Hjem
Aktuelt
Styremøte

Oppretter nye studieprogrammer

Universitetsstyret vedtok i årets siste møte opprettelsen av seks nye studieprogrammer ved UiB.

Universitetsstyremøte 24. november 2022

Her kan du se opptak av styremøtet 24. november.

Hovedinnhold

Under årets siste styremøte ved Univrersitetet i Bergen, var studieporteføljen for neste år en av sakene til behandling. I saken vedtok universitetsstyret opprettelsen av seks nye studieprogrammer:

  • Masterprogram i japansk
  • Master of Laws in EU and EEA Law
  • Erfaringsbasert masterprogram i gravejournalistikk
  • Erfaringsbasert masterprogram i krisepsykologi
  • Integrert masterprogram i data science
  • Masterprogram i barnevernsarbeid

Samtidig vedteok styret å legge ned bachelorprogrammene i henholdsvis retorikk og data science.

– De nye studieprogrammene som opprettes svarer godt på samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse, og utgjør dermed viktige bidrag for arbeidsmarkedet, står det i styresaken.

Strategiutkast

Universitetsstyret fikk også presentert utkast til ny strategi for UiB, og det kom mange innspill til det videre arbeidet.

Den nye strategien til universitetet i Bergen skal gjelde for årene 2023 til 2030. Styret fikk et utkast av UiBs nye strategi med innledning, visjoner og ambisjoner. 

– Vi fikk mange gode innspill i styret til ny strategi, og ser fram til å få det endelige utkastet i februarmøtet. Jeg er glad for at styret er fornøyd med innretning og retning, og at vi har lykkes med å ha en god og inkluderende prosess, sier rektor og styrets leder, Margareth Hagen etter diskusjonen i styret. (Se behandlingen av strategisaken 21:40 ut i sendingen øverst i saken).

Strategi 2023-2030 skal endelig behandles av universitetsstyret i februar 2023. 

Her finner du oversikt over alle sakene styret behandlet i møtet 24. november.