Hjem

Forskning

Toppforskprogrammet

Toppforskprogrammet

Universitetet i Bergen vil skape flere verdensledende forskingsmiljøer i Bergen. Bergens forskningsstiftelse (BFS) støtter arbeidet.

Logo UiB og Bergens forskningsstiftelse

Universitetet i Bergen har rekruttert fem internasjonale toppforskere for å styrke våre ledende forskningsmiljøer.

Med støtte fra Bergens forskningsstiftelse (BFS) har UiB satt av 137 millioner kroner til Toppforsk-programmet fram til 2021. Ved å kunne tilby toppforskerne ekstra gode vilkår og administrativ støtte, har samarbeidet styrket UiB i den internasjonale konkurransen om fremragende forskere.

De fem toppforskerne er:

Toppforsk-avtalen understreker også det mangeårige samarbeidet som er etablert mellom BFS og UiB, der BFS tidligere har gitt uvurderlig støtte til unge forskere som er i prosessen med å etablere seg selv og skape sitt eget forskningsmiljø. Toppforsk bygger videre på dette ved å hente internasjonalt etablerte forskere til Bergen, og ikke minst rekrutterere disse til fagmiljøer der UiB allerede har etablert sterke forskningsmiljøer på elitenivå.

Å dyrke frem flere verdensledende forskningsmiljøer i Norge er ett av de viktigste satsingsområdene i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. En større andel av den offentlige finansieringen av institusjoner som utfører forskning og høyere utdanning, skal dreies mot toppkvalitet.

 

Denne siden blir oppdatert av Åshild Nylund