navnetopper

Navnestatistikk fra mange land

Lister over vanlige navn fra Norge og andre land, henta fra offisielle kilder. Det er også med noen lister med godkjente og avviste fornavn, navnelister fra uoffisielle kilder og lenker til telefonkataloger

[22.1.2014 ble alt kontrollert, og det ble gjort endringer under mange av landa. De siste månedene har mange lenker vært brutt.]

 

Norge

Navnestatistikk hos Statistisk sentralbyrå (SSB):

http://www.ssb.no/navn/

 

100 fornavn på topp for 5-års-perioder 1900--1979, og 1980--82, 1850--74 og 1875--99. Samme datagrunnlag som hos SSB, dvs. folkeregisteret. Tatt ut oktober 1982. (Lagt ut 3.2.14)

Kvinner:

folk.uib.no/hnoiu/navn/boker/KumulerteFornavn_1991/KumulerteFornavn_1991_Kvinner_red.pdf

Menn:

folk.uib.no/hnoiu/navn/boker/KumulerteFornavn_1991/KumulerteFornavn_1991_Menn_red.pdf

 

Sverige

Søk for enkeltnavn fins på denne nettsida:

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Amnesovergripande-statistik/Namnstatistik/30903/Namnsok/

 

Annen svensk navnstatistikk:

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Amnesovergripande-statistik/Namnstatistik/

 

Danmark

Navnestatistikk hos Danmarks statistik:

http://www.dst.dk/navne.aspx

 

Et annet dansk navnesøk (også folkeregisteropplysninger):

http://www.danskernesnavne.navneforskning.ku.dk/Personnavne.asp

 

Godkjente gutte- og jentenavn i Danmark (under "Søg i navnelister"), og opplysninger om lovgivning:

http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/navne/

Navn som er med i de to listene, oppfyller kravet til opphav eller tradisjon som fornavn etter den norske navneloven. Lista " Udenlandske navne" bygger på kopi av den norske lista for navn fra kulturer som ikke skiller mellom for- og etternavn.

 

Finland

Navnestatistikker hos Befolkningsregistercentralen. Fornavn fordelt på alder, og etternavn:

http://verkkopalvelu.vrk.fi/Nimipalvelu/default.asp?L=2

 

Navnetopper for hvert år f.o.m. 2003.:

http://www.vrk.fi/default.aspx?id=243

 

Island

Fornavn, offisiell statistikk fra Statistics Iceland: http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Nofn

Lista inneholder toppnavn for hvert kjønn for hele befolkninga pr. 1.1.2012, og fødte i 2011 m.m. Legg merke til at det fins statistikker for første fornavn, samla for første og andre fornavn og for andre fornavn. (Mer forklaring med oversettelse kan komme her.)

Islansk navnelov, på islandsk: http://www.althingi.is/lagas/140b/1996045.html

 

Islandske navneregler, forklaring på islandsk:

http://www.urskurdir.is/DomsOgKirkjumala/Mannanafnaskra/Um_nofn/

 

Islandske navneregler, forklaring på islandsk av Guðrún Kvaran:

http://www.arnastofnun.is/page/arnastofnun_nafn_nefnir_GK

 

Islandsk navnelov, på engelsk: http://eng.innanrikisraduneyti.is/laws-and-regulations/english/personal-names/

 

Islandske navneregler, forklaring på engelsk:

http://en.island.is/family/having_a_baby/name_giving

 

Lister over godkjente og avviste navn, på islandsk (Islandsk språknemnd): http://www.island.is/islensk-nofn

 

Færøyane

 Liste over godkjente fornavn, dvs. hovedlista her:

http://www.fmn.fo/navn/folkanovn/folkanovn.htm

(Obs. Noen av lenkene som går videre derfra i venstre marg har ikke offisielt innhold.)

 

Navnestatistikk, se under "Fólkanøvn" et stykke ned på sida (etternavn, mannsnavn og kvinnenavn for alle aldre; dernest for fødte gutter og jenter):

http://www.hagstova.fo/portal/page/portal/HAGSTOVAN/Hagstova_Foroya/Hagtalsgrunnur/ibugvav_val

 

Grønland

Liste over godkjente fornavn, og annet om navneregler:

http://www.oqaasileriffik.gl/da/soeg/navne

(Forkortelsene under "Oprindelse" gjelder områder på Grønland. Ev. mer forklaring får en fram med å trykke på navnet.)

 

Navnestatistikk (hos det private nettstedet Nordic Names):

http://www.nordicnames.de/wiki/Category:Greenlandic_Name_Statistics

 

Tyskland

Vanligste fornavn, ikke offisiell liste, ikke totalutvalg:

http://www.gfds.de/index.php?id=63

(Offisiell liste fins ikke for Tyskland.)

 

Østerrike

Offisiell navnestatistikk (virka pr. 22.1.2014):

http://www.statistik-austria.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/geburten/haeufigste_vornamen/index.html

 

Sveits

Offisiell navnestatistikk:

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/02/blank/dos/prenoms/01.html

(Obs. Lenker som går videre derfra, har ikke offisielt innhold.)

 

Nederland

Navnestatistikker for etternavn, med engelske skjermtekster og nederlandske forklaringer:

http://www.meertens.knaw.nl/nfd/index.php?taal=eng

 

Navnestatistikker for fornavn, med nederlandsk tekst:

http://www.meertens.knaw.nl/nvb/

Bruk søkefeltet øverst til høyre på nettsida. Det er bl.a. valg for nøyaktig skrivemåte (like navn), begynnelse av navn. Bruk gjerne oversetterprogram, f.eks. i Google, eller ordbøker.

 

Navnestatistikk fra Sociale Verzekeringsbank (SVB), som betaler ut barnetrygd i Nederland:

http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/kindernamen/top20/

 

Belgia

Offisiell statistikk:

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/namen/

 

England og Wales

England og Wales, 2012:

http://www.ons.gov.uk/ons/rel/vsob1/baby-names--england-and-wales/2012/stb-baby-names-2012.html

 

England og Wales, tidligere år: Søk med "Baby names" i søkefeltet på nettsidene det er vist til ovenfor.

 

England og Wales, 5 på topp for fødte jenter og gutter i 1904, 1934, 1964, 1994 og 1999:

(Brutt pr. 22.1.14. Kommer ev. tilbake.)

 

Skottland

Offisiell navnestatistikk:

http://www.gro-scotland.gov.uk/statistics/theme/vital-events/births/popular-names/index.html

 

Irland (Eire)

Offisiell navnestatistikk:

http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/ibn/irishbabiesnames2012/

 

Spania

Vanlige for- og etternavn, offisiell statistikk, spansk tekst:

http://www.ine.es/daco/daco42/nombyapel/nombyapel.htm

Vanlige fornavn, offisiell statistikk, engelsk tekst:

http://www.ine.es/en/daco/daco42/nombyapel/nombres_por_fecha_en.xls

 

Estland

Vanligste fornavn og etternavn i Estland. Uten år (IU lest første gang 22.4.2010, virka 22.1.14; ser ut til å være data pr. 1.2.2005):

http://www.siseministeerium.ee/13440/

 

Polen

50 vanligste fornavn for hvert kjønn, for hele befolkninga i 2004, offisiell statistikk (Brutt pr. 22.1.14.)

http://www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=1019

 

Ungarn

Toppnavn blant fødte i 2004 og 2005 (fra nettavis), og i hele folket 1.1.2006:

http://index.hu/bulvar/nev3536

 

Godkjente fornavn i Ungarn (Ungarske Akademi):

http://www.nytud.hu/oszt/nyelvmuvelo/utonevek/

Guttenavn ("Férfinevek") og jentenavn ("Női nevek")

 

Navnestatistikk (uoffisiell nettside):

http://magyarnevek.hu/nevek/utonevstatisztika

Ifølge nettsida er det henta fra offisiell navnestatistikk.

 

Slovenia

Navnestatistikk, med engelsk tekst:

http://www.stat.si/eng/imena.asp

 

Canada:

Den franskspråklige provinsen Quebec, offisiell etternavnsstatistikk fra 2005/2006

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/caracteristiques/index.html

 

Fornavn i Quebec, offisiell statistikk for 1996, side 7--8 her:

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/bulletins/sociodemo-vol03-no2.pdf

 

Den engelskspråklig provinsen Britisk Columbia, offisiell statistikk for siste år (2012):

http://www.vs.gov.bc.ca/babynames/index.html

 

USA

Navnestatistikker hos hos Social Security Administration, USA:
http://www.ssa.gov/OACT/babynames/index.html

 

Utvalg fra 1990-folketellinga, vanligste navn: fornavn og etternavn:

http://www.census.gov/genealogy/www/data/1990surnames/names_files.html

 

Etternavn fra 2000-folketellinga:

http://www.census.gov/genealogy/www/data/2000surnames/index.html

 

Argentina

Lister med godkjente fornavn (fra argentinske myndigheter), med spansk tekst:

http://www.buenosaires.gob.ar/registro-civil/buscador-de-nombres

 

Fra telefonkatalogen for Buenos Aires i Argentina, 2003, etternavn (tab. 6.1) og fornavn for begge kjønn (tab. 6.3).

http://www.leak.com.ar/~juan/papers/guia/paper/

 

Chile

Offisiell statistikk, 100 vanligste fornavna for hvert kjønn i 2009, 50 vanligste, med sammenligninger for årene 2000--2008 (Damas = kvinner, Varones = menn):

http://www.registrocivil.cl/Servicios/Estadisticas/Archivos/NombresComunes/Nombres_Annos.htm

 

Offisiell statistikk, 100 vanligste fornavna for hvert kjønn i 2005 og 2006:

http://www.registrocivil.cl/Servicios/Estadisticas/Archivos/NombresComunes/2005.html

http://www.registrocivil.cl/Servicios/Estadisticas/Archivos/NombresComunes/2006.html

(Nyere statistikk er ikke på tilsvarende adresser, pr. 22.1.14)

 

Offisiell statistikk, navn i alle aldre samla, 50 vanligste:

http://www.registrocivil.cl/Servicios/Estadisticas/Archivos/NombresComunes/historico.html

 

Australia, offisiell statistikk, etternavn

http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/Falcon_Search_Tools.Main?pSearch=Surname

Det er søk på navn, eller begynnelsen av navn.

 

Japan

Etternavn, usikker status

http://www.japanese-name-translation.com/site/top500_Japanese_family_names.xls

 

Frankrike, Spania, Italia, Tyskland, Storbritannia, usikre data: 

Nettstedet auFeminin.com har lagt ut databaser for etternavn i flere europeiske land. Dette er usikre data. Eventuelle funn er bør også bekreftes fra andre kilder.

 

Etter at jeg sendte spørsmål til auFeminin.com om kilder og tidspunkt for uttak av data, fikk jeg dette svaret (16.5.2007):

"These data are sourced from our very important member databases and, when
possible, ajusted with other oficial sources."

 

 

 

 

 

 

Telefonkataloger for hele verden fins hos:

 

 

 

Informasjon om bruk av telefonkatalogner for behandling av navnesøknader i Norge:

Telefonkataloger kan brukes til å dokumentere at navn, særlig etternavn, har tradisjon i andre land. Det er særlig aktuelt for § 3 3. ledd nr. 3, dvs. tilfeller der det ønska etternavnet er i bruk som fornavn, men ikke som etternavn i Norge. En må forsikre seg om at det er etternavnsbruk en finner, og ikke navn på firmaer og annet som ikke er etternavn. For å sikre seg mot at det ikke er uoffsielle navn som er brukt, bør dokumentasjonen omfatte noen titalls forekomster. Hvor streng en skal være bør avhenge av hva slags annen dokumentasjon som fins i tillegg. Søk i én telefonkatalog i ett land er for svakt grunnlag fordi en ikke kan vite sikkert hva slags data det er der.

 

Alt ble sist kontrollert 22.1.2014.

Meld gjerne fra dersom noen av lenkene ovenfor ikke virker.

Faglig ansvarlig for nettsida: Ivar Utne, ivar.utne(KRØLL)uib.no