Hjem

Institutt for geografi

Geografifaget er opptatt av sammenhenger og prosesser knytt til natur og samfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fem fagretninger:

GIS

GIS-dagen 2017

Årets GIS-dag arrangement var det 3. i rekken og i god bergensk stil er det nå blitt en tradisjon.

Ny ansatt

Benjamin Aubrey Robson er ny postdoktor

Benjamin Aubrey Robson begynte som postdoktor ved Institutt for geografi i oktober. Han skal fortsette å forske på isbreer ved bruk av fjernmåling, men vil også fokusere på steinbreer, smelting av permafrost og hvordan endringer i kryosfæren påvirker vannressurser.

Ny doktorgrad

Hvordan øke mattilgjengeligheten i Afrika sør for Sahara?

Andreas Gerber disputerer onsdag 8. november 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Dynamics of Food Availability in sub-Saharan Africa - An Endogenous Perspective on Food Production Systems".

Senter for klima- og energiomstilling

Forsking på grøn omstilling er best i hardt vêr

– Det er på Vestlandet vi kjenner mest på dette med flom og ekstremvêr, seier klimaforskar og senterleiar Håvard Haarstad.

ALUMNI

Forsker/ph.d.-kandidat ved CICERO Senter for klimaforskning

Nina Bergan Holmelin tok bachelorgrad i utviklingsstudier med spesialisering i geografi og fullførte mastergraden i geografi i 2010. I dag er hun forsker/ph.d.-kandidat ved CICERO Senter for klimaforskning.

Geografi og karriere

"Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn".

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune