Hjem
UiB AI
Konferanse

Intelligente Bergen samlet flere hundre deltakere i Aulaen

For andre gang inviterte Universitetet i Bergen til konferansen «Intelligente Bergen – kraftsenter for kunstig intelligens». Flere hundre deltakere fikk høre spennende innlegg og diskusjoner om det som skjer på KI-feltet i regionen.

Pinar Heggernes åpner konferansen Intelligente Bergen
Pinar Heggernes åpner konferansen Intelligente Bergen
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

– Denne konferansen viser at Bergen virkelig er kraftsentrum for kunstig intelligens. Her ligger alt til rette for forskning og innovasjon og samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og akademia, sier prorektor ved UiB, og leder av styringsgruppen for UiB AI, Pinar Heggernes.

Hva er mulig, hva er lov, og hva er lurt var de tre spørsmålene KI-konferansen Intelligente Bergen tok for seg fredag 3. november. Flere hundre deltakere fra Bergens næringsliv, akademia og det offentlige fikk blant annet høre om hvordan kunstig intelligens endrer norsk offentlig sektor og næringsliv. Åpningsforedraget ble holdt av daglig leder i NORA, Klas H. Pettersen, som tok konferansedeltakerne gjennom de store linjene av det som har skjedd på feltet de siste årene, og veien videre.

Klas H. Pettersen under sitt åpningsforedrag i Universitetsaulaen i Bergen.

Klas H. Pettersen, daglig leder i NORA, holdt åpningsforedraget på Intelligente Bergen.

Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Mulig, lov og lurt?

Under delen «Hva er mulig?», ble det presentert flere spennende eksempler på hvordan kunstig intelligens kan tas i bruk i både det offentlige og private. 

På del to «Hva er lov?» ble tilhørerne satt inn i hva lovgivning på nasjonalt og europeisk nivå har, og vil ha å si for norske virksomheter i fremtiden, samt hvilke etiske og juridiske retningslinjer for kunstig intelligens virksomhetene selv bør etablere. 

Når spørsmålene om hva som er mulig og hva som er lov, var besvart, ble spørsmålet om hva som er lurt, belyst. Innlederne påpekte de enorme mulighetene som finnes ved å bruke kunstig intelligens, men viste også til at man kanskje ikke bør utnytte alle muligheter, men heller avgrense på noen områder. 

Innlegg fra Finn Lützow-Holm Myrstad

Fagdirektør Finn Lützow-Holm Myrstad i Forbrukerrådet på scenen i Universitetsaulaen i Bergen.

Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Viktig møteplass

Til slutt på konferansen deltok innledere fra de ulike delene i en panelsamtale om det er grunn til bekymret, eller om vi skal være optimistiske. Og selv om panelet var noe delt i spørsmålene, var alle enige om at vi må bruke verktøyene som kommer på en god og trygg måte, og at det må skje innenfor de lover og regler som til enhver tid gjelder.

– Jeg er svært fornøyd med konferansen og innlederne. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger i pausene. Deltakerne har fått nye innspill, lært mye, hørt på interessante diskusjoner og fått nye perspektiver. Konferansen er en viktig møteplass, der vi kan få til nye samarbeid på tvers av fagområdene og det offentlige, næringslivet kulturlivet, og akademia her i Bergen, sier Pinar Heggernes. 

Konferansen er arrangert av UiB AI i samarbeid med Norwegian Cognitive Center, Helse Bergen og Bergen kommune.

Konferansen er en viktig møteplass i Bergen

Intelligente Bergen er en viktig møteplass for alle som er interessert i kunstig intelligens i Bergen.

Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB