligen.

Accommodation office er lokalisert i samme bygningen og personalet er utrolig hyggelig og hjelpsom med å svare på spørsmål. Hvis man reiser gjennom Erasmus er det viktig å kontakte Universitetet i Lancaster og få avklart boligsituasjonen såfort som mulig.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var begrenset hovedsakelig til andre erasmus studenter fra bygningen og medstudentene fra seminarene. Det kan sies at det sosiale miljøet styrer man litt selv, da det er utrolig mange studentforeninger det går an å melde seg på. Slik får man også sosialisert seg med "innfødte" briter. I tillegg til egne erasmus arrangementer, er det alltid noe som skjer på campus.

Det anbefales på det sterkeste å bruke helgene til å reise til andre byer og områder. Personlig fikk jeg tid til å reise til Lake District i Lancanshire, Manchester, Liverpool, Glasgow og Edinburgh. Utvekslingsoppholder er under 3 måneder, så man får ikke reist hver helg da det fortsatt er en del skolearbeid å huske.

2017

Haust 2016/Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016/Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

28.09.2016 - 30.09.2017

Førebuingar/praktiske tips

Lancaster er veldig gode på å gi informasjon og være lett tilgjengelige! Så om du har spørsmål, både i forkant og underveis, anbefaler jeg å sende en e-post! Universitetet har også en god app der det ligger masse informasjon. For eksempel timeplanen din, både for skole og andre ting, oversikt over akkurat hvor mange vaskemaskiner og tørketromler som er ledige til enhver tid, bussoversikt, info om campus, bibliotekstilgang, pluss at de la inn nye ting dersom det for eksempel var musikkfestival i byen. Selv en som ikke er så glad i smarte telefoner var en flittig bruker av den appen. App eller ikke, poenget er at Lancaster gjør mye for at det skal være lett å finne fram. Det er god informasjon for omtrent alt, alle i staben er veldig tilgjengelige og ikke minst: Alle er veldig hyggelige! Fra første møte der jeg fikk nøkkelen, til vaskepersonell, jussprofessorer, butikkdamer og tilfeldige mennesker jeg har spurt om veien til det ene og det andre.
I forkant av utvekslingsoppholdet fikk jeg mye reklame om Purple Card på e-post, men da jeg kom var det ulike signaler rundt hvor viktig det er. I år var det slik at hvis man kjøpte medlemskap på sportssenteret de første t ukene fikk man 5% avslag hvis man hadde Purple Card. Jeg kjøpte et medlemskap som ga tilgang til gymsal og svømmebasseng (kanskje mer?), men ikke til sauna, klatrevegg osv (da kunne man betale engangspriser). 5% rabbat tilsvarte ca 10 pund, og dermed var kortet allerede spart inn, mer eller mindre. Så hvis du tenker å bli medlem på sportssenteret tenker jeg at du ikke taper noe på Purple, men utover dette var det ikke særlig viktig, selv om det ga deg en en gratis kjeks til kaffen om du kjøpte lunsj på Greggs.
Det kommer mange e-poster før du ankommer Lancaster, og etter hvert blir det mange ulike brukere og nummer å holde orden på. Etter den første uka har du bare ett passord å holde styr på, men inntil du er kommet dit anbefaler jeg å ha god orden på alle numrene og passordene du får tildelt.

Undervisningsformer

Jeg hadde International Law som obligatorisk fag og valgte to fag før jul og to fag etter jul. I alle fag vurderes man med et essay på 5000 ord som måtte leveres i midten av januar og i midten av april. Alle fag har et seminar i uka på 2 timer (International Law hadde 3 timer i uka). Man får tildelt ei leseliste på forhånd og gjerne noen spørsmål eller oppgaver man skal forberede. Mengden man må forberede seg og hvordan seminarene er lagt opp varierer veldig. I ett seminar var det nesten bare spørsmål fra seminarleder og svar fra oss, i et annet en del små oppgaver underveis i seminaret, i et tredje en god del framføringer og i et fjerde var det lagt opp omtrent som ei forelesning hver gang. Fagene blir presentert i oppstartsuka, men her bør man nok bare velge det man er interessert i, og være fleksibel i arbeidsstil.
Det er ikke et veldig bredt spekter av fag, men jeg hadde sjekka dette i god tid før jeg landa på Lancaster, så det var verken en overraskelse eller et problem. Jeg hadde valgt Lancaster fordi de har mye fokus på menneskerettigheter o.l., så for min del var det nok å velge i! Jeg valgte følgende fag:
International Human Rights Law, International Criminal Law, International Terrorism and the Law, The Rights of Peoples. Jeg anbefaler å sette seg inn i fagvalg på forhånd, og du bør helst ha ei liste klar. Selv om de gir en presentasjon av fagene er det lite tid til å tenke når du møter for å velge fag. Etter å ha lest studentrapporter fra de som var her en høst er det ganske klart at situasjonen for LLM-studenter er mye bedre. Det er mindre papirarbeid, og siden man har to semester å ta fag på er det enklere å få det man vil ha. De ansatte på universitetet er veldig hyggelige, og det gjaldt også professorene i fagene jeg hadde. Jeg tok ikke noe særlig kontakt med noen av dem, men det er lav terskel for å spørre om hjelp osv. Jeg var veldig fornøyd med veilederen min under masteroppgaven.
Jeg hadde i utgangspunktet valgt 6 fag + master på 15 000 ord for å ha så mange valgfag som mulig. Men jeg fikk ombestemme meg rundt jul og tok i stedet 5 fag + 20 000 ord. Jeg tror det var lurt, fordi man i vintersemesteret uansett må tenke på masteren, og man har dermed på en måte tre fag å tenke på. Det er også en del muligheter for å auditere i fag, som vil si at man er med i seminaret (da må man stille like forberedt som de vanlige studentene), men man kan hoppe av når man vil, og slipper naturligvis vurderinga. Til gjengjeld får man ingen papirer på at man har tatt faget. Jeg traff noen studenter som gjorde dette, men personlig hadde jeg nok med de obligatoriske seminarene.

Fagleg utbyte og språk

De to første semestrene er mer eller mindre identiske. Etter ti uker med seminar har du en måned «ferie» der du skriver 5000 ord i hvert fag. Rent praktisk anbefaler jeg å treffe professoren i faget minst én gang for å diskutere enten tema for oppgaven eller oppsettet du har tenkt. I noen fag trengte vi ikke ta et møte, men det var nok å sende litt på epost, og jeg tror det er mye bedre å møtes. Du angrer ikke på å ha fått litt input når du sitter og skriver noen uker senere. Jeg sleit litt med å finne tema jeg var interessert i, og skulle nok ønska at jeg valgte tema tidligere sånn at jeg kunne begynt med oppgavene før selve jula starta. Men samtidig hadde jeg tre seminar i uka og ikke så mye tid til over uansett.
Jeg tok med litt fri i begge feriene. Jeg kunne helt sikkert brukt den tida på jobbing med oppgavene og det hadde nok også hjulpet litt på resultatene. Men jeg mener det er viktig å ta seg fri, og rent personlig vil jeg ikke leve et liv som student som jeg ikke kan leve i arbeidslivet. Men jeg vil fraråde å legge planer for hele måneden med «ferie», for essayene er krevende.
Etter at man har fått karakterene kan man sende epost og be om litt mer utfyllende kommentarer av professoren som retta (tilsvarende å ringe sensor, men her er det professoren som underviste deg som har gitt kommentarer). Jeg fikk en del ut av det og vil anbefale det for å øke læringsutbyttet. Det var jeg glad for da masterskrivinga kom.
Praktisk skrivetips: Vi norske studenter deler opp i avsnitt litt for mye og bruker litt for mange underoverskrifter. Det gjorde jeg i første runde, og veilederen jeg prata med sa det var en gjenganger for de norske studentene.

Bustad

Jeg bodde på campus, og synes det var greit. Det er billigere å bo i byen, men det var veldig praktisk å komme til campus og bli tildelt et rom uten å måtte tenke på det praktiske selv. Absolutt alt utstyr må kjøpes, men det får man tak i billig i byen. Jeg hadde ikke tatt med meg noe som helst hjemmefra, så jeg følte meg litt hjelpesløs da jeg ankom rommet i nattemørket en lørdagskveld. Men det finnes en butikk som er åpent seint, samt spisesteder på campus, så det går helt greit.
Standarden på rom og sånn er helt grei. I forhold til Norge er det nok ikke topp, og siden man betaler ganske mye er det litt kjipt. Til gjengjeld slipper man å tenke på noe som helst selv. Vi hadde en vaskehjelp, så vi trengte aldri tenke på vask, annet enn normal oppvask og slikt på kjøkkenet.
Jeg hadde en 40-ukers kontrakt. Så da sommeren kom flytta jeg inn med ei venninne fra kirka jeg gikk i, og boddde da i byen i et par måneder. Det likte jeg veldig godt, fordi det var deilig å ha en liten skolevei. Jeg hadde kjøpt en billig sykkel den første uka her (Gumtree – ca som Finn), så det var lett å sykle mellom campus og byen. Sykling i området anbefales!
Alle masterstudenter bor på Graduate College. Det gjelder i alle fall alle som tar en LLM og blir boende et år. Selve boligordninga er helt grei. I midten av de ulike husene har Graduate en egen bar (alle de 9 collegene på universitetet har sin egen bar, og alle er åpne for alle), et sosialt tilholdssted, PC-rom og arbeidsrom. I tillegg til Porter’s Lodge, der post kommer og man kan få hjelp til alt mulig. Det er ulike vaskerom rundt om på campus, og vårt ligger bare et minutt unna husene. Man må betale for vaskemaskin og tørketrommel.

Sosialt miljø

Hvis du ønsker å leve et storbyliv er nok ikke Lancaster et toppvalg. Det finnes selvsagt kafeer, barer og spisesteder både på campus og i byen, så man har god variasjon om man ønsker. På campus har de også kino, teateroppvisninger, konserter, og det virker som det skjer en god del gøy i byen om man bare er på jakt etter det. Store byer er ikke langt unna. Det er litt over en time til Manchester og Liverpool, Edinburgh er veldig lett tilgjengelig med tog nordover et par timer. (Edinburgh kan også være et godt alternativ til Manchester som innflygingsby. På en av mine hjemreiser var Edinburgh langt billigere. Da går det direktetog fra Lancaster til Edinburgh, og derfra hopper man rett på flybuss) London osv er også fint tilgjengelig med billige busser (sjekk ut Megabus for billige billetter) eller alminnelige tog (jeg kjøpte ikke Railcard, men ville nok gjort det om jeg skulle velge igjen. Det tar ikke så mange turer til/fra flyplasser o.l. før det er innspart).
Fra Graduate College trengte jeg ikke gå mer enn et par minutter før jeg var ute av campusområdet og kunne se kyr og sauer, rusle til nabolandsbyen eller sykle 30 minutter for å gå opp til en høyde med fin utsikt over både Lancasterområdet og «fjell»områder. Jeg har inntrykk av at en del av studentene her, kanskje særlig de ettårige utenlandske studentene, var litt dårlige til å benytte seg av alle disse mulighetene. Hvis man lever en litt aktiv livsstil er Lancaster utrolig flott! I tillegg til hyggelige områder rett i nærheten kan man ta tog til Lake District – en stor nasjonalpark. Jeg tok meg ikke så mye tid til større utflukter, men hvis man er glad i natur kommer man ikke til å kjede seg! Jeg gikk en del mindre turer i området, og da jeg fikk venner med bil tok vi mange små turer ut til kysten (10 min – også lett tilgjengelig med buss) eller små høyder i området. Jeg vil gjerne understreke hvor mye flott det er å se hvis man bare beveger seg litt utafor campus og bykjernen!
I løpet av de første dagene ble jeg med i universitetetes kajakkklubb og frisbeeklubb. Jeg angrer ikke på noen av delene, men kunne nok like gjerne valgt noe helt annet og hatt det fint! Hvis man er med i en sportsklubb kan man delta i «Rosekrigene» mot York i april. De fleste klubbene har minst én sosial samling i uka. Jeg var ikke med på så mye av det sosiale de arrangerte, men det fungerte veldig godt å bare delta på treninger også. Det er naturligvis en del yngre studenter der, men i begge klubbene hadde de også både master – og doktorgradsstudenter, samt utvekslingsstudenter. Jeg var likevel veldig fornøyd med at de fleste var lokale, fordi jeg gjerne ville bli kjent med engelskmenn. Gjennom kajakklubben fikk jeg reist til Wales og Lake District på elvepadling, og til ymse sømme- og havnebassend, samt små innsjøer for kajakkpolo. Jeg var også aktiv i en kirke i byen, og dette gjorde at jeg ble kjent med en del lokale familier. Alt dette passet godt med mine ønsker om å bli kjent med det ordentlige England, ikke bare andre utvekslingsstudenter. Ved å få slike venner var jeg så heldig å bli invitert både til Yorkshire, Bath og Southampton. Poenget er at jeg tror man kan få mye utbytte av å gjøre en liten innsats i starten for å ikke havne 100% i utvekslingsbobla. Når det er sagt er det utrolig mange hyggelig utvekslingsstudenter, og hvis man blir kjent med dem er det ofte veldig lett å reise på turer sammen. Universitetet arrangerer mange dagsturer til ymse steder. Så her er det fritt fram! Når det er sagt: Om drømmen er travle gater, konferanser og debatter hver dag, er det ikke sikkert Lancaster er det beste. Men det fantes mange jussaktiviteter jeg aldri beveget meg inn i, så man kan absolutt finne mange organisasjoner og aktiviteter av typen Elsa, JF osv. har i Bergen.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

29.09.2016 - 07.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

Fordelen med å reise til England, er at en slipper å tenke på visum osv. Det var med andre ord lite forberedelser som måtte gjøres før jeg reiste bort.

Undervisningsformer

Undervisningen foregikk utelukkende i seminarform, et seminar per fag 1 gang i uken. Seminarene varte mellom 2-3 timer, og var en kombinasjon mellom Powerpoint-presentasjoner fra fagansvarlig, diskusjoner i gruppen, fremføringer i gruppen og gruppearbeid. Fagene krevde mye deltakelse, noen fag mer enn andre, og det var veldig mye en måtte lese og forberede til hvert seminar. Det tok tid å skjønne hva som var sentralt for seminaret, da det var umulig å huske i detalj flere hunder sider i hvert fag til hvert seminar.

Vær obs på at vurderingsformen er Essay, og disse har frist ca. i midten av januar. Det skal godt gjøres, jeg kjenner selv ingen som klarte dette, å skrive ferdig essayene før en reiser hjem i Desember. Seminarene varer helt ut til siste skoledag, med like mye forberedelse som i starten av semesteret. Det er derfor ikke lurt å planlegge noe særlig i starten av januar, ettersom denne tiden blir brukt til å skrive essay.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var veldig skuffende, mtp det jeg på forhånd hadde lest at jeg kunne ta. Ettersom jeg var der på høstsemesteret, Michaelmas-term, kunne jeg bare ta de fagene som ble undervist i ved dette semesteret. Jeg måtte velge fag da jeg søkte plass på universitetet, og fikk da se hvilke fag som var tilgjengelig, men ikke når de hadde seminarer. Det var først da jeg møtte opp på universitetet at jeg fikk tilgang til en nettside der jeg kunne se når de ulike seminarene gikk, og deretter forsøke å lage en timeplan som ikke kolliderte. I tillegg viste deg seg at det var et minstekrav om 10 studenter per fag for at faget skulle undervises i. 2 av mine fag holdt på å gå bort, men heldigvis mistet jeg bare 1 av fagene jeg da hadde valgt. Endte opp med et fag jeg ikke ville ha, og som jeg gikk glipp av første seminar i fordi jeg ikke fikk vite at mitt tredje fag ikke ville bli undervist i før det var for sent.

Fagsituasjonen var med andre ord veldig kaotisk, spesielt fordi jeg allerede hadde måttet fylle ut et Learning Agreement-skjema med fagene jeg skulle ta, som jeg måtte endre, samt at jeg måtte kontakte juridisk fakultet i Bergen for å få forhåndsgodkjennelse for faget jeg måtte endre til.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige nivået var svært høyt. De andre studentene som tok fag med oss hadde allerede master i jus, og de fleste av dem hadde vært flere år i arbeidslivet før de igjen kom tilbake for å spesialisere seg.
Det er også stor forskjell på å være god i dagligdags-Engelsk, og å klare å diskutere avansert jus på engelsk. Det tok tid før jeg følte meg komfortabel nok til å rekke opp hånden, uten først å bli stilt et direkte spørsmål fra seminarlederen.

Jeg følte selv at jeg ble bedre i Engelsk i løpet av oppholdet, og mer komfortabel med å diskutere jus på Engelsk. Det viste også språktesten som jeg måtte ta i etterkant av oppholdet.

Universitetsområdet og byen

Lancaster University ligger langt utenfor Lancaster by, på et jorde omringet av sauer og kuer. På campus var det flere ulike "Colleges" med egne bofellesskap, egen bar, egen restaurant, eget oppholdsrom etc. I tillegg var det egen kino på campus, eget treningssenter med basseng. flere matbutikker, et postkontor, flere fast-food-kjeder osv. Selv benyttet jeg meg ikke noe særlig av dette, da jeg ikke bodde på Campus.

Lancaster by er en veldig koselig liten Engelsk by, med en shopping-gate med de fleste store kjedebutikker, flere koselige kaféer, en kino, et teater, hyggelige spisesteder, et museum og selvsagt Lancaster Castle, som det er verdt å besøke. I tillegg opplevde jeg at Lancaster by var en veldig aktiv by, der det var mye eventer. Det var blant annet et marked to ganger i uken der en kunne kjøpe fersk frukt og grønnsaker, masse god ferdigmat, bøker, garn osv.

Bustad

Jeg søkte opprinnelig om å få bo på Campus, da jeg tenkte det ville være praktisk å kunne gå til seminarer, biblioteket osv. Jeg søkte om bosted i mai/ juni, og ventet helt til september før jeg hørte noe. Da viste det seg at ingen av de internasjonale studentene på Erasmus-opphold hadde fått bosted på campus, men isteden var blitt plassert på Cumbria University, et helt annet universitet. Jeg var veldig skeptisk, men ettersom det var kort tid til avreise og veldig lite tilgjengelig på leiemarkedet, bestemte jeg meg for å takke ja. Det hadde heldigvis de fleste andre også gjort. Vi bodde i en høyblokk ca. 10 min å gå fra Lancaster by, og ca. 15-20 min unna campus med buss. Vi fikk ordnet oss busskort første skoledag, som kostet 100 pund for hele semesteret, og var storfornøyde med å bo såpas kort gåavstand fra sentrum av Lancaster.

Det var 8 studenter i hver etasje, og alle studerte ved Lancaster University. Vi var 4 personer per toalett og dusj, og delte et kjøkken mellom 8 personer. I tillegg var det tilgang til vaskemaskin og tørketrommel i kjelleren mot betaling. Standarden var veldig mye lavere enn jeg var vant med fra Norge, kjøkkenet var veldig lite og badene var veldig slitte. Vi var heldige med å ha vaskepersonale innom én gang i uken, og de tok seg av fellesområdene, slik at vi slapp å organisere vasking av disse oss i mellom de 10 ukene vi bodde der. Soverommene var nokså store, og visstnok mye større enn på Campus. I tillegg betalte vi bare ca. 10 000 norske kroner for de 10 ukene vi bodde der, hvilket var veldig rimelig.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra, og det hadde nok sammenheng med at vi bodde så tett oppi hverandre og at alle bodde sammen. I hver etasje i bygget vi bodde i var det en "lounge" der vi møttes på kveldstid, og vi var flere som gikk fast på quiz flere ganger i uken.

Dessuten var alle veldig interessert i å reise rundt i England og Skotland, for å oppleve steder de ikke hadde vært før. Vi reiste på dagstur til en ny by ca. en gang i uken, og var blant annet i; Lake District, Edinburgh, Glasgow, Manchester, York, Liverpool, Durham, på Castle Howard, Blackpool og London. Universitetet arrangerte dessuten turer til flere av disse byene, og til flere julemarkeder.

Å reise med tog var nokså billig, ettersom vi alle skaffet oss et 16-26 railcard, som ga 1/3 avslag på alle billetter. Dette kostet ca. 30 pund og ble spart inn etter veldig kort tid. En typisk togtur, med tur-retur billett, kostet mellom 12-22 pund per person.

Ellers var det hyggelig å bli kjent med studenter fra ulike kulturer, og dette var lettere ettersom vi alle bodde sammen.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

29.09.2016 - 07.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

For et så kort opphold var det vanskelig å finne noe privat å leie. Det er enklest å se om skolen kan tilby bolig. Men skolen ga ikke endelig svar før noen uker før avreise. Dette skapte stor usikkerhet.

Når vi kom på skolen fikk vi beskjed om at fagene våre kunne bli kansellert så anbefaler å ha et åpent sinn med tanke på fsgvalg + ta kontakt med skolen før du vwlger fag for å få mer info

Undervisningsformer

All undervisning foregår som seminarer en gang i uken. Det legges stort sett opp til at du må lese selv.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et relativt dårlig embetilbud. Du kan kun velge LLM fag hvis du skal få valgene godkjent hos UIB. Det er veldig begrenset hvilke fag som går hvert semester. Jeg opplevde også at flere av fagene ble kansellert underveis pga for få påmeldte

Fagleg utbyte og språk

Oppholdet var absolutt lærerikt. Da man måtte delta aktivt i flere av seminarene opplevde jeg det faglige vokabularet ble forbedret.

Universitetsområdet og byen

Universitet ligger 20 min med buss fra byen. På dagtid er busstilbudet bra, 'en ganske begrenset på kveldstid. Det ender fort opp med at man ikke drar frem og tilbake dit på ettermiddagen. Byen er velsig koselig og liten. De har allikevel mange gode butikker og noen greie kafee og resturanter

Bustad

Vi bodde i utkanten av sentrum. Boligen var ganske sliten, men grei for det korte oppholdet. Det som var mindre greit var at vi var 8 stykk som delte bad og kjøkken. Det var dermed ganske trangt om plassen. Kvaliteten på kjøkkenet var ganske lav og de fleste vegret seg for å anvende det til større matlaging

Sosialt miljø

Store deler av Erasmusstudentene bodde sammen, noe som var veldig kjekt. De fleste var interresert i å reise rundt å oppleve England. Vi fikk ikke særlig kontakt med de lokale studentene da de bodde på campus og det ikke var noe opplegg for å få kontakt med de du studerte med

2016

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

28.09.2015 - 30.09.2016

Førebuingar/praktiske tips

Før man reiser til Lancaster for å ta en LL.M. er det veldig viktig å være innstilt på at det blir mye jobbing med studier. Man må være klar over at det blir en del intensive perioder med jobbing og at det hele tar et helt kalenderår, inkludert sommerferien. I begynnelsen er det for mange utfordrende å skulle studere, lære og ikke minst skrive lange tekster på engelsk, men etter ca. en måned med flittig bruk av 'Google translate'/'Clue' faller dette plutselig helt naturlig og man tenker ikke lenger over at alt er på engelsk.

Undervisningsformer

I alle de seks modulene jeg har tatt har undervisningen foregått slik at 'the lecturer' mer eller mindre foreleser i 10 seminarer (hvor hvert av seminarene varer i 2 timer). Noen seminarledere forventer mer enn andre i form av muntlig aktivitet, men i forkant av hvert seminar får man en leseliste man må lese og et emne man skal forberede seg på. I noen av modulene hadde vi gruppearbeid hvor vi skulle løse caser og fremføre dette, hvilket var veldig lærerikt og morsomt. Stort sett alle seminarlederne er hjelpfulle og det er lav terskel for å kontakte seminarlederne utenfor seminarer ved eventuelle spørsmål, etc.
Som siste del av en LL.M. skal man skrive en dissertation (masteroppgave) på 15 000 eller 20 000 ord (alt ettersom man valgte 5 eller 6 modules tidligere). Man blir da utdelt en veileder og har krav på minst 3 møter med han/hun. Min erfaring er imidlertid at dette kun et et minimums krav og at veilederne generelt er veldig positive til mer kontakt og ofte engasjerer seg i studentenes master oppgaver.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er veldig fornøyd med tilbudet og modulene jeg valgte. Jeg valgte 'Conflicts of Law', 'European Union Law' og 'Corporations in International Business Law' før jul og 'Intellectual Property', 'WTO' og 'Companies and Contracts' etter jul.

Fagleg utbyte og språk

Jeg helt klart fått et mye større ordforråd og har blitt veldig komfortabel med å snakke engelsk etter å ha studert i Lancaster.

Universitetsområdet og byen

Campus ligger 15/20 min med buss fra selve byen Lancaster, men det går busser hele tiden og det tar ikke mer enn 40 min å gå til byen. Campus er kjempefint med masse grønne områder og veldig hyggelige mennesker. Byen Lancaster er også veldig sjarmerende med en elv og tradisjonelle engelske bygninger. Hvis man vil reise til et sted med masse fart og spenning vil jeg ikke anbefale Lancaster, men grunnet mange studenter i byen er det nok av puber og utesteder. Hvert college har også sin egen bar på Campus. Mange studenter tar gjerne helgeturer til Skottland, London, Liverpool og Manchester da det ofte går tog eller buss til disse destinasjonene fra Lancaster. Jeg er veldig glad jeg valgte å reise hit og kommer helt klart til å savne stedet.

Bustad

Da jeg skulle reise var jeg veldig usikker på om jeg skulle velge å bo på Campus eller i byen, men endte opp med å bo på Campus. Her har jeg mitt eget rom med eget bad og deler kjøkken med 5 andre. Som LL.M. student blir man del av 'Graduate College' hvilket er et rimelig rolig område av Campus. Av denne grunn, samt den korte avstanden til biblioteket, er jeg glad jeg valgte å bo på Campus. Jeg har imidlertid fått flere venner som har bodd i byen og de har trivdes svært godt med dette. Som tidligere nevnt går bussene ofte og det bor også masse studenter i sentrum.

Sosialt miljø

Det helt klart beste med å studere i utlandet er å møte og bli kjent med mennesker fra hele verden med ulik kultur og bakgrunn. Under mitt år i Lancaster har jeg fått venner fra blant annet Indonesia, Bolivia, Tyrkia, Tyskland, Tanzania, Tsjekkia, Kina og Østerrike.
Hvis man er innstilt på hardt arbeid og man ikke vil til en av de travleste byene, men kan sette pris på fin natur og en koselig engelsk by, vil jeg absolutt anbefale studier i Lancaster. Jeg vet iallefall jeg ikke har angret et sekund på valget mitt.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

28.09.2015 - 30.09.2016

Førebuingar/praktiske tips

Mitt første tips er å være godt forberedt før du reiser. Bestem deg på forhånd hvilke moduler du helst ønsker å ta, da man må velge dette raskt. Et kort sammendrag om hva du ønsker å skrive om på masteroppgaven skal leveres tidlige i januar, så jeg vil på det sterkeste anbefale deg å snakke med forelesere og professorer ved universitetet så tidlig som mulig før dette. Ellers er de ansatte ved universitetet behjelpelige med det aller meste.

Undervisningsformer

Det er 10 seminarer á 2 timer per fag. Man må møte forberedt til hver time, og det kreves at man deltar i timene. Leselistene til hvert seminar kan virke uoverkommelige, men ikke bli skremt. Det viktigste er at man har gjort seg opp en mening om det som skal diskuteres, og er klar til å svare på spørsmål. Det er også moot courts, gruppearbeid og presentasjoner. Vær forberedt at det kreves svært mye av deg ved Lancaster University. Samtidig som du forbereder deg til seminarer, skal du jobbe med essayene (eksamene som leveres i slutten av hvert semester). Man leverer ett essay á 5000 ord i hver modul, og jeg vil på det sterkeste anbefale å starte med disse så tidlig som mulig. Sett deg godt inn i hvordan referansereglene, og hva som skal til for å oppnå den karakteren du ønsker.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange spennende moduler å velge mellom. Dessverre ble flere av modulene jeg hadde sett meg ut på forhånd avlyst, og det samme skjedde med flere andre. Sett deg gjerne opp en liste over flere moduler, slik at du har noen i bakhånd. Man må velge moduler tidlig, og anbefaler å undersøke på forhånd. Det er en presentasjon av alle modulene under fadderuken. Jeg har vært veldig fornøyd med det faglige utbyttet av de modulene jeg valgte. Jeg valgte å ta en LLM i International Business and Corporate Law, og kunne da kun velge moduler innenfor dette området. Velger du en generell LLM kan du velge blant alle fagene som tilbys.

Fagleg utbyte og språk

I begynnelsen var det tungt å lese på engelsk, og noen syns også det var ubehagelig å snakke engelsk under seminarene. Dette løser seg imidlertid veldig raskt, og etter kort tid blir det helt naturlig å både skrive og snakke engelsk. Læringskurven er bratt, både når det kommer til det faglige, og engelskkunnskaper. Det er en ny måte å tilnærme seg faget på sammenligned med UiB, og man lærer å se rettslige spørsmål i en større sammenheng. Under arbeidet med masteroppgaven, har jeg hatt tett samarbeid med veileder. Mitt inntrykk er at de fleste veilederne er engasjerte, og svarer raskt på alle spørsmål.

Universitetsområdet og byen

Lancaster er et lite sted, ca. 1 time med tog fra Manchester. Lancaster er en sjarmerende by, full av studenter. Det er gode togforbindelser til større byer i nærheten, som Liverpool, Glasgow, Edinburgh, York etc. Toget til London tar ca. 3 timer, så det er gode muligheter for å reise rundt og oppleve Storbritannia. Selve universitetsområdet er stort, og man har alt man trenger her. Det er treningssenter, svømmehall, butikker, bank osv. De (få) dagene det er sol, er det fantastisk å forberede seg til seminarer ute på ett av de mange grøntområdene på campus.

Bustad

Jeg valgte på bo på superior en suite på Graduate College. Vi er 6 personer som deler kjøkken. Rommene er i god stand, og vaktmesteren kommer fort dersom man rapporterer en feil. Vaskepersonell, som er inkludert i leien, vasker kjøkkenet flere ganger i uken. For øvrig har hvert college en portør som tar imot pakker og post, og som ellers er behjelpelig med det aller meste. Imidlertid er det ganske dyrt å bo på campus, og noen velger å bo privat i byen for å spare penger.

Sosialt miljø

Sosialt sett er Lancaster perfekt. Med et stort utvalg av undergrupper, har man mulighet til å bli kjent med mange nye mennesker på tvers av landegrenser og kulturer. LLM-studentene holdt sammen, og vi hadde flere middager og sosiale sammenkomster gjennom hele året. Den norske foreningen ved Lancaster University (ANSA) har flere eventer, og samles for eksempel ved juletider, 17. mai og Eurovision. Jeg reiser tilbake til Norge med nye venner fra hele verden.

Dersom du har noen spørsmål om å studere ved Lancaster University, kan du gjerne sende meg en mail på ctunsvoll@gmail.com.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

28.09.2015 - 30.09.2016

Undervisningsformer

I tillegg til at mine fremmedspråkkunnskaper begrenser seg til engelsk, var fagtilbudet hovedgrunnen til at jeg valgte å dra på utveksling til Lancaster. Det faglige opplegget er ganske ulikt fra UiB. Selve undervisningen skjer utelukkende i seminargrupper på omtrent 12-25 studenter. Dette gir rom for tett kontakt studentene imellom og mellom student og professor. Usunn konkurransekultur blant studentene er ikke-eksisterende og professorene er engasjerte og opptatt av å skape rom for meningsutveksling.

Den største forskjellen fra UiB er intensiteten på studiehverdagen i Lancaster. Skoleåret er fordelt over tre terminer på 10 uker. Det vanlige er å ha tre fag parallelt per termin med ukentlige seminarer. Med en bakgrunn fra jussen i Bergen virker dette kanskje ikke avskrekkende, men vær forberedt på at omstillingen blir hard. En LL.M ved Lancaster University er svært arbeidskrevende og slitsom. Lesemengden er enorm og det forventes at man stiller godt forberedt til seminarene og bidrar aktivt i timene.

Når man først har kommet over sjokket og justert seg bort fra en detaljfokusert studietikk er studiet likevel overkommelig og man lærer mye. I begynnelsen savnet jeg praktikumsoppgaver og følelsen av å lære håndfast juss, men så etterhvert verdien av å tilnærme seg jussen med løftet blikk. Fordi undervisningen er refleksjons- og forståelsesbasert, sitter jeg etter et år i Lancaster igjen med et engasjement for å lære, breddekunnskap og evne til å se store linjer og tverrfaglige paralleller.

Dessuten slipper man unna eksamen som evalueringsform, noe jeg personlig syns var en stor fordel. I stedet skriver man et essay på 5000 ord i hvert fag hvor man fordyper seg i et selvvalgt tema. Skoleåret avsluttes med masteroppgaven som har en ordgrense på 15 000 eller 20 000 ord avhengig av om man har tatt fem eller seks fag de foregående terminene. Man får tett oppfølgning av veileder under skriveprosessen og ordgrensen er ikke så skremmende stor som den først virker. Det er likevel ikke til å legge skjul på at det er litt kjipt og ensomt å skrive oppgave over sommerferien når mastergradsstudentene tilsynelatende er de eneste som er igjen i byen, men om man er forberedt på det går også det greit.

Vurdering av emnetilbodet

Lancaster University er en av få universiteter UiB har utvekslingsavtale med som tilbyr et bredt utvalg av internasjonale menneskerettighetsrelaterte emner. Universitetet opplyser på forhånd om at det kan bli endringer i fagtilbudet, så det kan være greit å ha klargjort noen andrevalg.

Jeg tok en LL.M i International Human Rights Law og til tross for at jeg ikke fikk nøyaktig den fagkombinasjonen jeg ønsket meg er jeg fornøyd med utbyttet fra fagene jeg endte opp med. Merk at man kan ta mange av de samme fagkombinasjonene uavhengig av hvilken gradstittel man bestemmer seg for, så akkurat det valget har ikke så mye å si. Man trenger ikke skrive masteroppgave innenfor gradens obliatoriske kjernefag.


Universitetsområdet og byen

Sentrum av Lancaster ligger ca en 15 min busstur unna skolen. I semestertiden er det hyppige bussavganger til og fra campus. Det er også mulig å gå eller sykle til byen. Her finner man et noe større utvalg av butikker, kaféer og restauranter og det er mulig å oppdrive det britiske publivet med quiz og live-musikk flere ganger i uken.

Selv om Lancaster University for mange oppleves å være plassert i ingenmannsland, ligger skolen også midt mellom alt og dermed et godt utgangspunkt for å utforske andre deler av Storbritannia. Blant annet er nasjonalparken Lake District og storbyer som Manchester, Edinburgh og London bare en kort togtur unna.

Bustad

Jeg valgte å bo på campus fordi jeg ønsket å få med meg college-kulturen som er noe av det særegne med universitetsopplevelsen i England. Jeg hadde en-suite rom med eget bad og delte kjøkken med fem andre. Å bo på universitetsområdet er ikke bare praktisk med tanke på nærhet til bibliotek og seminarer; skolen er også base for de mange undergruppenes (societies) fritidstilbud og sosiale aktiviteter. Å være der det skjer er absolutt en fordel som kontaktsøkende, ny student. På campus er det dessuten både matvarebutikker, treningssenter, kafeer, puber, restauranter, banker og postkontor. Altså kan man helt fint overleve i Lancaster uten å forlate campusområdet om man skulle ønske det.

Selv om boligstandarden er noe høyere enn i byen, er det relativt dyrt å bo på campus sammenliknet med å leie privat. I leilighetene med en-suite rom er det dessuten ikke annet felles oppholdsrom enn kjøkken. Selv om dette ikke er et veldig stort problem, savnet jeg å ha en stue som sosialiseringsarena hjemme. Vær også obs på at universitetet har for vane å plassere personer med samme kulturell bakgrunn i samme leilighet, så boligopplevelsen blir kanskje ikke så internkulturell som forventet. Selv bodde jeg med tre briter og de to andre norske LL.M-studentene. Når det er sagt får man likevel mange internasjonale impulser i løpet av utvekslingsåret og man blir kjent med mennesker fra alle verdenshjørner. Oppsummert mener jeg fordelene ved å bo på campus er større enn ulempene når man bare skal studere i Lancaster ett år, men ville nok flyttet til sentrum skulle jeg valgt å bli i byen en lengre periode.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

28.09.2015 - 30.09.2016

Førebuingar/praktiske tips

Ingen spesielle forberedelser trengs å gjøres utenom de obligatoriske i forbindelse med søknadsprosessen, valg av fag etc. Et lite tips er å booke flybilletter tidlig og å benytte seg av transporten skolen tilbyr hvis du lander en av de dagene de har satt opp som ankomstdag til Manchester. Ellers er det veldig greit å få tak i ting en trenger når det gjelder kjøkkenting, sengetøy osv. i byen for en billig penge.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er seminarer for LLM-fagene. Mye av studiet er med andre ord selvstudium, og det forventes at man har lest litteraturen og rettspraksisen på forhånd. Det er også noe gruppearbeid og fremføringer, men dette er opp til hver professor. En må belage seg på mye lesing hvis en tar LLM-fag da det kreves en del jobb av deg som student. Vurderingsformen er essayer. Ett essay er på 5000 ord og skrivestilen kan ses på som en blanding av en teorioppgave/akademisk artikkel og praktikum. I noen fag kan man velge mellom et antall problemstillinger/overskrifter, men i noen fag må man lage og få godkjent en problemstiling selv. For å stå i et fag må en få minimum C - på essayet.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et godt emnetilbud for de studentene som vil ta valgfag innenfor internasjonal rett på masternivå. Spekteret er alt fra forretningsjus, menneskerettigheter og helserett. Imidlertid må man være oppmerksom på at det ikke er alle fagene som tilbys hvis det blir for få påmeldte.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte vil vurdere ut i fra hvor mye arbeid du legger i det. Forventingene fra professorene er at du leser før hvert seminar og det er ofte lange og omfattende leselister som en må igjennom før hvert seminar. Når det gjelder det språklige utbytte får du mye igjen hvis du er aktiv i seminarene på eget initiativ. Det forventes nesten av samtlige professorer at du deltar aktivt i seminarene, noe som gjør at du utvikler språkferdighetene.

Universitetsområdet og byen

Universitetet har et campusområdet hvor det er flere grøntområder. De fleste fasilitetene er moderne og det er alt fra treningssenter, postkontor, matbutikker og restauranter der. Lancaster by er en typisk engelsk by. Sentrum er ikke stort, men hvis du vil oppleve en sjarmerende engelsk by er dette stedet. I sentrum er det alt fra lokale puber, små butikker, kino, store matbutikker, utesteder og fine turmuligheter.

Bustad

En kan søke om å bo på skolen da universitetet har et campusområde. Campusområdet er stort og du har praktisk talt alt du trenger der i hverdagen. Jeg søkte selv om å bo på campus, men fikk tildelt bosted i sentrum. Trivdes veldig godt med å bo i sentrum da det er deilig å skille mellom skole og hjem. Det går flere busser til og fra sentrum. Bussturen tar 10-15 min så det er ikke et praktisk problem å bo i sentrum. Campusområdet er stort og noen av collegene på campus er plassert slik at det er 10-15 gange til byggene de juridiske fagene undervises i. Grunnet denne avstanden er det ikke alltid særlig kortere vei til skolen enn om man bor i sentrum.

Sosialt miljø

Det er en god blanding av internasjonale studenter som tar LLM-fag og det sosiale miljøet var bra i klassene. Ellers er det flust av undergrupper en kan være med i, og det anbefales at man deltar i en eller flere av disse da det blir lettere å bli kjent med mennesker på tvers av ulike studieretninger. Utenom dette arrangeres det flere eventer for internasjonale studenter og det er lurt å delta på disse da det er gyllet mulighet for å bli kjent med andre utvekslingsstudenter.

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

08.01.2016 - 24.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å være tidlig ute med å bestille flybilletter. Universitetet fastsetter en ankomstdag som er felles for alle utvekslingsstudenter, og da blir det satt opp buss fra flyplassen i Manchester til Lancaster. Vi opplevde imidlertid at det ikke gikk noen fly fra Oslo til Manchester på den oppsatte datoen, og vi måtte derfor komme en dag før. Dette var ikke noe problem, det går tog direkte fra flyplassen til Lancaster - denne turen tar ca 1 time. Når man kommer med bagasje vil jeg anbefale taxi i stedet for buss, taxiene står rett utenfor stasjonen og det tar rundt 10 min til universitetet.

Undervisningsformer

Ettersom man må ha 30 studiepoeng i semesteret valgte jeg å ta 3 LLM-fag. De fleste Erasmus-studenter valgte fag på undergraduate nivå, siden man som Erasmus-student automatisk blir registrert som undergraduate student, selv når man går på femte studieår i Bergen. Det var imidlertid ikke noe problem å velge blant LLM-fagene. I disse fagene består undervisningen av to timer seminar i uken, disse seminarene består av rundt 12 studenter og ledes av en professor. Jeg opplevde at hvordan professorene la opp seminarene varierte veldig, noen pekte og forventet innspill fra alle studentene, mens andre holdt mer en vanlig forelesning. Utenom seminarene forventes det mye selvstudium, og leselistene i hvert fag er ganske lang. Det er umulig å rekke gjennom alt, og det forventes heller ikke. Det meste av pensum finnes på nett, og består mye av artikler og andre elektroniske verk. I hvert fag må man skrive et essay på 5000 ord. Dette synes jeg var vanskelig i starten, siden essay-sjangeren er relativt ukjent for oss, og man får lite/ingen opplæring i hvordan man skriver dem (hvertfall ikke i vårsemesteret, på høsten blir det gitt litt mer informasjon). Bruk av referanser er også annerledes enn vi er vant med, men det kommer man greit inn i. Som sagt består pensum mye av artikler, og det forventes at man lager problemstilling og finner det meste av relevant teori (bøker, flere artikler, etc.) selv. De fleste av professorene kan imidlertid være behjelpelige med tips til forfattere, og svarer på konkrete spørsmål.
Semesteret går fort, og essayene kommer litt brått på mot slutten. Man må regne med en intensiv skriveperiode rundt påske, vi hadde innlevering første dagen i Summer term, men det går greit.

Vurdering av emnetilbodet

Det er ikke et veldig bredt emnetilbud hvert semester. Fagene jeg tok var Law and Global Health, Terrorism and the Law og The Rights of Peoples. Jeg synes disse var veldig interessante, og alle hadde engasjerte og flinke professorer.

Noe jeg synes var en stor ulempe med å ta LLM-fag, og som jeg skulle ønske at jeg visste før jeg valgte fag, er at LLM-fagene er ferdige mye tidligere enn fagene på lavere nivå. Grunnen til dette er at studentene som tar LLM ved Lancaster har tre semester, og det siste brukes til å skrive masteroppgave. I vår betydde det at vi som forventet å være ferdige i mai/juni, var ferdige allerede midt i april. Dette fant vi ut etter at vi hadde startet med fagene. Dette gjør at semesteret blir ganske kort, og det kan være greit å være klar over. International Office og ledelsen på jussen, som ellers var veldig hjelpsomme, var lite behjelpelige med å finne alternativer for oss.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt over synes jeg fagene jeg hadde var interessante, og jeg lærte mye. De er veldig annerledes enn fagene vi har i Bergen, og i mange tilfeller synes jeg de lignet på en blanding av juss og samfunnsfag. Språket blir garantert bedre av å være på utveksling. Dagligtalen kommer fort på plass og den juridiske engelsken, som man kanskje gruer seg litt til, går også overraskende bra.

Universitetsområdet og byen

Lancaster University er stort og oversiktelig, det består av både moderne og eldre bygninger, og det er omringet av flotte grøntområder. Man får den ekte Campus-følelsen av å være der ettersom universitetsområdet inneholder det meste, alt fra frisør og bank til puber, kafèer og matbutikker. Universitetet har et stort og nyoppusset bibliotek, og dette brukes som lesesal for alle studentene.
Lancaster er en typisk britisk småby, med mursteinshus, mange puber, noen severdigheter og ellers koselige gater. Sentrum er ikke stort så det går fort å bli kjent, men det er trivelig og det har det mest nødvendige. Buss fra campus til byen tar rundt 15 min, og bussene går ofte. Det er også mulig å gå, en av turløypene på campus leder til byen.

Bustad

Universitetet garanterer ikke bosted for Erasmus-studenter på campus, men jeg opplevde ikke at dette var noe problem. Jeg bodde selv på campus, og var fornøyd med det. Jeg bodde på Graduate College hvor jeg hadde eget rom og bad, og delte kjøkken med 5 andre. Graduate College ligger litt for seg selv i kanten av campus, det tar ca. 10 min å gå til Alexandra Square (sentrum på campus), men det er mer rolig der og det består av litt eldre studenter. Hvis man ikke ønsker å bo på campus kan man velge å bo i sentrum, dette går også veldig greit på grunn av bussforbindelsen, og det kan gjerne være litt billigere.

Sosialt miljø

Folk i Lancaster er generelt veldig hyggelige, og jeg opplevde å bli godt tatt i mot. Kom godt inn i gjengen til de jeg bodde med, i tillegg til at jeg ble kjent med mange av de andre utvekslingsstudentene. Bor man på Graduate College og tar LLM-fag har man større sjanse for å komme i kontakt med de som er litt eldre og på masternivå. Andre som drar på utveksling drar gjerne tidligere enn oss fra Bergen, og for eksempel britene begynner å studere allerede når de er 17/18 år. At vi fra Bergen gikk femte året var likevel ikke noe problem, det er folk i alle aldre der og man blir fort kjent.
Jeg stortrives i Lancaster, oppholdet der svarte til forventningene jeg hadde, og det er et studiested jeg anbefaler sterkt :)

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

08.01.2016 - 24.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det som var litt uting ved Lancaster er at flere måneder før avreise får du mange mail og henvendelser der du må registrere deg forskjellige steder, du må søke om studentbolig osv.. For mitt vedkommende var dette en prosess som stresset meg veldig fordi jeg var veldig redd for å gjøre noe feil eller glemme frister. På den måten kunne det bli lett å føle seg overlesset med informasjon. Men dette er det ingen ting å stresse med. Vær bare nøye på å holde frister og gjøre det de ber om.

Når det gjelder bolig så fikk man muligheten til å søke om studentbolig før avreise. Det er imidlertid viktig å merke seg at i Lancaster er boligene delt inn i 9 forskjellige colleger. Dette er rett og slett bare boligene som er delt inn i navn og tilholdssted rent geografisk på campus. Jeg ble ganske stresset over at jeg nå skulle velge hvor jeg skulle bo og var redd for å velge et typisk party sted. Det er viktig å vite at de alternativene vi får muligheten til å søke på er undergraduate colleger. Der bor det stort sett studenter som er under 22 år. Det jeg gjorde var å sende mail til et college som heter graduate college. Dette er boliger kun for masterstudenter. Dette må du imidlertid ta initiativ til seg. Det er ingen som informerer om dette fra våre kontaktpersoner i Lancaster. Dette er noe jeg absolutt anbefaler dersom man ønsker å bo med noen som er eldre. Jeg var veldig heldig å bo sammen med mennesker jeg kom veldig godt overens med, slik at de jeg delte kjøkken med ble mine nærmeste venner der borte.

Det er også viktig å ta med mye varme klær. Det er typisk vestlandsvær så temperaturen kan oppleves som ganske kjøling langt frem mot sommeren.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i Lancaster er noe ulikt den vi er vant med fra studiet. Her var vi i mye mindre klasser (kanskje 20-30 stykker) av lærerne var i mye større grad ute etter en dialog. Dette kunne oppleves som skremmende og var man alltid nervøs for å prate. Imidlertid vil jeg anbefale å ta del i dette. Undervisningstimene ble mye mer interessante hvis man kunne ha diskusjoner med lærere som er eksperter på området. I tillegg var det mange studenter fra forskjellige land, så det var mange interessante meninger.

Videre vil jeg anbefale alle om å møte opp forberedt til timene. Dette henger delvis sammen med at du kan få spørsmål fra læreren om dagens subject, i tillegg til at det er veldig vanskelig å følge med på engelsk undervisning om et emne man egentlig ikke har satt seg inn i. Det er et høyt nivå på både lærere og studenter. Det er viktig å huske på at dette er rangert som nr 9 på listen over topp universiteter i England. Du merker fort at lærerne forventer at du har noe å bidra med, eller ihvertfall prøver. Så lenge du viser engasjement så er dette noe de setter stor pris på.

Problemet er når du kommer til Lancaster og får oversikten over leselisten. Den virker uendelig lang og man skjønner egentlig ikke hvordan det skal være fysisk mulig å få i det hele tatt lest halvparten. Ikke la dere skremme. Gå til læreren og spør etter hver time hvilken litteratur som er viktigst å prioritere, også anbefaler jeg å bare gjøre et raskt google søk for å kunne raskt sette deg inn i temaet. På den måten blir det lettere å lese litteraturen etterpå.

Når det gjelder å lese engelsk faglitteratur virker dette veldig hardt i starten. Jeg følte ihvertfall at jeg måtte slå opp annen hvert ord og at jeg ikke fikk med meg innholdet. Ikke stress med dette, men jeg anbefaler ikke å bruke all verdens tid på å slå opp alle ord dere ikke skjønner. Basert på at leselisten er lang, og dere er ikke der bare for å lese, så anbefaler jeg å bare lese igjennom. Slå opp på de faglige ordene. Etter hvert vil det gå mye lettere å lese. Det tar ikke mange ukene. Videre anbefaler jeg å ikke printe ut alle artikler som dere skal lese. Det koster masse penger og det blir veldig mye tilslutt.

Vurdering av emnetilbodet

Da jeg skulle velge universitet så valgte jeg det stort sett basert på fagtilbudet. Men ikke la dere lure av denne. Dere får beskjed om å velge fag semesteret før dere reiser, og da vil dere se at ikke alle fagene går hvert semester. Så det er stor sjanse for at de fagene dere gjerne ville gå på, går på et annet semester. Men det er viktig å få frem at fagtilbudet er veldig bra så det er stor sannsynlighet for at du finner fag du uansett vil like.

Videre anbefaler jeg å bare velge master fag, også kalt LLM fag. Totalt vil poengene være under hva Lancaster krever at dere skal ta, men de godkjenner dette fordi det vil være totalt 30 studiepoeng som er vårt krav hos UiB. Det er derfor bare å snakke med kontaktpersonene hos Lancaster. De er veldig hyggelige, og gjør alt de kan for å hjelpe for å finne frem til den beste løsningen.

Fagleg utbyte og språk

Dersom dere velger LLM fag så er det viktig å være klar over at det ikke er eksamen i faget, men innlevering av essay som skal være maksimum 5000 ord hver. Dersom du velger 3 LLM vil du måtte levere tre essay med 5000 ord hver til samme dato i april. Dette kan være veldig utfordrende, men samtidig lærer du veldig mye. Etter bare noen uker av undervisning vil dere få beskjed om at dere skal velge emne til essayet. Da anbefaler jeg å snakke med læreren og velge noe du syns er interessant. Videre anbefaler jeg å starte på essayene så overhode tidlig som mulig da innleveringsfristen kommer veldig fort.

Videre er de engelske semestrene delt inn i tre forskjellige. Jeg dro dit på lent and summerterm fordi dette fremstod som det lengste semesteret. Imidlertid så er innlevering av LLM fag første dag i summerterm. Så dersom du velger å dra dit i Lent/summerterm og velger LLM fag så kan semesteret oppleves som kortere. Dette er imidlertid ikke noe de opplyser om. Velger dere derimot undergraduate fag (bachelor fag) så er det gjerne skriftlige eksamner i slutten av mai/begynnelsen av juni. Dette er noe dere må være obs på når dere leier studenthybel slik at dere ikke binder dere for en lengre periode enn dere faktisk kommer til å være der.

Jeg opplevde at jeg forbedret mine språkkunnskaper veldig så jeg anbefaler veldig å dra dit dersom du ønsker å bli bedre både skriftlig og muntlig. Jeg anbefaler derfor å bli kjent med engelskmenn slik at du blir tvunget til å prate engelsk i mye større grad enn om man holder sammen med de andre skandinaviske studentene.

Universitetsområdet og byen

Campus er bare helt fantastisk. Det er som en liten by midt på landsbygda med bare studenter. Det er butikker og resturanter på campus, og man har stort sett det man trenger der. Imidlertid er ikke Lancaster by mer enn en busstur unna, og det anbefales å dra dit for å handle mat. Bussene kjører rundt på campus, og alt er veldig lett tilgjengelig.

Bustad

Som allerede nevnt anbefaler jeg å søke på studentbolig på campus og ikke bo i byen. Alt skjer stort sett på campus blant studentene.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på campus er veldig bra. Til hvert campus tilhører det en bar hvor det skjer mye. Der kan man gå og ta en øl sammen med de andre studentene og alle er veldig imøtekomne. Jeg var veldig heldige med de jeg bodde med, og hadde en veldig fin tid med dem.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

29.09.2015 - 07.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Selv om man får opplyst av Lancaster Univerity at man ikke er sikret plass å bo på campus, så order de likevel bosted for den som kommer dit på utveksling. Jeg var selv redd for at jeg måtte begynne å ordne med leilighet på egenhånd før jeg reiste til England, men dette fikset Universitetet for meg. Det tok litt tid før jeg fikk endelig svar på søknaden min om bolig, men det vil altså ordne seg, så det er ingen grunn til å begynne å stresse med dette på egenhånd.

Videre kunne jeg også ønske at jeg på forhånd hadde fått beskjed om at undervisningen på høstsemesteret ikke starter før 1. oktober. Det er svært korte semester i Lancaster, da året er delt inn i 3 semester. Derfor starter man seint, og er ferdig tidlig da semesteret avsluttes 11. desember. Tiden på utveksling blir derfor ikke spesielt lang. Det samme gjelder dersom man skal utveksle på vårsemesteret. Da vil man starte i januar, og være ferdig i april.

Før jeg reiste til Lancaster fikk jeg heller ingen opplysninger om når mitt skriftelige arbeid skulle inn. Kursene vi tar blir evaluert i form av essays, og disse har innleveringsfrist 11 januar. Disse essayene skal være på 5000 ord hver, og for å få 30 studiepoeng må man ta tre kurs, altså 1500 ord til sammen. Det var altså omfattende arbeid som måtte til for å bli ferdig med essayene, og det ble derfor ikke mye tid til juleferie. Dette er også noe det kan være greit å være klar over før man velger å reise på utveksling til Lancaster.

Undervisningsformer

For å få 30 studiepoeng i løpet av utvekslingsoppholdet, måtte jeg velge 3 LLM fag som gav 10 studiepoeng per fag, fordi undergraduate fagene kun var 8 studiepoeng hver. I LLM kursene var all undervisning gjennom seminarer. Vi fikk informasjon om hva hvert seminar skulle handle om, og fikk tildelt literatur som det var forventet at vi skulle lese, eller i alle fall ha oversikt over. Det ble også gitt tilleggsliteratur som man kunne fordype seg i hvis man ville. Det var mye jobb å forberede seg til seminarene, og man fikk ca 200-300 sider som man skulle lese til hvert seminar. Man hadde 1 seminar i uken i hvert fag, så til sammen 3 seminar i uken. Man hadde slik ikke tid til å sette seg inn i all literatur, men det var forventet at man var godt forberedt, og egentlig at alt var lest. Det var litt forskjellig fra professor til professor hvordan de la opp seminarene. Noen kunne peke på deg under seminaret for at du skulle svare, mens andre hadde mer en forelesning der de ikke forventet like mye deltagelse. Seminarene var stort sett lagt opp til stor deltagelse fra studentene, og at vi skulle få til en diskusjon i timen.

Vurdering av emnetilbodet

En del av de fagene jeg hadde valgt ble fjernet før jeg reiste på utveksling, og jeg hadde også litt problemer med at fagene kresjet. Det var altså ikke så veldig mange fag å velge i, men jeg syns at de fagene jeg kunne velge var interessante.

Fagleg utbyte og språk

Det var veldig høyt nivå på professorene i Lancaster, og jeg har lært masse av å være der. Jeg syns fagene jeg hadde var veldig spennende, og professorene var også veldig behjelpelige hvis man hadde spørsmål og en enorm kunnskap innenfor sine fagfelt. Siden all undervisning foregikk i seminarer, måtte man også delta muntlig, noe som var bra for å få utviklet språkkunnskaper.

Universitetsområdet og byen

Campus på Lancaster University var svært stort og fint. Biblioteket med store områder der man kunne lese var døgnåpent og nyoppusset, det åpnet andre uken vi var i Lancaster. Det er også mange ulike bo-områder på universitetet, så en stor del av de som studerer på Lancaster University, bor også på campus.

Byen er en liten typisk Engelsk småby. Det er ganske mange restauranter og barer, og også litt butikker man kan kikke i. Det er også fine turmuligheter i en park der det ligger et flott minnesmerke som heter Ashton memorial, og man kan også gå tur langs en elv i byen. Det er ca 1 times togtur til Manchester og ellers lettvint å komme seg rundt til andre omkringliggende byer, da det er en togstasjon i Lancaster.

Bustad

Jeg bodde i sentrum av Lancaster og ikke på campus. Hvis man får mulighet til å bo på campus tror jeg det er lurt. Det skjer mye sosialt der da de fleste ellers bor på campus og spesielt siden semesteret er så kort, har man derfor ikke så god tid til å bli kjent med folk. Huset jeg bodde i het Chancellor's Wharf og jeg bodde sammen med 5 andre jenter. Standarden i huset var relativt god. Jeg hadde mitt eget rom med vask, og delte bad og kjøkken med 5 andre. Jeg tror likevel det er svært varierende hvilken type leilighet/rom man får tildelt, alt etter hva som er tilgjengelig.

Sosialt miljø

Det var lagt opp litt samlinger for utvekslingsstudenter, som gjorde at det var lett å komme i kontakt med andre. Siden jeg tok LLM fag var det veldig mange internasjonale studenter også i klassen som gjorde at man ble kjent med mennesker fra hele verden. Dette syns jeg var svært spennende, og jeg har møtt masse hyggelige mennesker. Det er også veldig mange ulike "undergrupper" man kan melde seg inn i hvis man vil. Min erfaring var likevel at siden utvekslingsoppholdet mitt var ganske kort, og det var veldig veldig mye å gjøre til seminarene, så var det ikke mye tid til å være med i disse gruppene. Jeg prøvde i begynnelsen, men måtte slutte fordi det ble for lite tid. Det norske miljøet i Lancaster er også veldig stort, da det er mange nordmenn som tar bachelor grad der. Disse har egne "undergrupper" som er veldig inkluderende, dersom man skulle ønske å bli kjent med flere nordmenn.

Det kan også være greit å vite at de fleste i England starter å studere når de er 17/18 år, og er ferdig med en bachellor når de er 20/21. Det er ikke så vanlig å ta mastergrad. Når en jusstudent kommer på utveksling i sitt 5 studieår, er han derfor ganske mye eldre enn de fleste på Universitetet ellers. Man blir derfor ikke kjent med så veldig mange andre engelsmenn, da det er mer naturlig å henge med andre LLM studenter som i alle fall nesten er like gammel som en selv.

Jeg hadde også planer om å få reist litt rundt i England når jeg først bodde der. Dette fikk jeg ikke gjort, fordi det var veldig mye jobb med seminarene, og ikke tid til så veldig mye annet. Så det var dumt med utvekslingsoppholdet, man møtte veldig mange flotte mennesker, men hadde ikke så mye tid til å være med de fordi man stort sett måtte forberede seg til seminar.

Jeg tror derfor heller jeg vil anbefale folk å reise dit som LLM studenter enn Erasmus-studenter. Som LLM student får man litt bedre tid til å sette seg inn i systemet, enn som Erasmus-student da man kun vil være der i 2,5 mnd.

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

29.09.2015 - 07.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det var en del mailer om diverse før avreise, og det ble etterhvert vanskelig å holde kontroll på alt. Et tips kan derfor være å lage en lister etterhvert som en får mail, og krysse av det en har gjort for å holde oversikten.

Undervisningsformer

Det var kun seminarer i LLM-fagene - ett i hvert fag i uken. Innad i seminarene varierte derimot undervisningen ganse mye - kommer veldig an på professoren. I international law hadde vi f.eks. ganske mye gruppearbeid, mens i corporations of international business law var det nærmest en vanlig forelesning.

Vurdering av emnetilbodet

Det er i utgangspunktet en del fag å velge mellom. Det er imidlertid ikke alle som blir godkjent av uib pga for stor overlapping, og noen fag kræsjer på timeplanen. Varierer fra termin til termin hvilke fag som går, og dette endrer de etterhvert. Det er derfor ikke garantert at du får ta alle fagene du ønsker - ettersom det enten kan flyttes til en annen termin eller at noen fag har seminar samtidig. Dette er derfor litt vanskelig å planlegge på forhånd, siden timeplanen ikke er satt før vi ankommer.

Fagleg utbyte og språk

Det kan være en utfordring med språket i starten, ettersom vi ikke er vant med å lese så mye engelsk. Du kommer imidlertid fort nok inn i det, og de har forståelse for at du ikke har engelsk som morsmål - det forventes med andre ord verken flytende muntlig eller skriftlig engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetetsområdet er stort, men byen selv er ganske liten. Det er med andre ord ganske fort gjort å bli kjent med byen!

Bustad

Jeg bodde i studentbolig på Chancellor's Wharf i sentrum. Standarden er noe annet enn det vi er vant med hjemme i Norge, men ganske ok størrelse på rommet. Det jeg likte minst var et det er ganske lytt, og det kan tidvis bli ganske mye støy med så mange studenter på samme plass. Vi må også kjøpe alt av kjøkkenutstyr og dyner + puter selv - det var ganske stress! (Får imidlertid kjøpt dette relativt billig, men føles ganske unødvendig å bruke penger på for såpass kort tid.)

Sosialt miljø

Dersom en ønsker å være sosial og være med på ting, er det veldig mange muligheter for det. Det finnes plenty societies å være med i, og også ganske bra tilbud for utvekslingsstudenter.

2015

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

15.09.2014 - 30.09.2015

Førebuingar/praktiske tips

Man får rikelig med informasjon tilsendt av Lancaster University på epost tidlig på våren før man drar ut. Følger man disse instruksjonene, så er det enkelt å forberede seg til oppholdet. Dersom man tar LL.M. graden er man dessuten garantert hybel på Graduate College på universitetsområdet. Dette colleget er forbeholdt PhD- og masterstudenter.

LL.M. studenter tar valgfag i de to første semestrene. Deretter skriver man masteravhandlingen i sommersemesteret. Dermed varer utvekslingsoppholdet i 11 måneder, ettersom man leverer masteroppgaven den første september. Man må dermed være forberedt på et intensivt år med mye arbeid, men også svært mye moro dersom man benytter seg av alle de sosiale tilbudene for studentene.

Det enkleste reiseruten er å fly til Manchester og deretter ta toget opp til Lancaster. Togturen tar ca. 1 time. Universitetet ligger 10 minutter med taxi fra togstasjonen.

Undervisningsformer

For LL.M studenter er året delt inn i tre semestre: Michaelmas, Lent og Summer. De to førstnevnte er på 10 uker hver, og i disse semestrene tar man valgfag. Man må ta enten 5 eller 6 valgfag. I sommersemesteret, som strekker seg fra slutten av april til første september skriver man masteroppgaven. Denne skal være på enten 15 000 eller 20 000 ord (avhengig av hvor mange valgfag man tar).

Hvert valgfag har ett seminar i uken gjennom hele semesteret. Disse varer i 2 timer og ligner på storgruppene fra UiB. I forkant av seminarene får man tilsendt en leseliste. Disse er som regel svært lange, og det forventes at man kommer godt forberedt. Dermed må man lære seg å lese effektivt og målrettet. Hvor mye studentene må bidra på seminaret avhenger av kursansvarlig. Enkelte fag legger opp til ren diskusjon, mens andre ligner mer på forelesninger. De fleste fagene er imidlertid en blanding av disse to ytterpunktene. Uansett hvilken form det legges opp til, så må man komme godt forberedt for å få fullt utbytte av seminaret.

Vurderingsformen i valgfagene er ikke skoleeksamen, men essayinnlevering. I hvert av fagene skal man skrive teoretisk oppgave på 5000 ord (ekskludert fotnoter). Disse skal være akademiske i formen, og vinklingen er mer teoretisk enn i Norge. Man skal bidra i den vitenskapelige diskusjonen, ikke bare løse en juridisk konflikt. LL.M. studenter får tilbud om å ta del i kurs som tar for seg hvordan man skal skrive akademisk jus i England i det første semesteret. Dette kurset vil jeg anbefale alle studenter å ta, da dette kurset gir en solid innføring i oppgaveskrivingen og gir en pekepinn på hva som forventes av masteroppgaven. Dette kurset gir ingen studiepoeng, men er på ca. 2 timer annenhver uke.

Når man skriver masteroppgaven får man tildelt en veileder av fakultetet. Man må sende inn ett forslag til hva man skal skrive om i masteroppgaven i midten av Lent semesteret. Det er på bakgrunn av dette forslaget man blir tildelt veilederen. Man trenger ikke å funnet den nøyaktige vinklingen på oppgaven, men man bør i det minste ha funnet ut hvilket rettsområdet man skal skrive om. Man skriver masteroppgaven i perioden 20 april til 1 september. Man må ha minimum tre møter med veilederen i denne perioden.

Forøvrig er både de vitenskapelig ansatte og administrasjonen svært hyggelige og behjelpelige. Man er alltid velkommen til å ta turen innom kontoret.

Vurdering av emnetilbodet

Hvilke valgfag man kan ta som LL.M. student avhenger av hvilken spesialisering man ønsker på LL.M. graden. Jeg valgte å ta spesialiseringen "International Business and Corporate Law". Man velger hvilke valgfag man skal ta når man ankommer Lancaster University. I min spesialisering var faget "Corporations in International Business Law" obligatorisk. Forøvrig valgte jeg fagene: "International Investment Law", "Insolvency Law", "International Business Law and Institutions (WTO)" og "EU Law".

Samtlige fag ble ledet av svært kompetente fagpersoner. Alle hadde publisert betydelig innenfor sine fagområder, og satt inne med svært mye kunnskap. Ettersom det legges opp til at man skal bidra i klassene, så blir man etterhvert ganske godt kjent med dem. Videre var de, som nevnt ovenfor, alltid mottakelige på kontoret dersom det er noe spesielt man trenger hjelp til.

Noen av fagene ("International Investment Law", "International Business Law and Institutions (WTO)" og "EU Law") hadde utelukkende fokus på internasjonale rettskilder. Mens andre ("Corporations in International Business Law" og "Insolvency Law") fokuserte på engelsk rett, sett i en internasjonal kontekst. I disse sistnevnte fagene må man dermed sette seg inn i Common Law rettssystemet. Noe som er svært spennende og lærerikt.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte er stort. Man lærer av flinke fagpersoner innenfor de ulike rettsområdene, og diskuterer med flinke medelever. Ettersom medstudentene kommer fra hele verden, så har man ofte svært ulike tilnærmingsmetoder til juridiske spørsmål. Skal man få fullt utbytte må man imidlertid komme godt forberedt til seminarene. Dette betyr at man må lese svært mye på kort tid, og det er konstant mye å gjøre. Man bør derfor ikke begynne å skrive på de avsluttende essayene før i slutten av kurset. LL.M. studentene må levere disse inn ca. 4 uker etter at det 10 uker lange semesteret er over. Dette betyr at man må jobbe i det som ville vært jule- og påskeferien. Gjør man dette får man imidlertid mer ut av fagene, i tillegg til at man skriver langt bedre oppgaver. Man er avhengig av å ha både spesialkunnskap om temaet man skriver om, samt å kunne trekke de lengre linjene i faget som helhet for å gjøre det bra. Det er særlig viktig å kunne knytte oppgaven opp mot den pågående diskusjonen som foregår i juridiske tidsskrifter og journaler. Desto mer man har lest i forkant av seminarene, desto bedre stiller man når man skal skrive disse oppgavene. Fokuset på diskusjon og oppgaveskriving gjør at man blir svært flink til å både snakke og skrive på engelsk. Særlig blir man flink til å skrive akademiske artikler og benytte seg av engelsk fagterminologi. Jeg tok enkelte fag som var knyttet opp mot Common Law rettssystemet. Dette er noe jeg vil anbefale, da man får en bedre forståelse av hvordan dette systemet fungerer, både metodisk og praktisk. Det fordrer imidlertid at man er motivert for å sette seg inn i dette systemet. Lærerne er imidlertid behjelpelige dersom man stusser på noe. Tar man de mer internasjonaliserte fagene så benytter man internasjonale rettskilder, og den metoden man har vært innom blant annet på NIRI kurset.

Universitetsområdet og byen

Selv om det er billigere å bo i byen vil jeg anbefale å bo på campus, da miljøet blant masterstudentene er svært sammensveiset. Det er veldig lett å komme inn i miljøet når man bor på campus, og det er alltid noe å finne på.

Universitetsområdet er stort og grønt. Det består av 9 ulike colleges: Pendle, County, Bowland, Lonsdale, Grizedale, Cartmel, Furness, Fylde og Graduate College. Som sagt, så bor LL.M. studenter på sistnevnte. Hvert av collegene har sin egen bar på campus, som stort sett er åpne hver eneste dag i skolesemestrene. Videre har hvert college egen datalab, oppholdsrom og vaskeri. Dessuten er sportsfasilitetene svært gode. Det er 6 fotballbaner, 3 rugbybaner, 2 kunstgressbaner for generelt ballspill, tennisbaner, bocciabane, ett sportssenter med treningsstudioer og svømmebasseng, samt en joggerute som går rundt hele campusområdet. I tillegg til dette er det satt ut grillområder rundt omkring på området. Særlig på våren og sommeren kommer dette flotte anlegget til sin rett. Dessuten finnes det restauranter, matvarebutikker, hotell, kafeer, banker, reisebyrå, post etc. på campusområdet.

I tillegg til alt dette består området av alt annet man forventer på et universitetsområde. Dvs. bibliotek, fakulteter, seminarrom, forelesningsbygg mv. Biblioteket blir for øyeblikket totalrenovert, dette skapte enkelte problemer sommeren 2015 da det ble en del støy på biblioteket. Dette ble imidlertid løst med å åpne andre "stillesoner" på universitetsområdet. Arbeidet med biblioteket er ferdig til januar 2016, og bygget ser ut til å bli veldig bra.

Lancaster er en historisk by, med røtter tilbake til romertiden. Sentrum er veldig pent med både slott og andre landemerker. Hver helg er det marked i byen. Byen er ikke stor, men man har alt man trenger der. Koselige puber på nær sagt hvert gatehjørne. Videre er togforbindelsene gode både nordover og sørover. I tillegg er det flotte elver og kanaler man gå og sykle turer langs.

Bustad

Som nevnt, så er LL.M. studenter garantert hybel på campus. Jeg hadde eget bad, men delte kjøkken med 6 andre. Dette er noe jeg varmt vil anbefale da man enkelt blir kjent med nye mennesker fra første stund. Man bor med andre master- og PhD studenter. De fleste er imidlertid masterstudenter. I min hybel var aldersspennet mellom 23 og 26 år.

Bostandarden var god. Har man problemer med noe, så kan man enkelt ta kontakt med porteren eller boligkontoret. Porter's Office er døgnbemannet og man kan således møte opp til alle døgnets tider. Videre har Graduate College en egen Pub og oppholdsrom. Sistnevnte er nylig oppusset.

Personlig brukte jeg ikke kjøkkenet noe særlig da jeg investerte i et matkort. Også dette er noe jeg vil anbefale, da man får servert frokost og middag hver dag i en nærliggende kantine fra oktober til slutten av juni (med unntak av jul- og påskeferie). Det er veldig lett å stå opp når man vet at en full engelsk frokost venter på deg.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på universitetet er svært godt. Allerede første uken har man Fresher's Week, som er lignende fadderuken ved UiB. Studentorganisasjonen LUSU tilbyr en alle mulige tenkelige (og utenkelige) foreninger, og det er lett å melde seg inn siden de står på stand allerede under Fresher's Week.

Jeg vil særlig anbefale å melde seg inn i en lagsport, siden man da får muligheten til å konkurrere mot de andre collegene i interne serier. De fleste lagene har uttaksprøver i starten av semestrene. Driver man med idrett har man også muligheten til å være med på Roses. Dette er en årlig konkurranse mellom Lancaster University og York University, hvor det konkurreres i en rekke ulike idrettsgrener. Denne avholdes som regel i månedsskiftet april/mai. Jeg var med å spilte for fotballaget til Graduate College mot York sine masterstudenter, og dette er noe jeg virkelig vil anbefale alle å være med på. Arrangementet varer en hel helg, og det er veldig mye liv og røre.

Videre er det sosiale miljøet på Graduate College veldig godt, da alle masterstudentene pleier å samles på Grad Bar eller oppholdsrommet på kveldstid. Her er det velig lett å bli kjent med all slags folk, ettersom det er så stor variasjon både når det kommer til nasjonaliteter og studieretninger. Men det fordrer at man tør å ta kontakt på egen hånd i starten.

I tillegg til dette, så er lokallaget til ANSA svært godt. De arrangerer både gratis julebord og 17 mai feiring mv. Det er en del nordmenn som studerer på bachelornivå ved Lancaster University, så dersom man ønsker å snakke norsk igjen så er dette en fin mulighet.

2014

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

30.09.2014 - 20.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Som alltid ellers er det greit å ha med seg europeisk reisetrygdkort, som fås ved henvendelse til NAV internasjonal. En ordinær reiseforsikring er ikke mye til hjelp ved studier utenlands. Kan anbefale forsikring gjennom ANSA som har en egen forsikring for utenlandsstudenter.


Der er mange dokumenter som må ordnes med før, under og etter reise. Sjekk listen fra fakultetet og hold deg oppdatert på frister.


Skal du åpne en britisk bankkonto kan du gjøre dette etter å ha ankommet. Jeg valgte å ikke gjøre dette siden semesteret mitt kun varte i noen få måneder. Ved åpning av konto er det ikke tilstrekkelig å vise ID-kort som i Norge, men en trenger en strømregning eller en husleieregning, for å bekrefte at en faktisk bor i Storbritannia. Dette kan du få informasjon om i banken på campus (Santander).


Om du drar om høsten: Ta med regnklær. Paraply er ikke nok.

Undervisningsformer

Som regel vil undervisningen på undergrad-nivå (bachelornivå) være både forelesninger og seminarer. Som erasmusstudent er det forventet at en velger fag på bachelornivå selv om en er masterstudent i Norge. Høsten 2014 åpnet Lancaster for første gang for at erasmusstudenter kunne ta LLM-fag (masternivå). Jeg valgte det siste og kan anbefale dette. Ved LLM-fag er det kun et seminar per fag hver uke.

Hvordan seminarene arrangeres er opp til hver kursansvarlig. På mine seminarer var vi 10-25 personer. En av de kursansvarlige ba oss om å forberede en oppgave til hver gang, eksempelvis å legge frem et sammendrag av en dom eller forberede innlegg til en «mock trial». Andre kursansvarlige holdt noe som lignet mer på en ordinær forelesning, hvor de ikke forventet noen deltagelse fra studentene. Ettersom det ikke var krav om å ha studert juss for å ta LLM-fag var det stor variasjon mellom studentene. De skandinaviske jusstudentene fikk ofte ros for systematisk metode og oppgaveteknikk

Som vurderingsform hadde vi ikke eksamener, men oppgaveinnleveringer. Siden erasmusstudentenes semester var ferdig 12.desember og de andre studentenes semester endte i midten av januar, endte vi opp med å levere våre oppgaver en måned tidligere enn de andre studentene. Dette var imidlertid noe kursansvarlige tok hensyn til ved karaktersettingen. Noen kursansvarlige lagde til og med egne oppgaver for erasmusstudentene knyttet til tema vi hadde gått gjennom tidlig i kurset. Ordgrensen til oppgavene var 5000 ord -noen kursansvarlige tok dette bokstavlig og ønsket at oppgaven helst skulle være +/- 50 ord for denne grensen, mens andre sa at dette kun var en maksgrense og at det ikke eksisterte noen minimumsgrense. Spør kursansvarlig om du er usikker -det er de som bestemmer alle disse detaljene og det er de som setter karakterene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var godt. Naturlig nok var det ikke alle fag vi kunne velge ettersom det ikke skulle være noen overlapping med fag som allerede inngår i graden ved UiB.

Fagene på bachelornivå er normalt 7,5 studiepoeng, så UiB-studenter må ta fire fag. LLM-fag er normalt 10 studiepoeng, slik at det holder med 3 fag for UiB-studenter.

En ulempe ved Lancaster er at alt skjer på fysisk papir og ikke på nett, slik vi er vant med. Det er et temmelig tungrodd system hvor man må møte opp personlig og det kreves minst en eller to underskrifter for å melde seg opp til fag, bytte fag o.l. Ved en anledning endte administrasjonen opp med å melde meg opp til feil fag og det faget jeg egentlig ville ta ble så avlyst på grunn av for få oppmeldte. Det er selvfølgelig sjeldent at det skjer slike ting, men dette er kanskje det mest negative jeg kan si om administrasjonen på Lancaster. De er flinke og veldig hyggelige, men ting tar tid i begynnelsen med all registrering og oppmelding. Etter et par uker var det imidlertid det meste ordnet.

Fagleg utbyte og språk

Jussen lignet kanskje enda mer et samfunnsvitenskapelig fag enn hjemme i Norge. Det var ikke mye fokus på oppgaveløsning og konkrete rettstvister. Vi skrev heller teorioppgaver og brukte mye tid på å snakke om politiske og samfunnsmessige forhold. Jeg lærte også mye om common law-systemet og oppgaveskrivingen gav god trening i å skrive akademisk engelsk. Alt i alt er jeg veldig fornøyd med det faglige utbyttet.

Universitetsområdet og byen

Lancaster er en liten småby som er veldig preget av at det ligger et stort universitet like utenfor. Der finnes mange puber, barer og klubber. Shoppingmulighetene er ikke så store, men det er ikke lange veien til både Preston og Manchester med tog eller buss. Delta gjerne på dagsturer arrangert av collegene på skolen for å utforske nærområdet. Vanlige turer er eks.til Liverpool, Manchester, York, Lake District, Edinburgh m.m. Det finnes også fine sykkelstier og muligheter for å kjøpe bruktsykkel. Jeg var i Lancaster om høsten. Været var rimelig likt Bergen, med mye regn og vind. Har hørt rykter om at både vår og sommer skal være vesentlig bedre på værfronten.

Det finnes et stort treningssenter på campus med basseng. Ellers har campus banker, matbutikker, frisør, lege, restauranter og kaféer. Matbutikkene har relativt beskjedent utvalg og de er dyrere enn butikkene i sentrum, eksempelvis Sainsbury's. Etter litt prøving og feiling fant jeg ut at det lureste hvis er å bestille mat på døren fra ASDA eller Sainsbury's. Levering koster 3 pund, og kan deles mellom flere personer om dere bestiller sammen. Det er tidvis mulig å få tak i kuponger som gir deg tilbud på varer eller gratis levering.

Bustad

Det kan være billigst å bo utenfor campus, eksempelvis i sentrum. Dette vil imidlertid medføre litt reising til og fra forelesninger og seminarer (10-15 minutter med buss, på en god dag). Selv om det er litt dyrere vil jeg anbefale å bo på campus, om mulig. Universitetet er delt opp i forskjellige "colleges" som holder til på ulike steder på campus. En vil som regel bo sammen med andre studenter fra samme college. De fleste britiske som bor på campus er rundt 18-20 år, men utvekslingsstudentene pleier å være rundt 20-26. Sosiale arrangementer arrangeres ofte innad i et college eller som konkurranser/samarbeid med andre colleges. Selv om du velger å ikke bo på campus får du medlemskap i et college, men det kan kanskje kreves en liten ekstra innsats for å bli kjent med folk på skolen. En annen fordel med å bo på campus er at strøm og alle avgifter er inkludert, slik at en slipper å tenke noe mer på dette.

Som utvekslingsstudent for et halvår er en ikke garantert å få boplass på campus. Jeg hadde imidlertid ikke noe problem med dette høsten 2014, selv om jeg fikk beskjed om plassen ganske sent. På grunn av litt plassmangel måtte jeg faktisk bo på nabocolleget til det jeg hørte til, noe som er veldig sjeldent. Dette gjaldt imidlertid alle jeg delte leilighet med så det var ikke noe problem.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved Lancaster er veldig godt. Det hjelper at universitetet er delt inn i colleges. Hvert college har sitt eget oppholdsrom og bar. Det finnes også en egen administrasjon for hvert college som hjelper til med praktiske ting som reparasjoner i leiligheten eller organisering av sosiale arrangementer. Ellers finnes det hundrevis av «societies» på campus, alt fra kampsport, via fotball, til my little pony-fanklubber. Det er noe for enhver smak. Societies er også en god måte å bli kjent med folk på, som ikke nødvendigvis er fra samme college som deg.

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

14.09.2014 - 20.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Man får rikelig med informasjon om forberedelser fra universitetet. Hvis man bare skal være i Lancaster i ett semester kan det være hensiktsmessig å søke om bolig på campus. Vær forberedt på et relativt intensivt semester, hvis man skal ta 30 studiepoeng. Universitetet anbefaler egentlig å ta 24 studiepoeng eller mindre, ettersom semesteret bare varer i 10 uker.

Med mindre man ønsker å forlenge semesteret, er det unødvendig å delta på de forberedende kursene som tilbys (Study Start eller lignende). Disse er forbeholdt studenter som tar høyere utdanning for første gang, eller som har behov for relativt grunnleggende språkopplæring før semesteret begynner.

Undervisningsformer

Jeg tok tre LL.M-fag. Undervisningen består i ett seminar i uken pr. fag hvor man har oppmøteplikt. Seminaret varer i to timer og ligner storgruppeundervisningen ved UiB. Det forventes at man forbereder seg og deltar, i hvert fall til en viss grad, på seminarene. Man har ikke skoleeksamen, men må levere et essay på 5000 ord ved semesterslutt i hvert fag. Fristene er noe annerledes for LL.M-studenter. Det tilbys lite eller ingen faglig veiledning som direkte angår essayskrivingen, men det skal være mulig å få hjelp til "akademisk skriving" ved behov.

Vurdering av emnetilbodet

Seminarene ledes av professorer, som er meget dyktige innen sitt fag. Hvor engasjerende de er som diskusjonsledere er veldig variabelt.

Fordi at man er Erasmusstudent må man levere essayene ved semesterslutt, i motsetning til hva som kreves av LL.M-studentene som får ca en måned lengre frist. Dvs. at undervisningen pågår frem til innleveringsfristen. Det medfører at man får mye å gjøre på kort tid, og at man ikke får utbytte av all undervisningen under skrivingen.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var stort, men kunne og burde vært bedre, hadde det ikke vært for den stramme tidsfristen for essayene.

Majoriteten av studentene på LL.M-kursene hadde andre språk enn engelsk som sitt morsmål. Diskusjonene under seminarene ga derfor et noe begrenset utbytte språklig sett. På den annen side snakker selvsagt professorene korrekt og lett forståelig engelsk. Samtidig treffer man mange engelskspråklige utenom undervisningen.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort og man har tilgang til de fleste nødvendige fasiliteter som bolig, treningssenter, svømmehall, tennis- og fotballbaner, mindre restauranter, barer, dagligvarebutikker, mm.

Byen er liten - mindre enn Bergen, og en stor del av innbyggerne er studenter. Med det store universitetsområdet tilbringer man derfor lite tid i der. I byen finnes imidlertid dagligvarebutikker med større utvalg og bedre priser enn hva man finner på campus. I tillegg er utelivet bedre i byen, ettersom barene på campus stenger tidlig av hensyn til alle som bor der.

Toget til Manchester og London i sør, og Skottland i nord går ofte, og det er enkelt å reise rundt.

Bustad

Boligene på campus er varierende. De nyeste er veldig fine, mens kjøkkenutstyr og bad i de eldste studentboligene er mindre bra. Jeg opplevde både vannlekkasje på kjøkkenet og mugg på badet i et av de eldste byggene.

Hvis man skal søke om bolig på campus, er det verdt å tenke på følgende: Ønsker man å bo med engelskmenn for språkets del, er det flest 19- og 20-åringer som bor på de ulike collegene på campus. Ønsker man å bo med jevnaldrende finnes imidlertid et Graduate College, hvor det antakeligvis kreves at man har tatt en bachelor-grad eller tilsvarende for å få bo, slik at gjennomsnittsalderen på de man bor sammen med er noe høyere.

Sosialt miljø

Sosialt er miljøet bra, og det finnes utallige studentklubber og -foreninger man kan melde seg inn i.

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

30.09.2014 - 13.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Bestill flybillett tidlig. Det blir fort veldig dyrt. Det er også smartere og fly inn på en hverdag siden fotballkamper i helgene fort gjør flybilletter fra Norge til Manchester dyre.

Undervisningsformer

Undervisningen gis i form av 2 timers seminarer. Det er en seminar hver uke per fag og disse har obligatorisk oppmøte. Det er ca 15-20 personer på hvert kurs. Det er forventet at man bruker 12 timer i uker per fag på selvlesing.

Vurdering av emnetilbodet

Fritt valg av en rekke LLM enmer. Hvilke enmer som skal undervises i er ikke nødvendigvis klart før første uken i semesteret. Personlig måtte jeg bytte fag flere ganger første uken grunnet kanselerte kurs og kollisjoner mellom kursene.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen skjer på engelsk. Seminarlederene er svært gode og sørger for at alle deltar på seminarene.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er så stort at man nesten kan se på det som en liten by. Man finner nesten alt man trenger der. Fasilitetene er også gode og treningssenteret er svært bra. Universitetet ligger ca 15 min med buss fra landsbyen Lancaster. Dette er en svært typisk sjarmerende engelsk landsby med et middelalderslott i sentrum.

Bustad

Jeg bodde på universitetet på Graduate College. Dette var på den nye delen av skolen og standarden var bra. Hadde personlig bad og delte kjøkken med 5 andre.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var svært godt og veldig inkluderende for nye studenter. Det er også mulig å melde seg på en rekke organiserte turer.

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

29.09.2014 - 13.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Være tidlig ute når det gjelder å søke om boplass på campus. Les på hjemmesiden hvilket college man ønsker å tilhøre. Mitt tips: Grizedale, Lonsdale eller Bowland.

Undervisningsformer

Seminarer hvor det forventes at man stiller forberedt.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok LLM-kurs selv om jeg var i Lancaster kun høstsemesteret ettersom mine forhåndsvalgte fag ikke ble tilbudt. Godt faglig opplegg.

Fagleg utbyte og språk

Greit faglig utbytte. Noe har vært gjennomgått gjennom NIRI-kurset, men særlig "Corporate Governance" og "International Criminal Law" var spennende.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområde er stort og har alt man trenger. Liker man å drive med idrett har man kommet til rett plass. 8 fotballbaner, 6 tennisbaner, squash, badminton, svømmehall og styrkesal ++.

Bustad

Bo på campus er helt topp. Anbefaler ensuite. Svært sosialt. Hvert college har egen bar og oppholdsrom.

Sosialt miljø

Fordelen med å bo på campus og å tilhøre et college er at man kommer veldig fort inn i forskjellige miljøer. Bredt tilbud av forskjellige undergrupper.

campus i mørket
Foto/ill.:
© Lancaster University

Informasjon