Hjem
Click

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Studentenes fagutvalg

Vi inviterer til
mar 20

Masterveka 2017

Vurderer du å ta ein mastergrad på HF? Vi inviterer til ei veke der masterprogramma er i fokus. Du får nyttig informasjon og inspirasjon som gjer det enklare for deg å ta eit val.

Nyhet

Meltzerpris til Ole Hjortland

Ole Hjortland mener vi alle kan bli flinkere til å tenke logisk, hvis vi øver. 8. mars ble han tildelt den prestisjetunge Meltzerprisen for yngre forskere.

Intellektuell historie

Charles Schmitt Prize 2017 til Mark Thomas Young

The Charles Schmitt prize is awarded annually by the international society of intellectual history (ISIH) to a doctoral student or recent postdoc for an essay in any area of intellectual history, broadly construed, from 1500 to the present, including the historiography of intellectual history.

Halvdagsseminar om filosofi og tekstteknologi

Wittgenstein og tekstteknologi

Wittgensteinarkivet inviterer til halvdagsseminar om filosofi og tekstteknologi. Vår kollega Jakub Mácha fra Masaryk Universitet i Brno, Tsjekkia snakker om utfordringer når det kommer til utforming av gode ontologier i humaniora, med særlig fokus på verbale disputter og konkurrerende ontologier,...

Holbergprisen

Holbergprisen til britisk filosof

Den britiske filosofen Onora O'Neill tildeles Holbergprisen i 2017 for sitt innflytelsesrike arbeid innen moralsk og politisk filosofi. Hun er særlig kjent for sitt arbeid med Kant's tenkning, bioetikk, menneskerettigheter, tillit og kommunikasjonsetikk.