Hjem
Click

Institutt for geografi

 

Geografifaget er opptatt av sammenhenger og prosesser knytt til natur og samfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fem fagretninger:

Masteroppgåve

Presentasjon av masteroppgåver i geografi

17 masterstudentar leverte masteroppgåvene sine i geografi innan fristen 15. mai. I samband med avsluttande mastereksamen skal dei presentere oppgåvene sine i juni. Presentasjonane er opne for alle interesserte.

Nyheter

Geografi på det nye Folgefonnsenteret

Folgefonnsenteret i Rosendal ble offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg 2. mai 2017. Senteret er organisert gjennnom en egen stiftelse, og er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret.

Utdanning

Vil du studere geografi?

Geografi er studiet av menneske, samfunn, natur og miljø, og samanhengen mellom desse. Vi ser på samfunnsutfordringar både frå samfunns- og naturperspektiv. Vil du bli geografistudent?

Ny tilsett

Pål Ringkjøb Nielsen er ny postdoktor

Pål Ringkjøb Nielsen er tilsett som ny postdoktor i naturgeografi ved Institutt for geografi. Han er oppteken av storm og klimaendringar og vil i si postdoktor-stilling utvida kunnskapen om fortidas stormaktivitet.

Masterprosjekt

Forslag til nye masterprosjekt i geografi

Som masterstudent får du jobbe med ditt eget masterprosjekt og du har en faglig veileder ved instituttet. Lurer du på hva du skal studere i masteroppgaven og hvem som kan veilede? Her presenterer veiledere ved Institutt for geografi sine faglige interessefelt og gir forslag til masterprosjekt som...

Geografi og karriere

"Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn".

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune