Hjem
Click

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Studer filosofi i Bergen

Hvorfor studere filosofi?
Filosofi er faget ved universitetet som stiller noen av de mest grunnleggende spørsmål. Hvordan kan vi vite noe om verden omkring oss? Hvordan bør vi leve? Hva kjennetegner et rettferdig samfunn?

Instituttet huser også Wittgensteinarkivet.

Studentenes fagutvalg

Jobb som gruppeleder!

Gruppeledere til semesterstart søkes

Er du en vennlig og utadvendt HF-student? Kan du improvisere om det trengs, og er du komfortabel med å lede en gruppe? Da er du den vi trenger.

Nyhet

Meltzerpris til Ole Hjortland

Ole Hjortland mener vi alle kan bli flinkere til å tenke logisk, hvis vi øver. 8. mars ble han tildelt den prestisjetunge Meltzerprisen for yngre forskere.

Mobilitetsstipend

Marie-Curie-stipend fra EU til Kristian Larsen

DICTUM er et grunnforskningsprosjekt der hovedfokus er den tekniske kjernen i Platons filosofi, dialektikkbegrepet. Dialektikk er metoden som adskiller filosofiske undersøkelser fra andre typer undersøkelser.

Intellektuell historie

Charles Schmitt Prize 2017 til Mark Thomas Young

The Charles Schmitt prize is awarded annually by the international society of intellectual history (ISIH) to a doctoral student or recent postdoc for an essay in any area of intellectual history, broadly construed, from 1500 to the present, including the historiography of intellectual history.

møt en professor

Lars Fr. H. Svendsen: Frihet, ondskap og kjedsomhet

Han blir irritert når det er noe han ikke forstår, og skriver for å få klarhet.