Hjem
Studentsider
erasmus+

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Griegakademiet ¿ Institutt for musikk (ERASMUS+)

  • LandDanmark
  • ByKøbenhavn
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på bachelor- og masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon ved Griegakademiet, Institutt for musikk. For meir informasjon, sjå https://www.uib.no/kmd/111762/reise-p%C3%A5-utveksling#griegakademiet-institutt-for-musikk

Når i studiet kan eg reise

Det passar best å reise på utveksling i 3. studieår av bachelorprogrammet. Vi tilrår at bachelorstudentane reiser ut heile studieåret, altså både i haust- og vårsemesteret.

Språk

Sjå lærestaden sine heimesider for informasjon om undervisningsspråk.

Kva emne kan eg ta

Utøvande emner som erstattar hovedinstrument (25 stp) og utøvande støttedisiplin (5 stp) og 30 frie studiepoeng som inngår i graden som valemne.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium blei grunnlagt i 1825, og er det eldste konservatoriet i Danmark. Det har om lag 400 studentar, og tilbyr musikkfaglege utdanningar av både utøvande og pedagogisk art, innan eit breitt spekter stilartar og instrumentgrupper. Konservatoriet ligg i Fredriksberg kommune, som i all praktisk forstand er ein del av København.

København ligg på øyane Sjælland og Amager ved Øresund, ein halvtimes togtur frå Sverige og halvannan times flytur frå Bergen. I storbyområdet København bur det rundt 1,2 millionar menneske. Dei kan glede seg over å bu det som fleire gongar har blitt kåra som verdas beste by å bu i, og som elles er kjend for verdsleiande gastronomi, den liberale fristaden Christiania og ivrige syklistar.

Bustad

Konservatoriet har ingen eigne studentbustader, og internasjonale studentar må sjølve ordne med bustad for opphaldet. Det finst fleire studentbustader, kalla kollegier, i København, men dei fleste har venteliste. Det er stort press på den private bustadmarkanden rundt semesterstart, så det løner seg å vere tidleg ute.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2023

Høst 2022/vår 2023 - BA utøvende musikk

Høst 2022/vår 2023 - BA utøvende musikk

25.08.2022 - 23.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute med å finne bolig og sykkel. Bli medlem av Ansa og sjekk opp i de forskjellige arrangementene til Sjømannskirken.

Undervisningsformer

All undervisningen var fysisk, med mindre du deltar på et av de internasjonale kursene. Disse foregår på zoom.

Vurdering av emnetilbodet

Det er ikke frie valgemner og du må derfor følge samme løp som de andre på din årgang. Jeg fikk heldigvis byttet ut pedagogikk med akkompagnement.

Fagleg utbyte og språk

Selv om jeg snakker norsk, valgte jeg å delta i den internasjonale klassen. Jeg fikk også tilbud om dansk språkopplæring.

Universitetsområdet og byen

Konservatoriet er helt fantastisk. Byen passer for alle.

Bustad

Vær tidlig ute og vær oppmerksom på svindlere. Jeg anbefaler å finne bolig på Facebook.

Sosialt miljø

Helt fantastisk!!

Informasjon