Hjem
Aktuelt
Høstprogram 2023:

UiB Innsikt: Hvorfor har kvinnehelse lav status?

Velkommen til UiB Innsikt i Storsalen i Nygårdsgaten 5, lørdag 21. oktober. Vi inviterer til panelsamtale om nedprioritering av kvinners helse, både i forskning og behandling.

UiB Innsikt: Hvorfor har kvinnehelse lav status?

NOU-en "Den store forskjellen — Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse" slår fast at kvinnehelse ikke er et prioritert felt i Norge i dag. Hvorfor er det slik?
Produsent:
UiB

Hovedinnhold

I 2021 oppnevnte regjeringen et eget kvinnehelseutvalg som skulle utrede kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse. Utvalgets arbeid resulterte i NOU-en "Den store forskjellen — Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse" som ble overlevert helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 2. mars i år.

NOU-en slår fast at kvinnehelse ikke er et prioritert felt i Norge i dag, og foreslår 75 tiltak som bør iverksettes for å sikre et løft for kvinners helse. Dette gjelder ikke kun tiltak som rettes inn mot sykdommer som kun rammer biologiske kvinner, men også sykdommer og helseproblemer som rammer alle kjønn, men som krever en kjønnstilpasset behandling.

Vi inviterer til panelsamtale i Storsalen 21. oktober hvor vi spør: Hva er grunnen til at kvinners helse er nedprioritert både i forskning og behandling, hvilke konsekvenser har det hatt og hva må vi gjøre for å endre på det?

Samtalen ledes av professor Eva Gerdts som er leder for Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner.

I panelet sitter:

  • Inger Haukenes, Førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og forsker på overgangsalder og arbeidsliv ved UiB i prosjektet KLAR (tidligere Menowork)
  • Agnethe Lund, PhD og spesialist i fødselshjelp og kvinnesydommer, Haukeland universitetssjukehus
  • Marit Bakke, er professor og prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet ved UiB
  • Anette Fagertun, professor og sosialantropolog ved Høgskulen på Vestlandet
  • Kjersti Alsaker, professor ved Høgskulen på Vestlandet og NORCE

Streaming av arrangementet finner du på toppen av denne siden.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Velkommen!