Hjem
Blombos Exterior

UiB-arkeologer fant verdens eldste tegning

Arkeologer fra UiB har oppdaget verdens edste kjente tegning i en hule i Sør Afrika. Utdraget av tegningen viser et rødt kryssmønster laget med en form for okerfargestift for 73 000 år siden.

Hovedinnhold

Tegningen gir en ny dimensjon til å forstå når det tidlige mennesket ble som oss. Den viser også at de første Homo Sapiens fra Sør-Afrika hadde ferdigheter som gjorde at de kunne lage grafiske motiver, ved hjelp av forskjellige teknikker tilpasset ulike medier, minst 30 000 år tidligere enn antatt, sier Christopher Henshilwood, professor at UiB og direktør for Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE), Senter for fremragende forskning (SFF) ved UiB. Funnet er nå publisert i Nature.

Verdens eldste tegning
Foto/ill.:
Craig Foster, UiB

VERDENS ELDSTE TEGNING: Verdens eldste tegning er 73000 år gammel og laget på et steinflak av bergarten silcrete. Tegningen viser et rødt kryssmønster.

Linjer i kryssmønster

Tegningen ble funnet i Blombos hulen da Christopher Henshilwood og kollega Karen van Niekerk, jobbet med utgraving av det 73 000 år gamle laget i grotten. Da området var ferdig utgravd ble en støvete haug med steinflak samlet sammen og sendt til Wits Universitetes satellittlaboratorium i Cape Town, for å bli sortert og undersøkt. Herfra kan vi bare forestille oss scenen da deres nære kollega og arkeolog dr. Luca Pollarolo plutselig oppdaget den ene biten som skilte seg ut i mengden blant hundrevis av lignende steinflak. Den lille steinbiten, hadde et tydelig mønster av røde linjene som gikk på kryss og tvers.

- Funnet kom som en stor overraskelse på alle sammen! Du kan si det var en av de dagene som vi arkeologer lever for og drømmer om, sier Henshilwood og van Niekerk med et smil.

Steinflaket som er laget av  bergarten silcrete, ble nummerert og fikk kallenavnet L13. Selv om Henshilwood og van Niekerk var rimelig sikker på at L13 faktisk var en tegning, måtte de nå jobbe med å utvikle en metode som kunne bevise at det.

Excavating Blombos Cave finding world's oldest drawing

UTGRAVING: Christopher Henshilwood og Karen van Niekerk jobbet med utgraving av det 73 000 år gamle laget i Blombos grotten da de fant verdens eldste tegning.

Den vitenskapelige reisen

Det var mange spørsmål å besvare. Var linjene på steinen naturlig, en del av steinmatrisen, eller var de kanskje laget av mennesker som bodde i Blombos for 73 000 år siden?

- Det første vi gjorde var å ta den spesielle biten med til kollega Francesco d'Errico, som jobber ved CNRS-PACEA-lab ved Universitetet i Bordeaux i Frankrike. d'Errico er også en del av SapienCE-teamet ved Universitetet i Bergen. Sammen ble vi enige om en systematisk tilnærming for hvordan vi kunne finne svar på spørsmålene.

En viktig del av undersøkelsen var å fotografere steinbiten under et mikroskop for å fastslå om linjene allerede var en del av steinen, eller om den hadde blitt påført steinen med vilje. Det ble også brukt sofistikerte instrumenter for å fastslå at linjene er laget med oker.

Mange år med undersøkelser har ført frem til konklusjonen om at tegningen med kryssmønster var blitt påført med en bit av oker som har hatt en spiss på 1-3 mm i bredde. Videre antyder den brå avslutningen av linjene at mønsteret opprinnelig har vært strukket utover en større overflate, og kan ha vært mer kompleks i sin helhet.

Analysen bekrefter også at linjene faktisk ble påført steinbiten med vilje, og bestod av et hematittrikt pulver, ofte referert til som oker, for 73 000 år siden. Dette gjør tegningen laget på en bit silcrete, funnet i Blombos grotten, til den eldste tegningen laget av Homo sapiens.

Labwork to examine the world's old drawing found in Blombos Cave

DEN VITENSKAPELIGE REISEN: Christopher Henshilwood og Karen van Niekerk la ut på en spennende reise da de skulle bevise mønsteret på steinbiten de hadde funnet faktisk var en tegning. Fra venstre topp: Chrisopher Henshilwood, Francesco d'Errico og Laure Dayet. Under fra venstre: Karen van Niekerk, Luca Pallardo og Alain Queffelec.

Tidlig symbolsk adferd

Hva kan denne tegningen fortelle oss om vår menneskelige historie?

- Inntil vi oppdaget denne teningen har arkeologer vært overbevist om at de første enkle symbolene først oppsto da Homo Sapiens kom til Europa for 40 000 år siden og erstattet de lokale Neandertalerne.

Nylige arkeologiske funn i Afrika, Europa og Asia, hvor forskere fra gruppe ofte har deltatt, støtter teorien om at produksjon og bruk av symboler vokste frem mye tidligere.

Ifølge Henshilwood er den abstrakte tegningen, som ble oppdaget i Blombos hulen, enda ett bevis på at de første tegn på symbolsk atferd oppstod i Afrika, og ikke i Europa som tidligere antatt.

Hvorfor er symbolsk adfrd så viktig når vi snakker om å forstå tidlig menneskelig væremåte?

- Symboler er en naturlig del av vår menneskelighet. Vi uttrykker symboler hver dag. De kan vises på kroppen vår i form av tatoveringer og arr eller de kan komme til syne gjennom spesielle klær, ornamenter og hårfrisyre. Vi bruker symboler hver dag, og de eksisterer i alt vi gjør. Språk, skrift, matematikk, religion og lover kan ikke eksistere uten menneskets spesielle evner til å skape symboler og oversette dem til materiell kultur. Det er gjort betydelige fremskritt for å forstå hvordan hjernen oppfatter og behandler ulike symbolske kategorier, men kunnskapen om hvordan og når symboler får en permanent betydning i våre forfedres kultur, er fortsatt noe det spekuleres i, sier d'Errico.

Passer inn i det store bildet

I det samme arkeologiske laget som tegningen ble oppdaget, har det også blitt funnet andre gjenstander som kan ses i sammenheng med eksempler på symbolsk handling. Det ble blant annet funnet skalperer dekket av oker, og enda viktigere, bitene hadde abstrakte mønstre inngravert. Noen av disse skraveringene ligner nøyaktig den som er tegnet på biten av silcrete. I eldre lag i Blombos, datert på 100 000 år, er det også funnet en komplett verktøykasse bestående av to abalone-skjell fylt med en okerrik substans, en rød maling og andre gjenstander som er forbundet med å male, inkludert tetningsbønne som brukes når en skal legge til fett til blandingen. Denne oppdagelsen viser at våre forfedre også kunne lage maling for 100 000 år siden.

- Alle disse funnene viser at Homo sapiens som levde i Sør-Cape brukte forskjellige teknikker for å produsere symbolske tegn ved bruk av forskjellige medier. Denne observasjonen støtter hypotesen om at disse tegnene var symbolske i naturen og representerte en iboende side av verdenen til de afrikanske Homo sapiens, som også er forfedre til oss alle, sier Henshilwood.

Engraved stone from Blombos
Foto/ill.:
Journal of Human Evolution

TIDLIGE INNGRAVERINGER: Kryssmønser inngravert på biter av oker har også blitt funnet i det samme laget som #L13 ble funent i Blombos grotten.