Hjem

Institutt for geografi

 

Geografifaget er opptatt av sammenhenger og prosesser knytt til natur og samfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fem fagretninger:

Masterprosjekt

Geofarer på militære øvingsområder

Jeg har valgt å skrive min masteroppgave om geofarer. Oppgaven tar sikte på å undersøke hvilke geofarer som kan utgjøre en risiko for soldater under trening, med fokus på feltområder på Setermoen og Mauken-Blåtind i Troms.

Studere geografi

Mentorer for nye geografistudenter

Anna Dybwad Alstad, Marte Ramstad og Kari Elida Eriksen vil hjelpe nye studenter i overgangen til studentlivet. De er mentorer for nye geografistudenter dette semesteret.

Utveksling

Topp med utveksling til Reading

- Jeg ville oppleve å bo i et annet land og se mer av verden. Og hvilken bedre måte å gjøre det på enn å reise og ta utdanning samtidig?

Semesterstart

Semesterstart og undervisning ved Institutt for geografi høsten 2017

Velkommen til et nytt semester med geografistudier!

Ny doktorgrad

Isbreer som røper hemmeligheter om fortidens klima

Henrik Løseth Jansen disputerer torsdag 29. juni 2017 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Late Glacial and Holocene glacier fluctuations and climatic implications in sub-arctic northern Norway».

Geografi og karriere

"Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn".

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune