Hjem
Click

Institutt for geografi

 

Geografifaget er opptatt av sammenhenger og prosesser knytt til natur og samfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fem fagretninger:

Åpen dag 8. mars 2017

Møt Marikken og Max

Er du nysgjerrig på geografistudiet? Når UiB inviterer elever til Åpen dag 8. mars, står Marikken Wullf Wathne og Max Koller klare til å gi smakebiter på hva vi er opptatt av på Institutt for geografi.

Utveksling

Mitt år i Cape Town

Året mitt i Cape Town er et av de viktigste studieårene jeg har hatt. Jeg lærte utrolig mye nytt, og jeg bruker mye av det jeg lærte hver dag nå som masterstudent.

Masterprosjekt

Nye masterprosjekt i geografi

Like før jul presenterte 22 masterstudentar i geografi masterprosjekta sine og signerte rettleiaravtalar ved Institutt for geografi.

NYHET | GEOGRAFI

Med blikk på bærekraften i europeisk landbruk

Birgit Kopainsky er en av partnerne i et større prosjekt om bærekraft og fleksibilitet i europeisk landbruk. Prosjektet mottok nylig over 40 millioner kroner i støtte fra EU.

Studere geografi

Geografi er aktuelt, spennande og meiningsfullt

- Det beste med å vere geografistudent er at vi heile tida lærer om tema som er samfunnsaktuelle. Og geografistudentane er ein gjeng engasjerte menneske som vil lære nye ting, utvikle seg og vere med å bidra i ulike spørsmål som påverkar menneska på jorda.

Geografi og karriere

"Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn".

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune