Hjem
UiB AI

Nyhetsarkiv for UiB AI

De neste 5 årene skal et stort, tverrfaglig prosjekt ved UiB flytte kunnskapsfronten innen kunstig intelligens (AI) med særlig søkelys på pålitelig og etisk utvikling i feltet. Programmet er støttet av EU og skal utdanne 19 forskere fra ulike disipliner til fremtidens forsknings- og teknologiledere.
I år mottok Senter for digitalt liv Norge (DLN) 35 søknader fra hele landet til det populære tremåneders industripraksisprogrammet for Ph.d.-studenter innenfor bioteknologi. Fra UiB ble de to Phd-studentene Parveen Gartan og Belén Garcia Pascual valgt ut til årets praksisprogram:.
CEDAS, the Center for Data Science at the University of Bergen, and NORBIS, the Norwegian Research School in Bioinformatics, Biostatistics, and Systems Biology, invite both starting and experienced data scientists to an exciting joint summer school on data science and its biomedical applications from 7-11 August 2023.
Alle ansatte har mulighet til å ta de populære DIGI-emnene. Slik kan du sikre seg digital kompetanse og kunnskap.
Alle studenter og ansatte ved UiB har tilbud om å ta enkeltemner i digital forståelse, kunnskap og kompetanse (DIGI). UiB startet satsningen høsten 2022, og nytt av året er emnene om språkteknologi og medisinsk data science.
Vegard Slettvoll er medisinstudent med interesse for det teknologiske. Han øver på pasientkontakt med ChatGPT og tror AI er framtiden for alle leger.
Trond Mohn stiftelse og Universitetet i Bergen lanserer tre prosjekter på til sammen 40 millioner kroner innen forskning for mer pålitelige systemer for kunstig intelligens.
Onsdag 22. mars var det offisiell markering på Norway House i Brussel, der UiB sitt arbeid med forskning, utdanning og innovasjon på tvers av fakultetene i feltet kunstig intelligens, ble presentert på den europeiske arenaen. Delegasjonen fra UiB bestod av medlemmene fra styringsgruppen for UiB AI.
Å forstå data og den digitale verden er kritisk for å delta i arbeidslivet fremover. Med Datareisen blir denne kunnskapen nå tilgjengeliggjort på en ny og engasjerende måte for bredden av norsk næringsliv.
Se opptak av det femte seminaret i regi av UiB AI: ChatGPT – trussel eller mulighet i forskning og utdanning?
NORA Research School tilbyr utvekslingsmuligheter for ph.d.-studenter innen kunstig intelligens (AI). Mariyam Khan har nettopp ankommet The Alan Turing Institute i London for et seks måneders forskningsopphold.
Det er nå klart hvilke prosjekter som er invitert til å sende inn full søknad til TMS Trustworthy AI.
Universitetet i Bergen og AI-konsortiet NORA ønsker å samarbeide mer for å synliggjøre AI-virksomheten på UiB.
Alt ligg til rette for at Bergen skal bli eit kraftsenter innan AI, kunstig intelligens. Forskarar, studentar, næringsliv og offentlig sektor var samla på Universitetet i Bergen for å få utløyst potensialet i Vestlandshovudstaden.
Verdshava tek opp 25 prosent av våre årlege CO2-utslepp til atmosfæra, og dette hjelper til med å dempe den globale oppvarminga. Klimaforskarane ved UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning har tatt kunstig intelligens i bruk for å halde oversikt over kor mykje CO2 som blir tatt opp.
Trond Mohn Stiftelse (TMS) har invitert UiB til å søke finansiering til forskningsprosjekt under programmet Trustworthy AI. UiB kan nominere inntil 8 prosjektsøknader til TMS. Den interne fristen for å levere kort prosjektsøknad er 7. November 2022.
Trond Mohn stiftelse (TMS) har besluttet å invitere forskningsmiljø ved UiB til å søke om forskningsfinansiering til tverrfaglige prosjekter under «Trustworthy AI». Målet er å støtte ambisiøse forskningsprosjekt som vil bidra til at algoritmer, anbefalingssystem og beslutningsstøtte blir mer pålitelige, etiske og rettferdige.
I januar 2022 tildelte Forskningsrådet en nasjonal forskerskole for AI til NORA. Forskerskolen vil inkludere en rekke aktiviteter, og det er nå åpent for å søke om støtte til å gjennomføre kurs med frist 31. august 2022.

Sider