Hjem

FARLAB NORSK

Hovedinnhold

Gruppebilde Farlab

Forskningsfasilitet for avanserte analyser av lette stabile isotoper

FARLAB er Norges nasjonale fasilitet for analyse av lette stabile isotoper, drives av GEO og GFI institutter ved Universitetet i Bergen (UiB).

FARLAB benytter seg av de nyeste analyseverktøyene i fly, felt, til havs og laboratoriebasert instrumentering for å måle isotoper av f.eks. H, C, N, O, S, samt isotop-klumping i karbonater. Ved hjelp av disse instrumentene sammen med kontinuerlig innsats for å utvikle og forbedre metoder, kalibrering og internasjonal standardisering, har FARLAB som mål å tenke innovativt og øke kunnskap om klima- og jordsystemet. Ved å analysere isotoper av f.eks. atmosfærisk vann, karbonater, sjøvann og oppløste karbon i sjøvann, biologisk materiale, kan FARLAB adressere viktige problemstillinger rundt klima, vær, biogeokjemi og andre fagfelt innenfor geovitenskap. Med bred kompetanse og moderne utstyr begrenser ikke FARLAB seg til disse fagfeltene. Som forskningslaboratorium har vi et sentralt mål om å tilby kvalitetssikrede analyser til norske og internasjonale forskere, samt fungere som et nasjonalt senter for opplæring. Vi ønsker å utveksle analytisk kompetanse til hele Norge. For mer informasjon ta gjerne kontakt eller besøk vår engelske side her.

 

Introduksjonsvideo om stabile isotoper

 

FARLAB