Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Studentenes fagutvalg

Wittgenstein

UNESCO omfavner Wittgensteins Nachlass

Wittgensteins filosofiske Nachlass ble 31. oktober 2017 del av Unesco Memory of the World.

Filosofi

Female voices in philosophy

This conference will showcase the work of female philosophers in an effort to contribute to counterbalancing the dominance of male voices in academic philosophy.

Karriereutviklingsprogram

Momentum

Pål Antonsen er valgt ut til å delta i det nye karriereutviklingsprogrammet Momentum.

Politisk filosofi

Filosofisk blikk på aktuelle saker i samtiden

Bloggen politiskfilosofi.no, en blogg om etikk og politisk filosofi har fått nytt design. De tre forskerne ved UiB som driver bloggen, Steinar Bøyum, Espen Gamlund og Jørgen Pedersen, kommer stadig med nye og interessante perspektiver på dagsaktuelle problemstillinger.

Athen

Filosofikurs i Athen våren 2018

Polis og fysis—byen og naturen—er tema. Kurset vil gi en bred og grundig innføring i den greske tenkning omkring etikk, politikk og natur. Sokrates, Platon og Aristoteles vil være hovedfigurer, men vi vil også ta for oss før-sokratikere, tragedieforfattere, sofister og politiske talere. Disse...