Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Norskkursene

Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier (LLE) tilbyr norskkurs for internasjonale studenter og utenlandske ansatte ved Universitetet i Bergen. Flyktninger og innvandrere med permanent oppholdstillatelse har mulighet til å søke om opptak til trinn 3.

Kurs

LLE har et begrenset antall plasser på hvert kurs, og man må søke om opptak for hvert kurs, hvert semester. Norskkursene som er tilbudt på LLE har ulike nivå, og man må bestå eksamen på hvert kurs for å kunne gå videre til neste nivå. Nye søkere med forkunnskaper i norsk, kan ta en plasseringsprøve for å bli plassert på riktig nivå.

Kurs med normal progresjon

De fleste av våre norskkurs har normal progresjon:

Vennligst klikk på hvert kurs for å se detaljert emnebeskrivelse.

To trinn på ett semester

NOR-U1/2 dekker to trinn i løpet av ett semester, og gir derfor 30 studiepoeng. Kurset går 4 dager i uken, har til sammen 8 timer undervisning per uke, og en total undervisningsmengde på 104 timer. NOR-U1/2 er et kurs med hurtig progresjon som krever en betraktelig større arbeidsinnsats fra studenten enn kursene med normal progresjon. NOR-U1/2 er åpent både for studenter og ansatte.

Det er krav til 75 % fremmøte på alle norskkurs for å kunne ta eksamen, og kurstilbudet kan bli trukket tilbake dersom du ikke møter til første undervisningstime og ikke har gitt beskjed på forhånd.

Timeplan

Timeplan for vårsemesteret 2018 (med forbehold om endringer)

KursGruppeUkedagTidspunktTidsrom
NOR-U1ATIR & TOR14.15-17.00UKE 4-19
 BTIR & TOR08.15-11.00UKE 4-19
 CTIR & FRE11.15-14.00UKE 4-19
 D*MAN & ONS16.15-19.00UKE 4-19
 EONS & FRE08.15-11.00UKE 4-19
 FMAN & ONS14.15-17.00UKE 4-19
 GTIR, ONS & FRE12.15-14.00 / 08.15-10.00 (ONS)UKE 4-19
     
NOR-U1/2AMAN, TIR, TOR & FRE12.15-14.00UKE 4-19
     
NOR-U2AMAN & TOR11.15-14.00UKE 4-19
 CMAN & TOR08.15-11.00UKE 4-19
 D*TIR & TOR16.15-19.00UKE 4-19
 EMAN & ONS14.15-17.00UKE 4-19
     
NOR-U3ATIR & FRE08.15-11.00UKE 4-19
 CTIR & TOR14.15-17.00UKE 4-19
 D*TIR & TOR16.15-19.00UKE 4-19
     
NOR-U4ATIR & TOR14.15-16.00UKE 4-19

 *Det er bare ansatte ved UiB og deres partnere som kan søke om kveldskurs 

Opptak

Følgende tre hovedgrupper kan søke om opptak til norskkursene ved UiB:

  1. Fremmedspråklige ansatte ved UiB som har et ansattforhold tilsvarende en 100% stilling i 6 måneder, og deres ektefeller (samboere). Søknadsweb
  2. Internasjonale avtale-, program- og gradsstudenter. Se detaljert informasjon og søknadsskjema på sidene til Studieadministrativ avdeling 
  3. Flyktninger og innvandrere med permanent oppholdstillatelse. Se detaljert informasjon og søknadsskjema på sidene til Studieadministrativ avdeling

Norskkursene ved UiB har et begrenset antall studieplasser som blir tildelt etter søknadsfristene. Ved opptak blir gjestestudenter, stipendiater og forskere ved UiB prioritert. Et bestemt antall studieplasser er reservert for innvandrere og flyktninger.

Forkunnskaper og plasseringsprøve

Krav til forkunnskaper

  • NOR-INTRO: det kreves ingen forkunnskaper i norsk.
  • NOR-U1: det kreves ingen forkunnskaper i norsk.
  • NOR-U2: det kreves bestått eksamen med en minimumskarakter på E i NOR-U1, eller tilsvarende norsknivå.
  • NOR-U3: det kreves bestått eksamen med en minimumskarakter på E i NOR-U2, eller tilsvarende norsknivå.
  • NOR-U4: det kreves eksamen med minimumskarakter på C i NOR-U3, eller tilsvarende norsknivå.
  • NOR-U1/2: det kreves ingen forkunnskaper i norsk, men kurset stiller større krav til studenten enn ved NOR-U1.
  • NOR-U2/3: det kreves eksamen med minimumskarakter på C i NOR-U1, eller tilsvarende norsknivå.

Plasseringsprøve

Søkere som ikke har gjennomført norskkurs ved UiB, men som har tilegnet seg kunnskap i norsk andre steder, må avlegge en plasseringsprøve før de kan begynne på NOR-U2, NOR-U3 eller NOR-U4. Søkere vil bli kalt inn til plasseringsprøve etter at søknadsfristen har gått ut. Plasseringsprøven er ikke en erstattning for eksamen i NOR-U1, NOR-U1/2, NOR-U2 eller NOR-U3. Plasseringsprøven gir ingen karakter, og sertifikat blir ikke utstedt.   

Eksamen, karakterutskrift og brukerkonto

Eksamen og karakterutskrift

Man melder seg opp til vurdering samtidig som man registrerer deg som student i gjeldende semester på StudentWeb. Siste frist for registrering er 1. februar i vårsemesteret, og 1. september i høstsemesteret.

denne siden finner man informasjon om eksamensdatoer og karakterutskrifter. LLE kan ikke utstede bekreftelser på frammøte til norskkursene.

Språkkravet i norsk for generell studiekompetanse

Kursene i norsk språk, litteratur og kultur for fremmedspråklige studenter på UiB er redskapsfag som bl.a. skal føre frem til en eksamen i norsk som gir studenter nødvendig kunnskap i norsk for å oppnå generell studiekompetanse ved norske universitet og høgskoler. Mangler du kun norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått eksamen i NOR-U3.

Tilgang til Mitt UiB og e-post

Alle studenter og ansatte ved UiB skal ha en brukerkonto som gir tilgang til "Mitt UiB", e-post, internett, og utskrifter. Man oppretter kontoen sin selv ved å bruke Sebra (Sentral brukeradministrasjon). Her kan man også bytte passord eller få et nytt hvis en har glemt passordet sitt.

Kontaktinformasjon

Lærere og administrasjon for norskkursene ved LLE:

Fagkoordinator

Lærere

Administrasjon

Åpningstider: Mandag - fredag, kl. 09.30 - 14.30

Sydnesplassen 7, rom 453 / 433

Tlf.: 55 58 22 55 / 55 58 23 54