Hjem
Click

Institutt for geografi

 

Geografifaget er opptatt av sammenhenger og prosesser knytt til natur og samfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fem fagretninger:

Erasmus+ praksisopphold

Praksis ved Den norske ambassaden i Madrid

Med to bachelorgrader fra UiB, en i spansk og latinamerikastudier og en i økonomisk geografi, hadde jeg veldig lyst til å prøve meg i en arbeidssituasjon hvor begge deler kommer til nytte, før jeg går videre på master.

Feltkurs

Studerer regional utvikling på Sotra

- Det beste med feltkurs er at vi får tatt teorien i pensum i bruk på en helt annen måte enn ved å bare lese det. Jeg føler jeg har fått en mye bedre forståelse av pensum igjennom dette kurset, sier geografisudent Christine Jensen.

CHRISTIEKONFERANSEN 2016

Alle mann på Bybanen!

Forskergruppen SpaceLab ser på hvordan vi kan utvikle mer bærekraftige byer i fremtiden.

Studere geografi

Geografi er aktuelt, spennande og meiningsfullt

- Det beste med å vere geografistudent er at du heile tida lærer om tema som er samfunnsaktuelle og som påverkar menneska på jorda. Og geografistudentane er ein gjeng engasjerte menneske som vil lære nye ting og utvikle seg.

Forskermobilitet

Forskeropphold i utlandet – reis ut, reis ut!

Inger Elisabeth Måren, postdoktor ved Institutt for geografi, valgte å reise til University of California Berkeley for ett semester.

Geografer i arbeidslivet

"Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn".

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune