Hjem

Prosjekt WAIT

WAIT - I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon

WAIT-prosjektet tar utgangspunkt i teorier om tid og begrepet "waitinghood" som redskap for å produsere ny og kritisk kunnskap om de kulturelle forutsetningene for, og implikasjonene av, migrasjon i vår tid. Waitinghood, som kan oversettes med "venten" på norsk, handler om den tilstanden av langvarig venting, usikkerhet og midlertidighet som kjennetegner irregulær migrasjon.

Prosjektet undersøker hvordan lovverk, kulturelle normer og maktforhold strukturerer tid på bestemte måter, og hvordan disse strukturene virker på subjektive erfaringer og livsprosjekter. Prosjektet fokuserer på fire europeiske byer – Oslo (Norge), Stockholm (Sverige), Marseille (Frankrike) og Hamburg (Tyskland).

Ønsker du å motta våre nyhetsbrev? Meld deg inn i vår mailingliste her!

Blogg

"Unngå å bli sendt tilbake til Norge"

I sitt siste blogginnlegg på forskning.no skriver Kari Anne Drangsland om hvordan mennesker fra som har fått avslag på sine asylsøkere i Norge reiser til Tyskland i håp om å få sine søknader vurdert på nytt.
Feltrapport

Om stillhet og trøstens grenser

Les Kari Anne Drangsland sine refleksjoner om hvordan øyeblikk med stillhet og vansker med å finne ord som kan gi trøst kan fortelle oss noe om de normative strukturene som former irregulære migranter sin erfaring av venting

Feltrapport

"Tramspotting" i Oslo

I det siste blogginnlegget frå WAIT-prosjektet, bloggar Marry-Anne Karlsen om Ruth, ein irregulær migrant i Oslo. Gjennom Ruth drøfter Karlsen korleis irregulære migranter si erfaring av venting blir produsert, kvar den kjem frå, og korleis den blir levd.

Feltrapport

Venterommet Europa

Kari-Anne Drangsland er PhD-kandidat ved SKOK. I høst bor hun i Hamburg, hvor hun følger irregulære migranter som venter på å få avklart sin flyktningestatus. Hun blogger om sin erfaring for forskning.no, og du kan lese hennes første innlegg her.
Notes from the field

Waiting in Sweden

Social Anthropologist and WAIT-researcher Shahram Khosravi is currently carrying out fieldwork on irregular migrants in Stockholm. Read his field-report on their experience of waiting, and the effects that prolonged waiting has on asylum seekers.