Hjem
Click

Institutt for geografi

 

Geografifaget er opptatt av sammenhenger og prosesser knytt til natur og samfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fem fagretninger:

Workskop

Betre utnytting av fisk som matressurs

Fisk har unike kvalitetar som ernæring og har i sjølv små mengder avgjerande positiv innverknad på helsa. Likevel manglar fisk ofte i globale helsetiltak for å redusere under- og feilernæring i sårbare grupper som gravide, ammande mødrer, barn og fattige.

Skolebesøk

Besøk fra Amalie Skram vgs.

22.11.16 hadde Institutt for geografi besøk av en klasse i samfunnsfag programfag fra Amalie Skram vgs.

GIS-dagen

Fra lokal turbulens til global sensitivitet på årets GIS-dag

GIS-dagen faller alltid på en onsdag midt i november og i år som i fjor stod Institutt for geografi for et spennende program i samarbeid med Geoforum og Geodatas GIS-ambassadør ved UiB.

Ph.d.-intervjuet

Vil forene biologisk mangfold og ressursutvinning

Lila Nath Sharma ville undersøke om den biologiske ressursutvinningen, av fjellbeiter og skogbruket, er så negativt for det biologiske mangfoldet som han var blitt fortalt. Det var det ikke.

Nyhet

Venstre vil gje seks millionar til Centre for Climate and Energy Transformation

Fredag var Venstre-leiar Trine Skei Grande på besøk i Bergen for å besøka sentrale aktørar innan klimaforsking og utdanning.

Geografer i arbeidslivet

"Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn".

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune

 

Seniorrådgiver/arealplanlegger i Forsvarsbygg

Geografifagets bredde når det gjelder samfunnstemaer, blandingen av natur- og samfunnskunnskap, opplæring i praktiske ferdigheter på kart- og GIS-siden og fokuset på planlegging som sosiale og politiske prosesser er midt i blinken for en arealplanlegger.
Cato Johansen
Seniorrådgiver/arealplanlegger i Forsvarsbygg