Hjem
Forskning
Toppforskprogrammet

Toppforskprogrammet

Universitetet i Bergen vil skape flere verdensledende forskingsmiljøer i Bergen. Trond Mohn forskningsstiftelse har støttet arbeidet.

UiB og Trond Mohn stiftelses logoer på norsk
Foto/ill.:
Illustrasjon

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen har rekruttert fem internasjonale toppforskere for å styrke våre ledende forskningsmiljøer.

Med støtte fra Trond Mohn stiftelse har UiB satt av 137 millioner kroner til Toppforsk-programmet i 2017-2022. Ved å kunne tilby toppforskerne ekstra gode vilkår og administrativ støtte, har samarbeidet styrket UiB i den internasjonale konkurransen om fremragende forskere.

De fem toppforskerne er:

Toppforsk-avtalen understreker også det mangeårige samarbeidet som er etablert mellom Trond Mohn stiftelse og UiB, der Trond Mohn stiftelse tidligere har gitt uvurderlig støtte til unge forskere som er i prosessen med å etablere seg selv og skape sitt eget forskningsmiljø. Toppforsk bygger videre på dette ved å hente internasjonalt etablerte forskere til Bergen, og ikke minst rekrutterere disse til fagmiljøer der UiB allerede har etablert sterke forskningsmiljøer på elitenivå.

Å dyrke frem flere verdensledende forskningsmiljøer i Norge er ett av de viktigste satsingsområdene i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. En større andel av den offentlige finansieringen av institusjoner som utfører forskning og høyere utdanning, skal dreies mot toppkvalitet.