Hjem

Japansk

Sushi, manga, karaoke, haiku og zen er alle ord og omgrep som viser kor synleg Japan og den japanske kulturen er blitt i den globaliserte verda. Det japanske samfunnet, der gammalt og nytt lever side om side, inneheld fleire kjende element i ein framandkulturell kontekst. Nøkkelen til auka kjennskap om den fascinerande kulturen går gjennom det japanske språket.

Fagkoordinator: Harry Solvang
Studierettleiar: Mikkel Ekeland Paulsen
Eksamenskonsulent: Turid Daae
 

Japanskseksjonen tilbyr i dag eit Bachelorprogram i japansk med hovudvekt på språktileigning og språklæring. Den historiske og kulturelle konteksten som språket blir til i, får studentane kjennskap til mellom anna gjennom japansk litteratur og historie. Med kompetanse i japansk er du aktuell for arbeid innan næringslivet, i bransjar som turisme og fiskeeksport. 

Japanskmiljøet ved UiB og NHH er samla på ei felles facebookside (ekstern lenke). 

Studieprogram: Bachelorprogram i japansk

jubileum

30-årsjubileum for japanskfaget i Bergen

Velkommen til et innholdsrikt, variert og spennende program på japanskfaget sitt 30-årsjubileum.

Yrkesveier

Dro til Japan for å skrive om hagekunst – la grunnlaget for lysende oversetterkarriere

Kunsthistoriker og oversetter Ika Kaminka var den første til å oversette Haruki Murakami til norsk direkte fra japansk da hun oversatte Norwegian Wood i 1998. Omtrent ti år tidligere studerte hun kunsthistorie, teatervitenskap og japansk ved Universitetet i Bergen.

ny bok

Japanske aha-opplevelser

Det japanske språket er svært forskjellig fra det norske. En ny bok gjør det enklere å lære.

Internationalisation

Meeting foreign cultures

To fully participate in the business world of tomorrow, knowledge of language and culture needs to move beyond English.

Unik på jobbmarkedet med japansk

I jobben som leder for Innovasjon Norges kontor i Tokyo får Svend Haakon Kristensen daglig bruk for sine japanskkunnskaper. Han opplever at gode språkkunnskaper er med på å gjøre ham unik på jobbmarkedet. Gjennom kjennskap til språket har han også fått økt innsikt i japansk kultur, tenkemåte og...

Visste du at:

Innbyggjarane sitt namn på landet, Nihon eller Nippon, betyr Sola sitt opphav og er opprinneleg ein sørkinesisk uttale av dei to teikna som dannar namnet.