Hjem
Aktuelt
TMS Starting Grant 2021

Starting Grant til fremragende forskere

Carina Strell, Mali Husby Rosnes og Suzette Flantua er tildelt Trond Mohn stiftelses Starting Grant for 2021.

TMS Starting Grant
Fv. Tyske Carina Strell, norske Mali Husby Rosnes og Suzette Flantua fra Nederland skal med støtte fra Trond Mohn stiftelse og UiB forske på henholdsvis brystkreft, produksjon av bærekraftig plast, og klimaendringer i høyfjellsområder.
Foto/ill.:
Melanie Burford, Trond Mohn stiftelse

Hovedinnhold

Som følge av tildelingen får Strell, Rosnes og Flantua forskerjobb og finansiering til å danne en egen forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen i inntil fire år. De tre får tildelt rundt 20 millioner kroner hver, i et spleiselag mellom Trond Mohn stiftelse (TMS) og UiB. 

- Mine hjerteligste gratulasjoner til tre fremragende unge forskere, sier UiB-rektor Margareth Hagen.

Tidlig brystkreft

Carina Strell får TMS Starting Grant for prosjektet “Understanding Early Breast Cancer Evolution in Space and Time (EvoMaps)”.  Vertsinstituttet er Klinisk institutt 1, og hun ser nå frem til å ta fatt på prosjektet, som vil være knyttet til fagmiljøet på Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO); et Senter for fremragende forskning (SFF) ved UiB.

Tilfeller av tidlig brystkreft, på fagspråket «carcinoma in situ», utgjør ifølge Strell i dag ca. 10 % av alle brystkrefttilfeller som blir oppdaget i Norge. 

- Mitt overordnede mål er å avdekke og kartlegge nye mekanismer for tidlig utvikling av brystkreft. Med denne kunnskapen håper jeg å forbedre dagens diagnostiske verktøy, og slik redusere behandlingsbyrden og dermed forbedre livskvaliteten for disse kvinnene, sier Strell.

Bærekraftig plast

Mali Husby Rosnes tildeles TMS Starting Grant for prosjektet “Recyclable Catalysts for Sustainable Polymers from CO2 and Bio-based Epoxides (ReCat4Polymer)”. Hun er også i dag tilknyttet vertsinstituttet Kjemisk institutt. Her skal hun nå bygge opp et eget team for å studere resirkulerbare katalysatorer for produksjon av bærekraftig plast, der CO2 skal brukes som et av råstoffene.

- En katalysator øker farten på en kjemisk reaksjon uten selv å forbrukes. Katalysatorer er essensielle for det moderne samfunn, da de muliggjør bærekraftig produksjon av materialer som vi alle er avhengige av. Målet er å utvikle effektive og fullstendig resirkulerbare katalysatorer som lar oss lage moderne materialer uten bruk av fossile råstoffer, sier Rosnes.

- En industrielt lønnsom produksjon av bærekraftig plast fra biologiske råstoffer og CO2 vil være et viktig bidrag til FNs 12. bærekraftsmål; «Ansvarlig forbruk og produksjon», sier Rosnes, som takker fagmiljøet på vertsinstituttet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for støtte og mange gode innspill i prosessen.

Klimaendringer i høyfjellsområder

Suzette Flantua har vært tilknyttet UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning gjennom ERC-prosjektet HOPE (Humans On Planet Earth) siden 2018. Som mottaker av TMS Starting Grant får hun muligheten til å lede prosjektet «Past, Present and Future of Alpine Biomes Worldwide (PPF-Alpine)», tilknyttet Institutt for biovitenskap.

- Vi vil studere fortiden, nåtiden og fremtiden til økosystemer i høyfjellet. Man antar at økosystemene i høyfjellet er spesielt sårbare for fremtidig global oppvarming, så i mitt prosjekt vil vi se på hvordan fortidens klimaendringer – de siste 130 000 år – har påvirket dagens situasjon. Det vil igjen bli en nøkkel til å forstå hvordan økosystemene vil takle fremtidig endring, sier hun.

- Det å bli tildelt TMS Starting Grant gir en følelse av spenning og takknemlighet som er vanskelig å beskrive, sier Flantua, og legger til at tildelingen også vil bety mye for samarbeidspartnere og andre unge forskere som nå vil kunne rekrutteres til UiB som følge av prosjektet.

44 tildelinger fra TMS

Trond Mohn stiftelse startet tildeling av Starting Grants i 2008. I årenes løp har 44 forskere fra inn- og utland fått muligheten til å lede forskningsprosjekter i Bergen over en periode på inntil fire år.

- Årets tre vinnere fremstår som ambisiøse, kreative og drivende kvinner, som vil få stor betydning for forskningsmiljøene på sine felt på UiB, sier daglig leder i Trond Mohn stiftelse, Sveinung Hole. Han legger til at de eksterne og uavhengige evalueringene som er foretatt av deres prosjekter forut for tildelingen har vært svært gode.

UiB får med disse rekrutteringene forsterket sine strategiske satsinger innen viktige forskningsfelt. Vinnerne inkluderes også i et sterkt faglig fellesskap gjennom Karriereprogrammet for TMS STG-kandidatene. Forholdene ligger dermed til rette for at de kan realisere sitt potensial både som forskere og forskningsledere.

- Våre gratulasjoner går både til vinnerne og UiB. Vi ser frem til å følge forskerne og deres prosjekter, og er trygge på at de vil gjøre en forskjell, sier Sveinung Hole.

- Ny kunnskap på viktige områder

UiB-rektor Margareth Hagen er takknemlig for det mangeårige samarbeidet med Trond Mohn stiftelse. Siden oppstarten har midler fra stiftelsen bidratt til både etablering av infrastruktur og toppmoderne utstyr ved UiB og Helse Bergen, verdensledende fagmiljøer gjennom Toppforskprogrammet, samt rekruttering av en lang rekke forskertalenter med nyskapende forskningsideer.

- De spennende prosjektene til Strell, Rosnes og Flantua vil kunne bidra med ny kunnskap til samfunnet på viktige områder. Jeg gleder meg til å se resultatene fra prosjektene de kommende årene, sier UiB-rektoren.