Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Styremøte

Oppretter nye studieprogrammer

Universitetsstyret vedtok i årets siste møte opprettelsen av seks nye studieprogrammer ved UiB.

Universitetsstyremøte 24. november 2022

Her kan du se opptak av styremøtet 24. november.

Main content

Under årets siste styremøte ved Univrersitetet i Bergen, var studieporteføljen for neste år en av sakene til behandling. I saken vedtok universitetsstyret opprettelsen av seks nye studieprogrammer:

  • Masterprogram i japansk
  • Master of Laws in EU and EEA Law
  • Erfaringsbasert masterprogram i gravejournalistikk
  • Erfaringsbasert masterprogram i krisepsykologi
  • Integrert masterprogram i data science
  • Masterprogram i barnevernsarbeid

Samtidig vedteok styret å legge ned bachelorprogrammene i henholdsvis retorikk og data science.

– De nye studieprogrammene som opprettes svarer godt på samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse, og utgjør dermed viktige bidrag for arbeidsmarkedet, står det i styresaken.

Strategiutkast

Universitetsstyret fikk også presentert utkast til ny strategi for UiB, og det kom mange innspill til det videre arbeidet.

Den nye strategien til universitetet i Bergen skal gjelde for årene 2023 til 2030. Styret fikk et utkast av UiBs nye strategi med innledning, visjoner og ambisjoner. 

– Vi fikk mange gode innspill i styret til ny strategi, og ser fram til å få det endelige utkastet i februarmøtet. Jeg er glad for at styret er fornøyd med innretning og retning, og at vi har lykkes med å ha en god og inkluderende prosess, sier rektor og styrets leder, Margareth Hagen etter diskusjonen i styret. (Se behandlingen av strategisaken 21:40 ut i sendingen øverst i saken).

Strategi 2023-2030 skal endelig behandles av universitetsstyret i februar 2023. 

Her finner du oversikt over alle sakene styret behandlet i møtet 24. november.