Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Studentenes fagutvalg

Is it permissible to eat animals that have been humanely raised?

Jeff McMahan er White’s Professor of Moral Philosophy ved Universitetet i Oxford og en av vår tids ledende moralfilosofer.

Disputas: Marianne Frøystad Walderhaug - filosofi

Tittel på avhandlingen er: «Filosofiske samtaler med innsatte i fengsel – en fordypning i samtalens form og innhold»

Wittgenstein

UNESCO omfavner Wittgensteins Nachlass

Wittgensteins filosofiske Nachlass ble 31. oktober 2017 del av Unesco Memory of the World.

Argumentasjon

Forskere med logikksjekk

Formålet med bloggen er først og fremst ikke å ta stilling til om påstandene som fremmes er riktige, men om argumentene som gis er gode eller dårlige.
Athen

Filosofikurs i Athen våren 2018

Polis og fysis—byen og naturen—er tema. Kurset vil gi en bred og grundig innføring i den greske tenkning omkring etikk, politikk og natur. Sokrates, Platon og Aristoteles vil være hovedfigurer, men vi vil også ta for oss før-sokratikere, tragedieforfattere, sofister og politiske talere. Disse...