Hjem
Aktuelt
Konferanse

Akademisk frihet

Universitetet i Bergens konferanse om akademisk frihet holdes 2. november i Storsalen i Nygårdsgaten 5.

Universitetsmuseet
Universitetet i Bergens konferanse om akademisk frihet holdes 2. november i Storsalen i Nygårdsgaten 5.
Foto/ill.:
Marianne Røsvik

Hovedinnhold

Find the program in English here

Universitetet i Bergen står sammen med kolleger og studenter i Norge og verden for akademisk frihet. Vi er overbevist om at de dypeste innsiktene oppstår i demokratiske universitetssamfunn som fremmer faglig integritet, åpen dialog og kritisk tenkning. Akademisk frihet er under press internasjonalt.  Også i Norge er det viktig å vokte om ulike former for trusler mot den akademiske friheten.

Vi ønsker derfor velkommen til en halvdagskonferanse hvor vi vil få høre historiene til forskere og studenter som har opplevd å bli fratatt sin mulighet til å forske, og hvor våre kollegaer vil presentere overordnede tendenser for akademisk frihet internasjonalt. Vi vil også få høre sentrale aktører i norsk utdannings- og forskningssektor diskutere hva vi kan gjøre for å styrke den akademiske friheten her hjemme.
 

Panel 1 og 2 vil holdes på engelsk og panel 3 og 4 vil holdes på norsk.
Konferansen er fysisk og vil ikke strømmes.

Program

08.30

Dørene åpner
Servering av enkel frokost

Konferansier: Martin Paulsen, instituttleder, Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen 


09.00

09.05


Velkommen: Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen

Åpningstale: Shalini Randeria, rektor ved Central European University

Tittel: Nasjonal suverenitet og trusler mot universitetenes akademiske frihet

09.15

Hovedinnlegg: Jorge A. Huete, professor ved Georgetown University, og Academy of Sciences of Nicaragua

Tittel: Utfordringer for akademisk frihet og universitetenes autonomi: Et blikk på deres globale betydning

09.45

Video-intervju 1

 • Dan Brinks, professor ved University of Texas at Austin, USA

09.50

 

Panel 1:  Trusler mot akademisk frihet – internasjonale perspektiver

Førsteamanuensis Kyle Lohse Marquardt presenterer forskningsresultater som viser utbredelsen av akademisk frihet internasjonalt

En samtale med:

 • Jorge A. Huete, professor ved Georgetown University og Academy of Sciences of Nicaragua
 • Francis Badiang Oloko, førsteamanuensis ved University at Buffalo og tidligere SAR forsker ved Universitetet i Bergen
 • Sweeta Akbari, the Institute of International Education´s Scholar Rescue Fund, postdoktor, Tampera University

Samtalen ledes av Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen

10.20

Pause med servering

10.40

Video-intervju 2

 • Tarteel Eissa, StAR student ved Universitetet i Bergen

10.45


 

Panel 2:  Hvordan møte trusler mot akademisk frihet -  studentinitierte responser

 • Selma Bratberg, leder i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond - SAIH
 • Bhekumusa Dlamini, tidligere StAR student ved Universitetet i Bergen
 • Kaja Ingdal Hovdenak, leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen
 • Maryna Visnes, Ukrainian student union in Bergen

Samtalen ledes av Sjur Selsvik, leder i Velferdstinget Vest

11.15

Video-intervju 3

 • Namita Wahi, forsker II, Centre for Policy Research i India

11.20

Panel 3:  Rammene for akademisk frihet i Norge

Hvem definerer samfunnets forskningsbehov og hvor fritt står forskere ved norske forskningsinstitusjoner til å levere?

En samtale med:

 • Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen
 • Camilla Stoltenberg, konserndirektør i NORCE og professor II ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Samtalen ledes av Ragna Aarli, professor og prodekan for forskning ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Medlem av Ytringsfrihetskommisjonen som avga utredningen NOU 2022:9

11.50

Panel 4:   Hvordan står det til med Akademisk Frihet i Norge?  Perspektiver fra norske forskere.

Bidragsytere:

 • Henrik Berg, professor ved Institutt for klinisk psykologi og Senter for Vitenskapsteori, Universitetet i Bergen
 • Linda Gröning, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Leder for Straffelovrådet, det permanente sakkyndige rådet for strafferettslige spørsmål i Norge
 • Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen
 • Konrad Tywoniuk, førsteamanuensis og gruppeleder for Theoretical Physics ved institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen

Samtalen ledes av Saira Basit, dekan ved Forsvarets høgskole. Medlem i Kierulf-utvalget som overleverte en rapport om akademisk ytringsfrihet til Kunnskapsdepartementet i 2022

12.25

Avslutning: Benedicte Carlsen, viserektor for forskning og internasjonale relasjoner ved Universitetet i Bergen. Leder for fagkomiteen som følger opp UiBs engasjement i Scholar at Risk nettverket og IIE-Scholar Rescue Fund Alliance

12.30

Lunsj buffet