Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Personnavn

Her er et nettsted med materiale om personnavn.

Innholdet her er ment å oppfylle noen behov for skoler og elever, foreldre, navnesaksbehandlere, folk som søker om navneendring, og andre som er interesserte i personnavn. Personnavn omfatter her både fornavn, mellomnavn, etternavn og kallenavn. Det fins lister over navn fra mange land på flere av disse nettsidene.

Endra adresser:

Universitetet i Bergen gjorde endringer på nettsidene i slutten av mars 2013. Det førte til at mange adresser ble endra, og kan være ulike de adressene jeg har oppgitt i trykte artikler og bøker. Det kom bl.a. inn siffer (tall) i adressene. Det ser ut som det foreløpig er kopling fra gamle til nye adresser. Adresser med "folk.uib.no" blir som før. Menystrukturen er stort sett som før dersom en går fra denne sida.