Hjem
Aktuelt
Samordna opptak 2020

Kloke hoder strømmer til UiB

Universitetet i Bergen ønsker rekordmange nye studenter velkommen til et ekstraordinært studieår.  Nåløyet er trangere enn før for de mest populære studiene. 

Studenter på Læringssenteret, UiB
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Samordna opptak offentliggjør i dag de nasjonale opptakstallene som viser at UiB tilbyr plass til 9564 nye studenter denne høsten. Det er 10 prosent flere enn i fjor. UiB har aldri tidligere sendt ut så mange tilbud om studieplass.

Viserektor for utdanning Oddrun Samdal gleder seg over tallene og ser frem til å ønske velkommen til studiestart – både fysisk og digitalt.   

– Vi markedsfører oss med «UiB trenger tankene dine» og vi ser frem til å ta imot så mange kloke hoder, også denne høsten. Men et klokt hode fungerer ikke uten et varmt hjerte. Nå jobber vi på spreng med å forberede en inkluderende og sosial studiestart, hvor smittevernet er ivaretatt, sier Samdal 

UiB har fått tildelt nye studieplasser på flere studier i år gjennom regjeringens utdanningsløft på grunn av koronakrisen. 

Trangere nåløye for populære studier 

Også i år finner vi de høyeste karakterkravene på profesjonsutdanningene i medisin, odontologi, psykologi og rettsvitenskap. Her er kravene generelt høyere enn tidligere år. 

Poenggrensen for å komme inn på medisin er den høyeste noensinne, selv om man har fått 20 nye studieplasser i år.  Her er poenggrensen i år 60,1 poeng for de som er under 21 år og søker på grunnlag av sitt opprinnelige vitnemål fra videregående skole, den såkalte «førstegangskvoten» som dekker halvparten av studieplassene. 

– UiB har fremdeles noen av landets mest populære studier, og vi er glade for å kunne utdanne kandidater som er svært etterspurte i samfunnet, sier viserektor Samdal.  

Det er også hard kamp om plassene på bachelorprogrammene i journalistikk og TV-produksjon hvor det er mange søkere til få studieplasser. Utdanningen i ved UiB er knyttet til Media City Bergen som tidligere i sommer fikk sitt første senter for fremragende innovasjon (SFI) – MediaFutures. 

Andre utdanninger med høyt karaktersnitt og mange søkere per plass er for eksempel bachelorprogrammene i human ernæring, medisinsk teknologi og kognitiv vitenskap. 

Voldsom vekst for årsstudier

Den mest markante veksten, både hos UiB og andre institusjoner, er årsstudier. Dette er ettårige studieprogram som i utgangspunktet ikke er del av en grad. Her var 655 flere søkere enn i fjor som hadde årsstudier ved UiB som sitt førstevalg. Aller mest populært er årsstudium i informatikk, som også fikk 20 nye studieplasser i regjeringens «koronapakke». Her er poenggrensen 63,0 og 184 søkere konkurrerte om 30 studieplasser. 

– For årsstudier ser vi kanskje det største utslaget av den usikre koronatiden vi er inne i. Mange ønsker nok å ta mer utdanning på grunn av et usikkert arbeidsmarked, eller de utsetter planer om å ta et friår for resing eller arbeid. Uansett er vi glade for at så mange velger høyere utdanning, også i usikre tider, sier Samdal. 

Et annet årsstudium med økt popularitet er Kjønn, seksualitet og mangfold. Her var det 48 prosent flere førstevalgssøkere enn i fjor. 

– Vi ser ikke bort ifra at den siste tidens mange debatter om mangfold i samfunnet, kan ha medvirket til den økte interessen. Dette er dessuten et tverrfaglig studium, noe som UiB har satset mye på og vil styrke satsningen på fremover, sier Samdal. 

Det er også stor økning i antall søkere, og høye poenggrenser, på blant annet årsstudiene i pedagogikk, informasjonsvitenskap, samfunnsøkonomi og sammenliknede politikk. 

Satsing på lektorutdanning 

Lektorutdanning er også en sentral satsing ved UiB, i tråd med samfunnets behov. UiB har fått nye studieplasser her også i år. Generelt er søkertallene 8 prosent lavere enn i fjor, men det er 16 prosent flere som vil bli norsklærer.  

– Dette er veldig gledelig at flere vil bli norsklærer. Samtidig vi ønske oss enda flere søkere til alle lektorprogrammene våre. Vi vil fortsette å jobbe målrettet med å styrke lektorutdanningen. Læreryrket tilbyr trygge og viktige jobber, som Norge har stor bruk for, sier Oddrun Samdal. 

Rekordår for realfag og teknologi

Årets søkertall viser at realfag og teknologifag er mer populære enn på lenge. I år er det 45 prosent flere søkere enn i fjor til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 

Bachelorprogram i Geovitenskap utmerker seg med en enorm økning på hele 190 prosent. I dette studiet står bærekraft og framtidas utfordringer sentralt. Andre studieprogram som utmerker seg innen realfag og teknologi, er bachelorprogrammene i molekylærbiologi, statistikk, energi og informatikk. 

– Vi opplever at det grønne skiftet og ønsket om å løse fremtidens utfordringer preger valg av studier, også i år. Det er veldig gledelig og i tråd med hvordan vi utvikler nye og eksisterende studieprogram, sier Oddrun Samdal.   

Masteropptaket tidligere i sommer viste også tilsvarende trender og økte søkertall.