Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

navnetopper

Navnestatistikk fra mange land

Lister over vanlige navn henta fra offisielle kilder. Også lister med godkjente og avviste fornavn, navnelister fra uoffisielle kilder og lenker til telefonkataloger. (Endra 12.3.15.)

 

Norge

Navnestatistikk hos Statistisk sentralbyrå (SSB):

http://www.ssb.no/navn/

 

100 fornavn på topp for 5-års-perioder 1900--1979, og 1980--82, 1850--74 og 1875--99. Samme datagrunnlag som hos SSB, dvs. folkeregisteret. Tatt ut oktober 1982. (Lagt ut 3.2.14)

Kvinner:

folk.uib.no/hnoiu/navn/boker/KumulerteFornavn_1991/KumulerteFornavn_1991_Kvinner_red.pdf

Menn:

folk.uib.no/hnoiu/navn/boker/KumulerteFornavn_1991/KumulerteFornavn_1991_Menn_red.pdf

 

Sverige

Søk for enkeltnavn fins på denne nettsida:

http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/namnsok/ (retta 5.1.17)

 

Annen svensk navnstatistikk:

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Amnesovergripande-statistik/Namnstatistik/

 

Danmark

Navnestatistikk hos Danmarks statistik:

http://www.dst.dk/navne.aspx

 

Et annet dansk navnesøk (også folkeregisteropplysninger):

http://www.danskernesnavne.navneforskning.ku.dk/Personnavne.asp

 

Godkjente gutte- og jentenavn ("Navnelister" i venstre marg) i Danmark og opplysninger om lovgivning:

http://ast.dk/born-familie/navne/navne

Navn som er med i de to listene, oppfyller kravet til opphav eller tradisjon som fornavn etter den norske navneloven. Lista " Udenlandske navne" bygde opprinnelig på kopi av den norske lista for navn fra kulturer som ikke skiller mellom for- og etternavn, men kan være endra etter det. (Norsk liste, som IU laga i 2002 fins blant disse: http://www.uib.no/lle/23537/fornavnslister)

 

Finland

Navnestatistikker hos Befolkningsregistercentralen. Fornavn fordelt på alder, og etternavn:

http://verkkopalvelu.vrk.fi/Nimipalvelu/default.asp?L=2

 

Navnetopper for hvert år f.o.m. 2003.:

http://www.vrk.fi/default.aspx?id=243

 

Island

Fornavn, offisiell statistikk fra Statistics Iceland: http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Nofn

Lista inneholder toppnavn for hvert kjønn for hele befolkninga pr. 1.1.2014, og fødte i 2013 m.m. Legg merke til at det fins statistikker for første fornavn, samla for første og andre fornavn og for andre fornavn. (Mer forklaring med oversettelse kan komme her.)

Islansk navnelov, på islandsk: http://www.althingi.is/lagas/140b/1996045.html

 

Islandske navneregler, forklaring på islandsk:

http://www.urskurdir.is/DomsOgKirkjumala/Mannanafnaskra/Um_nofn/

 

Islandske navneregler, forklaring på islandsk av Guðrún Kvaran:

http://www.arnastofnun.is/page/arnastofnun_nafn_nefnir_GK

 

Islandsk navnelov, på engelsk: http://eng.innanrikisraduneyti.is/laws-and-regulations/english/personal-names/

 

Islandske navneregler, forklaring på engelsk:

https://www.island.is/en/family/having_a_baby/name_giving/

 

Lister over godkjente og avviste navn, på islandsk (Islandsk språknemnd):

https://www.island.is/mannanofn

"Leit aD nafni" til venstre på sida fører til lister over godkjente navn.

De to knappene til høyre for dette fører til informasjon om navnegodkjenning.

 

Færøyane

Liste over godkjente fornavn:

http://malrad.fo/page.php?Id=38&l=fo

I venstre mang fins kvinnenavn (konufólknøvn) og mannsnavn (mannfólknøvn). Dernest også lenke til navneloven ("lóggáva") og til andre navnlister utenfor Færøyane.

 

Navnestatistikk:

http://www.hagstova.fo/fo/hagtalsgrunnur/ibugvar-og-val/novn

Det er etternavn, mannsnavn og kvinnenavn for alle aldre; dernest for fødte gutter og jenter.

 

Grønland

Liste over godkjente fornavn, og annet om navneregler:

http://www.oqaasileriffik.gl/da/soeg/navne

(Forkortelsene under "Oprindelse" gjelder områder på Grønland. Ev. mer forklaring får en fram med å trykke på navnet.)

 

Navnestatistikk (hos det private nettstedet Nordic Names):

http://www.nordicnames.de/wiki/Category:Greenlandic_Name_Statistics

 

Tyskland

Vanligste fornavn, ikke offisiell liste, ikke totalutvalg:

http://gfds.de/vornamen/beliebteste-vornamen/

(Offisiell liste fins ikke for Tyskland.)

 

Østerrike

Offisiell navnestatistikk:

http://www.statistik-austria.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/geburten/haeufigste_vornamen/index.html

 

Sveits

Offisiell navnestatistikk:

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/02/blank/dos/prenoms/01.html

(Obs. Lenker som går videre derfra, har ikke offisielt innhold.)

 

Nederland

Navnestatistikker for etternavn, med engelske skjermtekster og nederlandske forklaringer:

http://www.meertens.knaw.nl/nfd/index.php?taal=eng

 

Navnestatistikker for fornavn, med nederlandsk tekst:

http://www.meertens.knaw.nl/nvb/

Bruk søkefeltet øverst til høyre på nettsida. Det er bl.a. valg for nøyaktig skrivemåte (like navn), begynnelse av navn. Bruk gjerne oversetterprogram, f.eks. i Google, eller ordbøker.

 

Navnestatistikk fra Sociale Verzekeringsbank (SVB), som betaler ut barnetrygd i Nederland:

http://www.svb.nl/int/nl/kindernamen/index.jsp

 

Belgia

Offisiell statistikk:

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/namen/

 

England og Wales

Oversikt over ny og eldre statistikk:

http://www.ons.gov.uk/ons/rel/vsob1/baby-names--england-and-wales/index.html

 

Skottland

Offisiell navnestatistikk:

http://www.nrscotland.gov.uk/statistics-and-data/statistics/statistics-by-theme/vital-events/names

 

Irland (Eire)

Offisiell navnestatistikk:

Historisk tilbake til 1963, og lenke til fødte i 2013 nederst på sida:

http://www.cso.ie/en/newsandevents/pressreleases/2014pressreleases/pressreleaseirishbabiesnames2013/

 

Med søk på "Irish Babies’ Names" i søkefeltet på nettside, finner en mer om tidlgiere år.

 

Spania

Vanlige for- og etternavn, offisiell statistikk, spansk tekst:

http://www.ine.es/daco/daco42/nombyapel/nombyapel.htm

Vanlige fornavn, offisiell statistikk, engelsk tekst:

http://www.ine.es/en/daco/daco42/nombyapel/nombres_por_fecha_en.xls

 

Estland

Vanligste fornavn og etternavn i Estland. Uten år (IU lest første gang 22.4.2010; ser ut til å være data pr. 1.2.2005):

http://www.siseministeerium.ee/13440/

 

Polen

Fødte hvert år 2002--2013:

https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11689,Lena-i-Jakub-to-najpopularniejsze-imiona-mijajacego-roku.html?search=878589

Hovedoppslaget viser fødte i 2013 (lagt ut 31.12.2014). Ei fil nederst på sida har fødte for åra 2002-20012. Offisielle tall fra "social-security-basen", offentliggjort av Innenriksdepartementet.

 

Etternavn ("Najpopularniejsze nazwiska") for alle i Polen pr. 17.1.2015, for hvert kjønn (lagt ut 5.2.2015, Innenriksdepartementet i Polen):

https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12891,100-najpopularniejszych-polskich-nazwisk.html?search=84372651

Liste med 100 på topp nederst på samme side.

 

Ungarn

Toppnavn blant fødte i 2004 og 2005 (fra nettavis), og i hele folket 1.1.2006:

http://index.hu/bulvar/nev3536

 

Godkjente fornavn i Ungarn (Ungarske Akademi):

http://www.nytud.hu/oszt/nyelvmuvelo/utonevek/

Guttenavn ("Férfinevek") og jentenavn ("Női nevek")

 

Navnestatistikk (uoffisiell nettside):

http://magyarnevek.hu/nevek/utonevstatisztika

Ifølge nettsida er det henta fra offisiell navnestatistikk.

 

Slovenia

Fødte i 2014:http://www.stat.si/ImenaRojstva/sl/BabyNames

Innholder rang, navn og antall fødte. Gutter til venstre, jenter til høyre.

Oppe til høyre kan en velge liste for 100 på topp ("Razširi prikaz (100 imen").

I søkefeltet til venstre kan en søke på navneformer blant 100 på topp blant begge kjønn i 2014. Fyll ut og trykk i mørkt felt til høyre.

 

Fødte i ulike perioder:

http://www.stat.si/ImenaRojstva/sl/FirstNames/MostFrequentNamesByBirthPeroids

 

I hele befolkninga pr. 1.1.2015:

http://www.stat.si/statweb/prikazi-novico?id=5459&idp=17&headerbar=15

 

Navnestatistikk, med engelsk tekst (Lenken var brutt 12.3.2015, fortsatt ute 9.12.2015):

http://www.stat.si/eng/imena.asp

 

Canada:

Den franskspråklige provinsen Quebec, offisiell etternavnsstatistikk fra 2005/2006

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/caracteristiques/index.html

 

Fornavn i Quebec, offisiell statistikk for 1996, side 7--8 her:

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/bulletins/sociodemo-vol03-no2.pdf

 

Den engelskspråklig provinsen Britisk Columbia, offisiell statistikk for siste år (2012):

http://www.vs.gov.bc.ca/babynames/index.html

 

USA

Navnestatistikker hos hos Social Security Administration, USA:
http://www.ssa.gov/OACT/babynames/index.html

 

Utvalg fra 1990-folketellinga, vanligste navn fornavn og etternavn (brutt pr. 12.3.2015):

http://www.census.gov/genealogy/www/data/1990surnames/names_files.html

 

Etternavn fra 2000-folketellinga:

http://www.census.gov/topics/population/genealogy/data/2000_surnames.html

 

Argentina

Lister med godkjente fornavn (fra argentinske myndigheter), med spansk tekst:

http://www.buenosaires.gob.ar/registro-civil/buscador-de-nombres

 

Fra telefonkatalogen for Buenos Aires i Argentina, 2003, etternavn (tab. 6.1) og fornavn for begge kjønn (tab. 6.3).

http://www.leak.com.ar/~juan/papers/guia/paper/

 

Chile

Fødte i 2013, medieoppslag bygd på offisiell statistikk:

http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/01/21/640821/michelle-y-alexis-figuran-entre-los-nombres-mas-inscritos-en-chile-durante-el-2013.html

 

Offisiell statistikk, 100 vanligste fornavna for hvert kjønn i 2010, 50 vanligste, med sammenligninger for årene 2000--2009 (Damas = kvinner, Varones = menn):

http://www.registrocivil.cl/Servicios/Estadisticas/Archivos/NombresComunes/Nombres_Annos.htm

 

Offisiell statistikk, 100 vanligste fornavna for hvert kjønn i 2005 og 2006:

http://www.registrocivil.cl/Servicios/Estadisticas/Archivos/NombresComunes/2005.html

http://www.registrocivil.cl/Servicios/Estadisticas/Archivos/NombresComunes/2006.html

(Nyere statistikk er ikke på tilsvarende adresser, pr. 12.3.2015)

 

Offisiell statistikk, navn i alle aldre samla, første fornavn, 50 vanligste:

http://www.registrocivil.cl/Servicios/Estadisticas/Archivos/NombresComunes/historico.html

 

Australia, offisiell statistikk, etternavn

http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/Falcon_Search_Tools.Main?pSearch=Surname

Det er søk på navn, eller begynnelsen av navn.

 

Japan

Etternavn, usikker status

http://www.japanese-name-translation.com/site/top500_Japanese_family_names.xls

 

Frankrike, Spania, Italia, Tyskland, Storbritannia, usikre data: 

Nettstedet auFeminin.com har lagt ut databaser for etternavn i flere europeiske land. Dette er usikre data. Eventuelle funn er bør også bekreftes fra andre kilder.

 

Etter at jeg sendte spørsmål til auFeminin.com om kilder og tidspunkt for uttak av data, fikk jeg dette svaret (16.5.2007):

"These data are sourced from our very important member databases and, when
possible, ajusted with other oficial sources."

 

 

 

 

 

 

Telefonkataloger for hele verden fins hos:

 

 

 

Informasjon om bruk av telefonkatalogner for behandling av navnesøknader i Norge:

Telefonkataloger kan brukes til å dokumentere at navn, særlig etternavn, har tradisjon i andre land. Det er særlig aktuelt for § 3 3. ledd nr. 3, dvs. tilfeller der det ønska etternavnet er i bruk som fornavn, men ikke som etternavn i Norge. En må forsikre seg om at det er etternavnsbruk en finner, og ikke navn på firmaer og annet som ikke er etternavn. For å sikre seg mot at det ikke er uoffsielle navn som er brukt, bør dokumentasjonen omfatte noen titalls forekomster. Hvor streng en skal være bør avhenge av hva slags annen dokumentasjon som fins i tillegg. Søk i én telefonkatalog i ett land er for svakt grunnlag fordi en ikke kan vite sikkert hva slags data det er der.

 

Alt ble sist kontrollert 12.3.2015. Mange nye lenker ble lagt til, mye som erstatning for brutte lenker.

Meld gjerne fra dersom noen av lenkene ovenfor ikke virker.

Faglig ansvarlig for nettsida: Ivar Utne, ivar.utne(KRØLL)uib.no