Hjem
Click

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Studentenes fagutvalg

Etter filosofistudiet

Fra filosofistudier til jobb

Filosofifaget gir en særdeles god bakgrunn for en rekke ulike yrker og karriereveier. I denne artikkelen får en blant annet et innblikk i hvorfor det er slik.
Wittgenstein

Wittgenstein In / On Translation

Norsk - brasiliansk SPIRE - worskshop

Hobergprisen 2017

Filosofar må være modige

– Korleis skal vi møte skadane skapt av internett-bøller og utpressarar, ekstremistar og pedofile, oppfinnarar av falske nyheiter og terrorplanar, som bruker eit slør av anonymitet for å skade, å skremme, å lure?