Hjem
UiB AI
Kick off

Sparket i gang storstilt samarbeid på kunstig intelligens

Nylig ble etableringen av Norwegian Artificial Intelligence Cloud (NAIC) sparket i gang. NAIC skal tilgjengeliggjøre kompetanse og verktøy innen kunstig intelligens for langt flere enn i dag.

Norwegian AI Cloud lansering
Samarbeidspartnere i NAIC: Daglig leder i NORA, Klas H. Pettersen, prorektor ved UiB, Pinar Heggernes og senterleder for dScience ved Universitetet i Oslo, Morten Dæhlen.
Foto/ill.:
Odd Vegard Kandal-Wright, UiB

Hovedinnhold

– Dette prosjektet er et fantastisk eksempel på visjonært nasjonalt samarbeid, som baner vei og setter Norge på kartet innenfor kunstig intelligens, sier prorektor ved UiB og leder av styringsgruppen for UiB AI, Pinar Heggernes.

Hun deltok på den offisielle markeringen for NAIC i Oslo 25. september, der hun også holdt et innlegg om samarbeid innen kunstig intelligens i Norge. 

– Vi blir lagt merke til internasjonalt. For eksempel på samarbeidet vi har fått til gjennom NORA er virkelig unikt. Norwegian AI Cloud skal møte behovene til akademia, små og mellomstore bedrifter, industri, startups og offentlig sektor. Dette samarbeidet kommer til å bli svært viktig i fremtiden, mener Heggernes. 

NAIC utgjør en digital infrastruktur som er et samarbeid mellom mange aktører for å tilgjengeliggjøre ulike verktøy samt kompetanse for bruk at kunstig intelligens til forskning, utdanning og innovasjon.

IT-avdelingen på UiB skal hjelpe forskere med kunstig intelligens

IT-avdelingen på UiB leder arbeidspakke som skal etablere sentralisert brukerstøtte til NAIC. Den viktigste delen av dette er det som kalles avansert brukerstøtte som bygger bro mellom forsker og teknologi. Brukerne skal støttes av ressurspersoner som forstår behovene i arbeidsflyten for kunstig intelligens, inkludert dataorganisering og bruk av metoder og verktøy innen kunstig intelligens og maskinlæring.

– IT-avdelingen ved UiB får oppgaven med å bygge bro mellom bruker og teknologi gjennom avansert brukerstøtte. Vi har tradisjon for å ha en sterk brukerorientering innen våre IT-tjenester, og vi tar med oss denne tradisjonen inn i NAIC-samarbeidet, sier IT-direktør Tore Burheim.  

Instituttleder ved Institutt for informatikk og styreleder i NORA, Inge Jonassen, mener NAIC vil by på store muligheter for forskere som ønsker å ta i bruk kunstig intelligens.

– Vil løfte forskningen

– Bruk av AI-metoder på konkrete datasett kan være krevende beregningsmessig og man kommer til kort med en vanlig laptop eller PC. Det kan også være nødvendig med spesialisert programvare og støtte for håndtering av datasett som er krevende å sette opp for enkeltforskere eller -grupper. Her kan NAIC som infrastruktur være en god støtte og gjøre tilgjengelig løsninger som gjør at man kommer enklere i gang med faktisk utprøving og bruk av AI-metoder, som for eksempel metoder for maskinlæring, sier han.

Han legger til at det også for informatikk-grupper som for eksempel arbeider med utvikling av nye maskinlæringsmetoder kan bli enklere å teste ut nye metoder gjennom NAIC.

– Så vi kan se for oss at Norwegian AI Cloud vil løfte forskning både på bruk av AI-metoder og forskning innen utvikling av disse – og kobling mellom disse, sier han.

Samarbeidet består av UiB, UiO, Simula, NORA, NORCE, UiA, SINTEF, Sigma2, NTNU og UiT, og er støttet av Norges forskningsråd.