Hjem
Click

Institutt for geografi

 

Geografifaget er opptatt av sammenhenger og prosesser knytt til natur og samfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fem fagretninger:

Masterprosjekt

Nordkoreanske flyktninger i Sør-Korea

Masterprosjektet mitt handler om integreringsutfordringene til nordkoreanske flyktninger som prøver å tilpasse seg et moderne demokratisk og kapitalistisk samfunn i Sør-Korea.

Utveksling

Et semester i Lyon

Jeg ville studere et semester i Lyon for å smake på de faglige delikatesser så vel som livets retter forøvrig.

Jubilant

Geografen Arnfinn Seim 80 år

Det er ikke til å tro; Arnfinn Seim fyller 80 år søndag 17. Januar. Han kom til Bergen i 1966 etter hovedfagseksamen i geografi ved Universitetet i Oslo, og har vært en ankermann for flere generasjoner studenter i 50 år ved Institutt for geografi.

Ny ansatt

Tessa Bargmann er ny postdoktor

Tessa Bargmann er ny postdoktor ved Institutt for geografi. Hun er utdannet økolog med hovedvekt på biodiversitet og bevaring og forvalting av kulturlandskap.

Masterprosjekt

Klima- og brehistorien ved Kvigtindbreen

Mitt masterprosjekt handler handler om å kartlegge klima- og brehistorien ved Kvigtindbreen som ligger i Børgefjell nasjonalpark.

Geografer i arbeidslivet

"Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn".

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune

 

Kalender

Deglasiasjonshistorie i Vermedalen og Langfjelldalen

Det beste med å studere geografi er den store breidda i faget. Eg trur at dette, kombinert med ulike metodar ein lærer gjennom studiet, gir ei fagleg tyngde som vil vere spesiell og ettertrakta.
Erlend Sporstøl Vikestrand