Hjem
Click

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Studentenes fagutvalg

Ethics

Kurs i moralfilosofi åpent for alle studenter!

The Department of Philosophy is offering a course in Moral Philosophy which is open to all students. The lectures will be given in English.

Konferanse: Fridom og Makt

Ein konferanse om arbeidarrørslas gløymde fridomsomgrep.

Studiestart 2017

Program for studiestartveka

Det humanistiske fakultet ønsker nye studentar velkomne måndag 14. august. Her finn du heile programmet for den første veka di hos oss.

Etter filosofistudiet

Fra filosofistudier til jobb

Filosofifaget gir en særdeles god bakgrunn for en rekke ulike yrker og karriereveier. I denne artikkelen får en blant annet et innblikk i hvorfor det er slik.
Hobergprisen 2017

Filosofar må være modige

– Korleis skal vi møte skadane skapt av internett-bøller og utpressarar, ekstremistar og pedofile, oppfinnarar av falske nyheiter og terrorplanar, som bruker eit slør av anonymitet for å skade, å skremme, å lure?