Home
Student Pages
erasmus+

Lancaster University and Faculty of Law (ERASMUS+)

  • CountryUnited Kingdom
  • TownLancaster
  • Number of exchange places4
  • Study levelBachelor
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Lancaster University er eit offentleg breiddeuniversitet som blei grunnlagt i 1964. Det har om lag 12 500 studentar, og er delt inn i ni kollegium, som kvar har rundt 800 medlemmar. Desse rommar akademiske miljø, men òg bustader, sosiale møteplassar, uteplassar og særeigne tradisjonar. Campusområdet til universitetet ligg på ein bakketopp fem kilometer sør for Lancaster sentrum.

Lancaster er administrativt senter for fylket Lancashire, har rundt 46 000 innbyggarar og ligg ved elva Lune, nordvest i England. Byen har sterke band til den britiske kongefamilien, gjennom det gamle hertughuset Lancaster og HKH Dronning Elisabeth II er òg hertuginne av Lancaster. Kvar november blir det arrangert eit stort fyrverkerishow i byen.

Accommodation

Universitetet tilbyr studentbustader på campus tilknytt dei ulike kollegia. For å få tilbod om bustad er det viktig å søke innan fristen.

Semester duration

Det akademiske året er delt inn i trimester, med forelesingsperiodar og eksamensavvikling i tidsromma september/oktober - desember, januar - mars og april - juni.

Lancaster University - Study Abroad Visiting Students

1/2

Study Abroad at Lancaster University, UK

2/2
campus i mørket
Photo:
© Lancaster University

Information