Kontakt

Adresse:

Christies gate 12
5015 Bergen

Tlf 55588287
post@psykp.uib.no

Instituttleder: Per Einar Binder
Stedfortreder: Kjersti Arefjord
Administrasjonsjef: Bjørn Olav Telnes