Hjem
Click

Institutt for geografi

 

Geografifaget er opptatt av sammenhenger og prosesser knytt til natur og samfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fem fagretninger:

Debatt/Akademia

Lagånd og gullprestasjoner i akademia

Et rimelig utgangspunkt i å skape grobunn for slagkraftig forskning burde jo tross alt være universitetenes egen grunnutdanning. Å se studenter som en ressurs i både forskning og utdanning kan lede til et universitetsmiljø der kunnskapstørst, nysgjerrighet og kritisk tenking blomstrer.

Masterprosjekt

En lokalitet som et matsystem

Mitt masterprosjekt går ut på anvende blant annet systemteori for å identifisere hvilke faktorer og aktiviteter som påvirker utbredelsen av matsikkerhet i Aasiaat på Grønland.

Masterprosjekt

Offentlige uterom i Bergen sentrum

Mitt masterprosjekt går ut på å vurdere hvordan digitale verktøy best kan brukes i planlegging av offentlige uterom.

Forskning

Lansering av BFS-finansiert prosjekt

Fredag 30.9. ble prosjektet European Cities as Actors in Climate and Energy Transformation offisielt åpnet gjennom en markering på Kafé Muntlig på Studentsenteret.

Masterprosjekt

Marine miljøvariasjoner i Irminger-strømmen, Island, basert på sklerokronologi

Informasjon om fortidige klima- og miljøendringer, og da spesielt fra den klimatiske viktige regionen som Nord-Atlanteren er, danner grunnlaget for sikrere prediksjoner om klimaendringer i fremtiden.

Geografer i arbeidslivet

"Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn".

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune

 

Seniorrådgiver/arealplanlegger i Forsvarsbygg

Geografifagets bredde når det gjelder samfunnstemaer, blandingen av natur- og samfunnskunnskap, opplæring i praktiske ferdigheter på kart- og GIS-siden og fokuset på planlegging som sosiale og politiske prosesser er midt i blinken for en arealplanlegger.
Cato Johansen
Seniorrådgiver/arealplanlegger i Forsvarsbygg