Hjem
UiB AI
Studentworkshop

Bergen by-hack

Hvordan kan AI-teknologi brukes til det bedre for å utvikle byrommet vårt, tjenestene vi møter der, vår ferdsel eller vår interaksjon med byen? Bli med på en tverrfaglig studentworkshop for å finne fremtidens løsninger for byen vår.

Bergen by-hack
Foto/ill.:
UiB AI

Hovedinnhold

Er du interessert i nye digitale løsninger og hvordan disse kan brukes til å forbedre vår hverdag? Bli med på studentworkshopen "Bergen by-hack" og jobb sammen med andre studenter for å finne nye muligheter for bruk av kunstig intelligens i byen vår.

Du trenger ikke være ekspert på kunstig intelligens for å delta. Alle studenter fra alle studieprogram og fakultet har like mye å bidra med!

Ta med deg kreativiteten din og ønsket om å skape nye løsninger, og kom for å få erfaring fra innovasjonsprosesser, samarbeid med næringsliv og studenter fra andre fagfelt.

Hvem og hvorfor?

UiB AI er et initiativ for å samle, koordinere og synliggjøre landets bredeste fagmiljø innen forskning og utdanning på kunstig Intelligens.

Bergen har nasjonale og globale næringsklynger og AI-konsortiet Norwegian Cognitive Cluster som til sammen utgjør landets tyngste og bredeste industrimiljøer hvor kunstig intelligens står sentralt.

Bergen har også en offentlig sektor med tunge nasjonale ekspertmiljøer innen ulike felt av statlig og kommunal forvaltning, samt lang framskredne digitale løsninger for innbyggerne–og et ønske om å gå foran og ta kunnskap i bruk.

Den 4. november lanseres konferansen “Intelligente Bergen –kraftsenter for kunstig intelligens”, med UiB AI som vertskap. Formålet er å samle alle disse aktørene og diskutere hva vi kan få til ved å kjenne hverandres virke, kompetanse og behov bedre, og samarbeide mer på tvers.

Alle disse aktørene er opptatt av å ha med studenter innen alle fagfelt, og la de være en bidragsyter i utvikingen av fagområdene, og gi innspill til hvordan samfunnet skal nyttiggjøre seg kompetanse og ny teknologi.

Hva?

Til konferansen “Intelligente Bergen” 4. November, ønsker vi å presentere to premierte forslag fra studenter på hvordan vi kan hacke byen til det bedre.  

Hvordan kan AI-teknologi brukes til det bedre for å utvikle byrommet vårt, tjenestene vi møter der, vår ferdsel eller vår interaksjon med byen?

Hva kan vi feks løse med:

 • Enkle digitaliseringer av analoge prosesser uten “smartness”?
 • Automatikk som effektivsierer tidsbruk eller tungvindte løsninger?
 • Koble ulike forhold som burde henge sammen?
 • Forståelsen av menneskene og deres bevegelser?
 • Se nytt på vårt forhold til omgivelser og kommunikasjonen vi møter?
 • Helseperspektiver (mental og fysisk) som viktig faktor?
 • Gode løsninger fra andre sektorer?

De to beste forslagene premieres, og får sjansen til å presentere løsningen for deltakerne på konferansen Intelligente Bergen fredag 4. november. 

Hvordan?

For å komme frem til nye ideer inviterer vi til en todagers workshop, hvor vi både skal lære og anvende brukerorientert metodikk i team med studenter fra ulike fagområder. Vi “hacker byen”, med nye ideer: Vi skal utvikle konsepter, og gjerne konkrete forslag til løsninger, men ikke kode eller bygge noe ferdig. De beste forslagene får imidlertid muligheter til å videreutvikle ideene sine. Dette er også en unik mulighet til å bli kjent med folk fra andre fagområder med felles interesser, møte representanter fra nærligsliv og offentlig sektor.

Vi sørger for veiledning, eksperter, mat og drikke i flottelokaler i Media City Bergen.

Utfordringene som skal løses i workshopen blir presentert av problemeiere, som er representanter fra ulike bedrifter/sektorer i byen. Sammen med problemeierne, utvikler vi ideer, gjør enkle brukertester og lager konseptforslag som presenteres for en fagjury i en pitchekonkurranse. Problemeierne gir innspill til ulike utfordringer som kan angripes, og endel data og eksempler blir tilgjengelig.

Vi er opptatt av å ha tverrfaglige team. Det gir alltid bedre løsninger!

Program

Onsdag 26. oktober kl. 16-18 - Meetup og introduksjon:

 • Presentasjon av problemeiere og fagområde. Finn ut om du vil være med!
 • Pizza og mingling.

Fredag 28.oktober kl.16-20 - HVA ER PROBLEMET?

 • Deltakere deles i team
 • Teamene definerer hva slags problem de vil løse
 • Eksempler og dialog med problemeiere.
 • Mat ogdrikke
 • De som vil kan begynne team-arbeidet

Lørdag 29. oktober - HVA ER LØSNINGEN?

 • Workshop dag - så lenge dere ønsker.
 • Visørger for veilednig, mat og drikke og alt dere trenger.

Søndag 30. oktober kl.10-13 - PITCH

 • Pitchetrening, vi hjelper dere til en god og kort presentasjon av løsningskonseptet
 • Pitche-konkurranse for fagjury.

Fredag 4. November - Intelligente Bergen konferansen

 • Presentasjon av vinnerkonsept på konferansen