Geografifaget er opptatt av sammenhenger og prosesser knytt til natur og samfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fem fagretninger:

Følg oss på: 

Forskerutdanning

Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbyr organisert forskerutdanning som leder frem til ph.d.-graden.

 

Masterprosjekt

Geografer i arbeidslivet

 

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune

Utdanninga mi er svært relevant for det meste av arbeidsoppgåvene. Teoriar om nyskaping og globalisering gjev meg ei forståing av dei større samanhengane samfunnsliv og næringsliv utspel seg i. Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn.