Hjem
Click

Institutt for geografi

 

Geografifaget er opptatt av sammenhenger og prosesser knytt til natur og samfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fem fagretninger:

Masterprosjekt

Marine miljøvariasjoner i Irminger-strømmen, Island, basert på sklerokronologi

Informasjon om fortidige klima- og miljøendringer, og da spesielt fra den klimatiske viktige regionen som Nord-Atlanteren er, danner grunnlaget for sikrere prediksjoner om klimaendringer i fremtiden.

Ekskursjon

Ekskursjon til Tjeldstø i Øygarden

Mandag 19. september var halve GEO113 på ekskursjon til Tjeldstø i Øygarden.

Nyhet

Brennbare rettigheter

Lokale urfolksgrupper i Alberta, Canada omfavner endring som overlevelsesstrategi i oljesandområder preget av ustabilitet og usikkerhet i kjølvannet av økonomiske nedgangstider og ødeleggende naturkatastrofer.

Invitasjon

Åpning av BFS-prosjekt

Vi vil med dette invitere til åpning av prosjektet European Cities as Actors in Climate and Energy Transformation.

UiB Alumni

Når geografane møtast

Det er for lengst blitt ein tradisjon. Men i år var det også eit lite jubileum med årets geografigjensyn i Storelogen på Kvarteret. For femte året på rad arrangerte Institutt for geografi alumnustreff for geografar.

Geografer i arbeidslivet

"Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn".

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune

 

Seniorrådgiver/arealplanlegger i Forsvarsbygg

Geografifagets bredde når det gjelder samfunnstemaer, blandingen av natur- og samfunnskunnskap, opplæring i praktiske ferdigheter på kart- og GIS-siden og fokuset på planlegging som sosiale og politiske prosesser er midt i blinken for en arealplanlegger.
Cato Johansen
Seniorrådgiver/arealplanlegger i Forsvarsbygg