Hjem
Aktuelt
Karriere

Trener foran kamera

Å nå bedre og bredere ut med forskingen blir stadig viktigere. I karriereutviklingsprogrammet Momentum er derfor kommunikasjon en naturlig del. På gruppens andre samling i Media City Bergen trente forskerne foran TV-kamera.

Intervjusituasjon
Ingunn Ness var en av forskerne som ble filmet og intervjuet av Olaf Gundersen på Momentum-samlingen.
Foto/ill.:
Åshild Nylund, UiB

Hovedinnhold

–  Det var nyttig å trene på å uttrykke seg i mer «folkelige termer», og forklare fagspesifikk terminologi med eksempler for å nå et bredere publikum enn det interne forskningsmiljøet vi ofte presenterer forskningen vår i, sier forsker ved SLATE, Ingunn Ness, som er en av de yngre forskerne som er valgt ut til Momentumprogrammet.

Hun var blant de 12 deltakerne på samlingen som foregikk over to dager i UiB Læringslab. Kommunikasjonsavdelingen innledet om forskningskommunikasjon og om å tilpasse kommunikasjonen til forskjellige målgrupper.

Deltakerne fikk også innsikt i hvordan journalister tenker og hvilken rolle de har, og råd om hvordan de kan forberede seg til, øve på og gjennomføre et intervju.

Trening foran kamera

Deltakerne hadde på forhånd valgt ut et tema eller funn fra sin forskning som de ville øve på å presentere til et bredt publikum. På samlingen jobbet de med å gjøre de viktigste punktene interessante for et bredere publikum.

De hadde to sesjoner foran kamera. Etter hver sesjon så de på opptakene sammen og ga hverandre konstruktive tilbakemeldinger.

– Det var også nyttig å lære litt mer om å «selge» forskningen – altså, kunne fortelle hvorfor forskningen er nyttig for samfunnet eller hvilken impact den kan få. Dette er i tillegg svært relevant for forskningssøknader når vi skal skrive om impact der, sier Ness etter runden med kamera og tilbakemelding.

Har du noen tips til andre?

– Som en forberedelse til et intervju, er det bra å tenke gjennom «Hvorfor er forskningen min viktig? Hvilke behov løser den i samfunnet?» – Kort sagt, det er avgjørende å forberede seg godt til et intervju og være konkret på hva hovedbudskapet er og sørge for å formidle dette, nesten uansett hva journalisten spør om.

Tenk på formen, ikke bare innholdet

Det var også nyttig å øve på å ha et kamera der og ikke minst, se på intervjuet etterpå sammen med de andre Momentum-kollegaene for å få feedback fra dem og fra «instruktørene».

– Der lærte jeg også noe nytt: Kamera er et sterkt medium – og det er viktig å ha en bevisst holdning til både kroppsspråk, stemmebruk og hvordan vi også kan forsterke budskapet vårt gjennom måten vi kommuniserer på. Vi tenker veldig ofte på innholdet i det vi formidler, men det er ikke tilstrekkelig – for å nå ut med budskapet vårt, må vi også tenke på form, sier Ness.

– Se på en intervjusituasjon som en mulighet til å nå ut til publikum med forskningen din. Forbered deg godt på hva du vil si og hvordan du kan gjøre forskningen din relevant, forståelig og engasjerende for folk flest, sier Olaf Gundersen, deskleder i Kommunikasjonsavdelingen. 

Hvilke regler gjelder mellom journalist og intervjuobjekt?

– Journalister har rett til å filme og fotografere på offentlige steder, og til å stille spørsmål til hvem de vil. De har også rett til å sitere deg på noe du faktisk har sagt. 

- Som intervjuobjekt har du rett å kjenne premissene for intervjuet. Som en del av forberedelsene, spør derfor om hvilken kontekst intervjuet skal brukes i. Spør gjerne om å få sjekke sitatene dine dersom det dreier seg om nettsak eller avis, selv om sitatsjekk ikke er en rettighet. Du har selvsagt også muligheten til å tenke deg om før du takker ja til intervjuet.

Vil du prøve deg i studio foran kamera? Kontakt UiB Læringslab.

Gruppebilde av Momentum-deltakerne

Deltakerne i Momentum-programmet, f.v.: Erik Knudsen, Magnus Haaland, Adele Mennerat, Siddharth Sareen, Noeska Smit, Ignacio Herrera, Henriette Aksnes, Xueli Tan, Ingunn Ness, Lea Svendsen, Eilin Erevik og Agnete Engelsen. Helen Leslie-Jacobsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Foto/ill.:
Frode Ims, UiB

Momentum skal bygge UiBs forskertalenter

Karriereutviklingsprogrammet Momentum skal skape en tverrfaglig arena og inspirere til økt innovasjon og fremragende faglig utvikling for UiBs beste forskertalenter. 

Kandidatene får tilgang til verdifulle nettverk og får kompetanse til å videreutvikle sin vitenskapelige karriere. De får støtte fra en internasjonal mentor, og driftsmidler til nettverksbygging, forskningsopphold m.m.

Programmet skal bidra til å øke UiBs deltagelse i ERC, FRIPRO Unge forskertalenter og andre relevante konkurransearenaer for yngre forskere.