Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Studentenes fagutvalg

Platon

Grounding Rhetoric in Dialectic: On collection and division in Plato’s Phaedrus

What is the nature of dialectic in Plato? In this presentation postdoc Kristian Larsen will approach the question by concentrating on the Phaedrus.

Chris Menzel
sep 22

Foredrag av Chris Menzel: In defense of the possibilism-actualism distinction

Fredag 22. september får FOF besøk av Chris Menzel (Texas A&M University).

Moral

Moralisering – temanummer av Norsk Filosofisk Tidsskrift

Hovedspørsmålet som søkes besvart i dette nummeret av Norsk Filosofisk Tidsskrift (NFT) er: Hva vil det si å moralisere? Gjennom de ulike bidragene i temanummeret får vi mange gode og viktige tanker knyttet til et fenomen som kanskje i all for stor grad blir sett på som utelukkende negativt.

Bioetikk

Seminargruppe i bioetikk

Frivillig seminargruppe for studentar med interesse for skjeringspunktet mellom etikk og medisin.