Hjem
Click

Institutt for geografi

 

Geografifaget er opptatt av sammenhenger og prosesser knytt til natur og samfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fem fagretninger:

Utdanning

Vil du studere geografi?

Geografi er studiet av menneske, samfunn, natur og miljø, og samanhengen mellom desse. Vi ser på samfunnsutfordringar både frå samfunns- og naturperspektiv. Vil du bli geografistudent?

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)

Jeg vil bli en lærer som vekker elevenes interesse for fagene

Du må ha lyst til å jobbe med mennesker og ha en stor interesse for faget du skal undervise. Det smitter over og elevene trenger og fortjener interesserte og engasjerte lærere.

Ny tilsett

Pål Ringkjøb Nielsen er ny postdoktor

Pål Ringkjøb Nielsen er tilsett som ny postdoktor i naturgeografi ved Institutt for geografi. Han er oppteken av storm og klimaendringar og vil i si postdoktor-stilling utvida kunnskapen om fortidas stormaktivitet.

Masterprosjekt

Forslag til nye masterprosjekt i geografi

Som masterstudent får du jobbe med ditt eget masterprosjekt og du har en faglig veileder ved instituttet. Lurer du på hva du skal studere i masteroppgaven og hvem som kan veilede? Her presenterer veiledere ved Institutt for geografi sine faglige interessefelt og gir forslag til masterprosjekt som...

Studere geografi

Geografi er aktuelt, spennande og meiningsfullt

- Det beste med å vere geografistudent er at vi heile tida lærer om tema som er samfunnsaktuelle. Og geografistudentane er ein gjeng engasjerte menneske som vil lære nye ting, utvikle seg og vere med å bidra i ulike spørsmål som påverkar menneska på jorda.

Geografi og karriere

"Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn".

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune