Hjem
Aktuelt
Koronaviruset

Sammen for studentene

Universitetet i Bergen er opptatt av å ivareta studentene på best mulig måte gjennom koronakrisen.

Studentsenteret
Universitetet i Bergen ønsker å ivareta alle studentene på best mulig måte, selv om universitetets bygg er stengt.
Foto/ill.:
Simon Skjelvik Brandseth

Hovedinnhold

- Å få studentene til å være sosiale på digitale plattformer og å fortsette å studere sammen er noe av det viktigste vi gjør. Vi er svært opptatt av å ta vare på studentene våre, og har stor forståelse for at mange er i en vanskelig situasjon, sier viserektor for utdanning, Oddrun Samdal.

Etter at universitetet stengte alle bygg for to uker siden, har mye av innsatsen vært rettet mot å få omgjort undervisningen til digitale plattformer. Oppi det hele, mener Samdal det er viktig også å se på hele situasjonen til studentene.

Samarbeider med Sammen

- Jeg tenker blant annet på usikkerheten en del føler på rundt et brått skifte i studiesituasjonen og ensomhet som følge av å ikke møte medstudenter og undervisere fysisk på campus. Vi har daglig dialog med Sammen for å diskutere gode oppfølgingstilbud til studenter, for eksempel har de laget opplegg for å trene hjemme og gir veiledning til de som synes koronasituasjonen er vanskelig å håndtere, sier Samdal.

Flere av Sammen sine tilbud til studentene har måtte stenge som følge av koronasituasjonen, men enkelte tilbud blir opprettholdt som før, om enn på en annen måte.

- Helsetilbudene våre har flyttet over i det digitale, så her tilbys både rådgivning og kurs over nett i stedet for ansikt til ansikt. Vi har også opprettet et helt nytt tilbud som heter "Sammens pratelinje". Mange studenter opplever at dagene kan bli litt lange nå, og da er det godt å lufte tankene sine om alt og ingenting til noen som vil lytte. Pratelinjen er bemannet hver dag fra 9-18, også i helgen, så her vil jeg bare oppfordre alle som har lyst til å slå av en prat om å ringe oss, sier Marita Monsen, kommunikasjonsdirektør i Sammen.

Bistår økonomisk

Etter at koronasituasjonen ble tilspisset, fikk alle studenter som var på utvekslingsopphold, anbefaling fra UiB om å komme hjem. Disse studentene har fått bistand fra universitetet med å bestille og betale flybilletter hjem, og UiB har dekket reisekostnader der studentene ikke får refundert kostnadene fra reiseforsikringen. I tillegg har Universitetet i Bergen i samarbeid med Sammen ordnet bolig for de som ikke hadde hybel å komme hjem til, og dekker utgiftene for de som har fått doble boutgifter.

- Så er det også noen studenter som er ansatt ved UiB. Disse får fortsette i sine stillinger, selv om virksomheten de er involvert i kan ha stoppet opp. Dette gjør vi som tiltak for å sikre deres økonomiske forutsigbarhet, legger hun til.

Internasjonale studenter

UiB er et internasjonalt universitet, og har mange utenlandske studenter. UiB har per i dag 205 internasjonale mastergradsstudenter og 675 studenter på kortere utvekslingsopphold. Disse studentene følges også tett opp, og de får informasjon om viktige oppdateringer om situasjonen i Norge, og råd og retningslinjer fra norske myndigheter. Og for de internasjonale studentene som må reise hjem, tilbyr universitetet alternative undervisnings- og eksamensformer, slik at de får fullført semesteret.

- Alt i alt, får UiBs internasjonale studenter den samme gode oppfølgingen som de norske studentene får, sier Oddrun Samdal.

Nettmøte

Mange studenter har spørsmål til universitetet om situasjonen vi står i. Samdal oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på uib.no og gjennom MittUiB. I tillegg arrangerer universitet nettmøte på Facebook fredag klokken 14.15, der studenter og ansatte får mulighet til å stille spørsmål om hvordan situasjonen håndteres fremover, og hvilke følger utbruddet får for institusjonen.

For universitetsledelsen blir det viktig å fortsatt holde søkelys på omleggingen til heldigital undervisning og vurdering, tiltak for å sikre at studentene kan være sammen på digitale plattformer og sikre at informasjonen om den enkeltes studiehverdag er så god som mulig. Samdal ønsker også å påpeke at studentene må forsøke å leve som normalt, i en ellers unormal situasjon.

- I tillegg til å være sosiale sammen på sosiale plattformer, vil jeg også oppfordre studentene til å gå tur eller trene ute, enten alene eller sammen med et par andre. Det er en fin måte å være sosial på og frisk luft gjør godt for tankene og humøret, avslutter hun.