Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Studentenes fagutvalg

Politisk teori

Professor Anat Biletzki: «Hannah Arendt on human politics»

Biletzki 's course will focus on reading Arendt’s thoughts on human rights in conjunction with her Jewish Writings.

Immanuel Kant

Karen Koch: "Kant on teleology in nature"

What is a purpose? What does it mean to ascribe purposiveness to nature? Is an organism a purposive entity? What is the relationship between mechanistic and teleological explanations of nature? This seminar examines Kant's discussion of these and related questions in the second part of the...

Hegel

Karen Koch: "Hegel's defense of puposiveness in nature"

The lecture will focus on how to understand Hegel's claim that the world itself reveals teleological structures.

Platon

Vivil Haraldsen: "Reason and the city-soul analogy in Plato’s "Republic""

In this talk Vivil Haraldsen will ask what light the city-soul analogy of Plato’s "Republic" casts on the conception of reason and reason’s rule in the soul in the dialogue, focusing on passages concerned with the vicious regimes in city and soul in Books 8-9 as well as passages explaining...

Filosofiske samtaler med innsatte

Åpner for nye innsikter og bedre dømmekraft

Marianne Frøystad Walderhaug har jobbet som fengselsfilosof de siste tolv årene. I samtalene med de innsatte prøver de å finne en vei ut av "robotmodus".