Hjem
Click

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Studentenes fagutvalg

Seminar

Kristina Miklavic: Shame as a Norm Regulator for Gendered Subjectivities

Kristina Miklavics presentasjon har hovedfokus på begrepet "skam" og hvordan dette begrepet har en normerende funksjon når det gjelder å uttrykke maskulinitet og femininitet.

FORSKING I FRONT

Vart filosof ved ein tilfeldigheit

Michael Baumgartner er opphavsmannen til Coincidence Analysis-metoden. Passande nok spelte tilfeldigheiter ei stor rolle då han valde å verte filosof.

Nyheter

Det er ikke farlig å velge feil

Det var egentlig økonom Sofie Lekve skulle bli, men hun fant til slutt lykken på filosofi.

Horisont 2020

UiB tiltrekker seg utenlandske forskere

En UiB-forsker reiser til Danmark, mens fem europeiske fremadstormende forskere kommer til UiB for å forske. De har fått tildelt Marie-Curie-stipender fra EU i samarbeid med UiBs forskningsmiljøer.