Hjem
UiB AI

Nyhetsarkiv for UiB AI

To av de åtte IT-studiene i Norge med høyest poenggrense er på Infomedia. Og journalistikk-studiet er på topp på sin liste.
Fem prosjekter fra fire ulike fakultet har nå fått tildelt midler til digital transformasjon i forskning og utdanning. 
Researchers from UiB participated in a joint working meeting in Washington D.C. following up on the new memorandum of understanding between Norway and the U.S. on collaboration on artificial intelligence (AI).
The Center for Data Science (CEDAS) is organizing a networking event, combining scientific sessions on foundational and applied data science with a teaching-related session, discussion groups, and social activities to further facilitate research collaboration among the center’s members (and beyond).
Inge Jonassen fra Universitetet i Bergen har tatt over vervet som styreleder i NORA - Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium
Digitalisering endrer ikke bare måten vi forsker og underviser på, den endrer også problemstillingene vi kan forske på og kompetansen som kreves i en fremtidsrettet utdanning. UIB lyser ut midler til fagmiljø, forskningsgrupper eller utdanningsprogram som ønsker å iverksette et faglig løft med tanke på digitalisering.
The International Artificial Intelligence in Bergen Research School aims at disseminating recent advances on AI. It is mainly intended for master and Ph.D. students, postdocs, and researchers wishing to learn more about the theme of the research school. In 2022, the broad theme of the school is: Knowledge Graphs and Machine Learning.
Universitetet i Bergen har noen av landets sterkeste forskningsgrupper innen kunstig intelligens (AI). Faget har lange tradisjoner ved UiB, og nå skal den brede forsknings- og utdanningsinnsatsen innen AI løftes frem gjennom lanseringen av «UiB AI».
Universitetet i Bergen (UiB) får en viktig rolle med kompetansebygging og støtte til forskerne i det nye samarbeidet Norwegian Artificial Intelligence Cloud.
Ettersynsing begynte som et praktisk masterprosjekt i digital kultur. Noen måneder seinere ble det tatt i bruk på NORAs konferanse for AI-forskere og fagfolk.
Forskningssenteret vil studere algoritmer som fungerer best for mennesker og samfunnet. Nå kan de bli et Senter for Fremragende Forskning (SFF).
UiBs SFI-søknad om å få etablere eit 300- millionars senter for ansvarleg medieteknologi vann fram! – Eg er heilt sett ut, seier senterleiar Christoph Trattner.
«Falske nyheiter spreier seg fortare enn sanne historier på sosiale medier. Kunstig intelligens kan vere vaksinen», skriv UiB-professor Bjørnar Tessem.
Christoph Trattner ville eigenleg bli kokk. No vil han hjelpe deg til å sleppe unna digital junk food.
DEBATT: – Sjølv om internettet ikkje får nervesamanbrot, og robotar ikkje hjelper gamle damer over gata, har dei andre eigenskapar som set føringar på kva handlingar som går an å utføre. Vi er små menneske med stadig større teknologiar, og vi kan ikkje fortsetje å tenkje som før.
Studenter på Master i medie- og interaksjonsdesign, UiB, presenterte syv prototyper for menneske-robot interaksjon innen helse, undervisning, navigasjon og resirkulering.
Vil du ha alle dine monitorar og skjermar med deg inni brillene? Studentar på bachelorstudiet i medie- og interaksjonsdesign utviklar prototypar som mediefolk vil få god bruk for.
Robotar utan ansikt flyttar inn i stovene våre. Dei er dyktige, men ikkje nødvendigvis snille.

Sider