Hjem

Prosjekt WAIT

WAIT - I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon

WAIT-prosjektet tar utgangspunkt i teorier om tid og begrepet "waitinghood" som redskap for å produsere ny og kritisk kunnskap om de kulturelle forutsetningene for, og implikasjonene av, migrasjon i vår tid. Waitinghood, som kan oversettes med "venten" på norsk, handler om den tilstanden av langvarig venting, usikkerhet og midlertidighet som kjennetegner irregulær migrasjon.

Prosjektet undersøker hvordan lovverk, kulturelle normer og maktforhold strukturerer tid på bestemte måter, og hvordan disse strukturene virker på subjektive erfaringer og livsprosjekter. Prosjektet fokuserer på fire europeiske byer – Oslo (Norge), Stockholm (Sverige), Marseille (Frankrike) og Hamburg (Tyskland).

Notes from the field

Waiting at the borders of Europe

Read the first dispatch from the field from social anthropologist and project leader of WAIT, Christine M. Jacobsen. She has spent the summer months carrying out fieldwork among irregular migrants of Marseille. In this report from the field she discusses the temporal dimensions of the securitisation...

SKOK-seminar

Kriminalisering av unge menn i Iran

Shahram Khosravi frå Stockholms Universitet er aktuell med si nye bok Precarious Lives: Waiting and Hope in Iran, eit etnografisk verk der han flettar saman innsikt frå urban ungdomskultur i Iran og migrasjonsstudier for å danna eit samansett og nyansert samtidsbilete av Iran.

Gjesteforsker

Sandrine Musso besøker SKOK i april

Sosialantropolog Sandrine Musso er knyttet til det pågående forskningsprosjektet "WAIT - I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon", og er for øyeblikket gjesteforsker ved SKOK. Musso har arbeidet ved SKOK de siste ukene, og benyttet mulighetene som det...

Nyhet

Forskning og kritisk tenkning engasjerer

- På dette kurset har man lyst til å lese og lyst til å være forberedt, forteller utvekslingsstudent Anna Tydén. I det nye emnet «kjønn, migrasjon og tid» knyttes pensum direkte opp mot dagsaktuell forskning om migrasjon i Europa. Dette fokuset blir høyt verdsatt av studentene.