Hjem
Aktuelt
Styremøte

Første møte for nytt universitetsstyre

Torsdag 26. august var semesterets første møte i universitetsstyret, og det første møtet for det nye styret.

Styremøte 26. august 2021
Det nye styret var samlet fysisk i Universitetsaulaen til semesterets første styremøte.
Foto/ill.:
Ole Marius Kvamme, UiB

Hovedinnhold

I semesterets første styremøte ble det nye styret konstitueret. I vår ble det valgt både ny rektor, prorektor og medlemmer til universitetsstyret, og Kunnskapsdepartementet oppnenvte nye eksterne styremedlemmer. 

Det nye styret består av følgende medlemmer: 

Rektor og styrets leder

 • Margareth Hagen

Fast ansatte i undervisning og forskerstilling:

 • Inga Berre
 • Steinar Vagstad

Midlertidig ansatte i undervisning og forskerstilling:

 • Peter Sebastian Hatlebakk

Teknisk /administrativt ansatte:

 • Jørgen Melve

Studenter:

 • Cora Gabrielle Møller Jensen
 • Gard Aasmund Skulstad Johanson

Eksterne medlemmer: 

 • Morten E. Iversen
 • Herlof Nilssen
 • Marit Warncke
 • Shirin Ahlbäck Öberg

Langtidsplan

Etter at det nye styret ble konstituert, behandlet styret UiBs innspill til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere
utdanning 2023-2032
. UiB sitt hovedinnspill er at grunnforskning bør etableres som et nytt prioritert tematisk område, og at dette bør være det viktigste opptrappingsområdet i kommende Langtidsplan.

I arbeidet med høringsuttalelsen har UiB har hatt en bred intern prosess med fakultetene og fått gode innspill som ligger til grunn for utkastet til høringsinnspill.

Styret hadde en grundig diskusjon om høringsinnspillet, og sluttet seg til hovedlinjene i utkastet med de innspill som kom frem i møtet.

Se opptak av møtet her: 

Universitetsstyremøte 26. august 2021

Ansettelse av museumsdirektør

Den siste saken i møtet var ansettesle av ny direktør ved Universitetsmuseet i Bergen. Der ble professor Kari Loe Hjelle ansatt som ny universitetsmuseumsdirektør fra 1. januar 2022. 

Hjelle overtar direktørjobben etter Henrik von Achen som gir seg etter ni år som direktør ved museet som i år ble kåret til Årets museum 2021 av Norges Museumsforbund.