Hjem

Institutt for geografi

Geografifaget er opptatt av sammenhenger og prosesser knytt til natur og samfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fem fagretninger:

Studievalg

Hvorfor studere geografi?

Møt studenter, fapersoner og en geograf i arbeidslivet som forteller om hvorfor geografifaget er så aktuelt, feltkurs som en viktig del av undervisningen, det gode studentmiljøet og utdanningens jobbrelevans.

Prosjekt

Kompetansestudie i Nordhordland

På oppdrag fra næringslivet i regionen, skal Institutt for geografi og Uni Rokkan det neste året kartlegge kompetansebehov i Nordhordland.

Utdanning

10 gode grunner til å studere geografi ved UiB

Er du nysgjerring på geografistudiet? Vi gir deg 10 gode grunner til å bli geografistudent i Bergen.

Utdanning

Geografi er et spennende fag med godt miljø

- I geografistudiet ser vi på flere av de store trekkene i verdensbildet, som klimaendringer og tilpasninger, globalisering og matsikkerhet. Det gir en helhetlig forståelse av sammenhenger i verden, sier geografistudent Ane Netland Rolland.

Utdanning

Geografistudiet er variert, sosialt og aktuelt

Som samfunnsengasjert og interessert i miljø og natur, passa beskrivelsen av geografistudiet godt til Anne Sofie Hovden da hun skulle søke på studier. Studiet ser på samspillet mellom miljø, natur og samfunn.

Geografi og karriere

"Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn".

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune